Kadrovske štipendije za študijsko leto 2021/2022

Banka Slovenije za študijsko leto 2021/2022 razpisuje šest kadrovskih štipendij. Izbrali bomo najbolj motivirane, uspešne, vsestranske, ambiciozne, radovedne in iznajdljive študente magistrskih študijskih programov 2. stopnje:

 • ekonomija: bančno-finančna smer, 
 • finančna matematika,
 • uporabna statistika,
 • pravo ali sorodne smeri.


Kadrovske štipendije bomo podelili izbranim študentom, ki izpolnjujejo naslednje pogoje:

 • so študenti rednih študijskih programov,
 • so državljani Republike Slovenije in 
 • imajo stalno bivališče na območju Republike Slovenije.


Merila za izbor štipendistov:

 • ustrezni program študija,
 • študijski uspeh,
 • znanje angleškega jezika,
 • sposobnost in interes za izbrani študijski program in poklic, 
 • študent ni prejemnik kadrovske štipendije pri drugem delodajalcu.


Štipendistom nudimo:

 • stimulativno mesečno štipendijo,
 • možnost pridobivanja delovnih izkušenj z opravljanjem strokovne prakse v Banki Slovenije,
 • strokovno pomoč pri diplomskih, magistrskih in projektnih nalogah, 
 • možnost zaposlitve po uspešno končanem izobraževanju.


Prijava na razpis mora vsebovati:

 • izpolnjen spletni obrazec ki ga najdete na povezavi na dnu te spletne strani,
 • potrdilo o vpisu v tekoči letnik študija, 
 • potrdilo o vseh opravljenih izpitih dosedanjega študija, 
 • življenjepis in motivacijsko pismo z obrazložitvijo, zakaj želite prejemati štipendijo Banke Slovenije,
 • potrdilo o državljanstvu Republike Slovenije,
 • dokazilo o znanju angleškega jezika (na primer: dokazilo o šolskem oz. maturitetnem uspehu, potrdilo o opravljenem izpitu iz angleškega jezika, mednarodni certifikat),
 • morebitna priporočila profesorjev in
 • izjavo študenta, da ne prejema kadrovske štipendije pri drugem delodajalcu.
   

Vaše prijave sprejemamo do vključno 25. avgusta 2021 preko povezave, ki jo najdete v nadaljevanju te strani

Po pregledu vlog bomo kandidate, ki izpolnjujejo pogoje in zahteve, povabili na osebni razgovor ter na morebiten preizkus znanja in sposobnosti.

Izbrani kandidati bodo z Banko Slovenije sklenili pogodbo o štipendiranju.

Podrobnejše informacije lahko dobite vsak delovni dan med 9. in 12. uro na telefonski številki: (01) 47 19 517.


Razpisana mesta