Baader Bank AG

Weihenstephaner Strasse 4 D-85716 Unterschleissheim www.baaderbank.de

V Sloveniji lahko opravlja naslednje storitve:

  • 1. zbiranje depozitov in drugih vračljivih sredstev
  • 7. trgovanje za svoj ali tuj račun
  • 8. udeležba v izdaji vrednostnih papirjev in opravljanje s tem povezanih storitev
  • M. storitve povezane s finančnimi instrumenti po določilih Direktive 2014/65/ES (MiFIDII)