Hranilnica LON d.d., Kranj

Žanova ulica 3, 4000 Kranj 04 280 07 77 04 201 13 37 www.lon.si

Hranilnica Lon d.d., Kranj ima dovoljenje za opravljanje bančnih storitev po 5. členu Zakona o bančništvu (Uradni list RS, št. 92/2021 s spremembami; v nadaljevanju ZBan-3). Bančne storitve so sprejemanje depozitov in drugih vračljivih sredstev od javnosti ter dajanje kreditov za svoj račun.

Hranilnica ima dovoljenje za opravljanje vzajemno priznanih in dodatnih finančnih storitev.

V skladu s 316. členom ZBan-2 hranilnica lahko posluje le v evrih, razen v okviru menjalniškega poslovanja.

Dovoljenje ima za opravljanje naslednjih vzajemno priznanih finančnih storitev po 5. členu ZBan-3:

 • 1. sprejemanje depozitov in drugih vračljivih sredstev
 • 2. dajanje kreditov, ki vključuje tudi:
  • potrošniške kredite,
  • hipotekarne kredite,
  • odkup terjatev z regresom ali brez njega (faktoring),
  • financiranje komercialnih poslov, vključno z izvoznim financiranjem na podlagi odkupa z diskontom in brez regresa dolgoročnih nezapadlih terjatev, zavarovanih s finančnim instrumentom (forfeiting)
 • 4. plačilne storitve
 • 5. izdajanje in upravljanje drugih plačilnih instrumentov (na primer potovalnih čekov in bančnih menic) v delu, v katerem ta storitev ni vključena v storitev iz prejšnje točke
 • 6. izdajanje garancij in drugih jamstev
 • 7. trgovanje za svoj račun ali za račun strank:
  • s tujimi plačilnimi sredstvi, vključno z menjalniškimi posli,
  trgovanje za svoj račun:
  • z instrumenti denarnega trga.
 • 13. kreditne bonitetne storitve: zbiranje, analiza in posredovanje informacij o kreditni sposobnosti
 • 14. oddajanje sefov

Opravlja lahko naslednje dodatne finančne storitve po 6. členu ZBan-3:

 • 1. zavarovalno zastopništvo po zakonu, ki ureja zavarovalništvo
 • 5. kreditno posredništvo pri potrošniških in drugih kreditih
 • 6. trženje enot investicijskih skladov