Odbor za plačila malih vrednosti v evrih

28. novembra 2018 je potekal 10. sestanek Odbora za plačila malih vrednosti v evrih (Euro Retail Payments Board; Odbor), ki se na evropski ravni ukvarja s podobnimi tematikami kot v Sloveniji Nacionalni svet za plačila (NSP). Temeljni cilj delovanja Odbora je prispevati k nadaljnjemu razvoju povezanega, inovativnega in konkurenčnega trga plačil malih vrednosti v evrih.

NSP sledi dogajanju v okviru Odbora, saj aktivnosti Odbora lahko predstavljajo tudi osnovo za delo NSP. Med vsebinami, o katerih je Odbor razpravljal na tem sestanku, sta izpostavljeni naslednji:

  • Prizadevanje za vzpostavitev standardizirane rešitve za izvajanje mobilnih plačil med dvema fizičnima osebama (P2P)
    Odbor spodbuja vzpostavitev standardizirane rešitve (standardised proxy look-up), ki bo omogočala izmenjavo ključnih podatkov (npr. mobilna telefonska številka, elektronski naslov in IBAN) med mobilnimi plačilnimi rešitvami, potrebnih za izvedbo mobilnega plačila med dvema fizičnima osebama, in pričetek uporabe rešitev v skladu z dogovorjenim rokom (predvidoma) do januarja 2019.
  • Spremljanje napredka pristopa k shemi SEPA za takojšnja plačila (SCT Inst)
    Odbor se je seznanil z informacijo Evropskega sveta za plačila, da je do sredine oktobra 2018 k shemi pristopilo 2.042 ponudnikov, kar predstavlja 49,6 odstotka vseh udeležencev v shemi kreditnih plačil SEPA. V zvezi s takojšnjimi plačili Odbor spodbuja razvoj rešitev za takojšnja plačila ter kot nujno izpostavlja zagotovitev vseevropske povezljivosti rešitev na področju takojšnjih plačil (najkasneje do leta 2020), s ciljem podpreti enotno uporabniško izkušnjo in s tem spodbujati uporabo takojšnjih plačil.

Odbor je obravnaval in dopolnil načrt dela Odbora za obdobje od 2018 do 2020, ki bo med drugim vključeval tudi naslednje aktualne tematike:

  • standardizacijo rešitev za takojšnja plačila na prodajnih mestih;
  • transparentnost na področju plačil malih vrednosti za uporabnike in
  • dostopnost do gotovine.

Več informacij o Odboru, aktivnostih, ki potekajo pod njegovim okriljem, ter obravnavanih vsebinah na sestankih je dostopnih na spletnih straneh Banke Slovenije in Evropske centralne banke.