Primorska hranilnica Vipava d.d.

Glavni trg 15, 5271 Vipava 05 366 45 00 05 366 45 10 www.phv.si

Primorska Hranilnica Vipava d.d. ima dovoljenje za opravljanje bančnih storitev po 5. členu Zakona o bančništvu (Uradni list RS, št. 92/2021 s spremembami; v nadaljevanju ZBan-3). Bančne storitve so sprejemanje depozitov in drugih vračljivih sredstev od javnosti ter dajanje kreditov za svoj račun.

Hranilnica ima dovoljenje za opravljanje vzajemno priznanih finančnih storitev.

V skladu s 348. členom ZBan-3 hranilnica lahko posluje le v evrih.

Hranilnica lahko opravlja storitve, navedene spodaj pri 2., 4. in 6. točki, samo za ustanoviteljice, fizične osebe,  podjetnike posameznike in majhne gospodarske družbe ter osebe, ki ne opravljajo gospodarske dejavnosti.

Dovoljenje ima za opravljanje naslednjih vzajemno priznanih finančnih storitev po 5. členu ZBan-3:

 • 1. sprejemanje depozitov in drugih vračljivih sredstev
 • 2. dajanje kreditov, ki vključuje tudi:
  • potrošniške kredite,
  • hipotekarne kredite,
  • financiranje komercialnih poslov, vključno z izvoznim financiranjem na podlagi odkupa z diskontom in brez regresa dolgoročnih nezapadlih terjatev, zavarovanih s finančnim instrumentom (forfeiting)
 • 4. plačilne storitve
 • 5. izdajanje in upravljanje drugih plačilnih instrumentov (na primer potovalnih čekov in bančnih menic) v delu, v katerem ta storitev ni vključena v storitev iz prejšnje točke
 • 6. izdajanje garancij in drugih jamstev
 • 7. trgovanje za svoj račun:
  • z instrumenti denarnega trga.