SID - SLOVENSKA IZVOZNA IN RAZVOJNA BANKA, d.d., LJUBLJANA

Ulica Josipine Turnograjske 6, 1000 Ljubljana 01 200 75 00 01 200 75 75 www.sid.si

SID-Slovenska izvozna in razvojna banka, d.d., Ljubljana je pooblaščena specializirana slovenska spodbujevalna izvozna in razvojna banka po Zakonu o Slovenski izvozni in razvojni banki (Uradni list RS, št. 56/08 in 20/09), ki ne sme sprejemati depozitov od javnosti, razen s ponudbo javnosti, ki se glasi na vplačilo dolžniških vrednostnih papirjev, katerih izdajatelje je SID banka (sedmi odstavek 4. člena Zakona o bančništvu (Uradni list RS, št. 92/2021 s spremembami; v nadaljevanju ZBan-3).

Banka ima dovoljenje za opravljanje vzajemno priznanih finančnih storitev.

Dovoljenje ima za opravljanje naslednjih vzajemno priznanih finančnih storitev po 5. členu ZBan-3:

 • 1. sprejemanje depozitov od poučenih oseb
 • 2. dajanje kreditov, ki vključuje tudi:
  • hipotekarne kredite,
  • odkup terjatev z regresom ali brez njega (factoring),
  • financiranje komercialnih poslov, vključno z izvoznim financiranjem na podlagi odkupa z diskontom in brez regresa dolgoročnih nezapadlih terjatev, zavarovanih s finančnim instrumentom (forfeiting);
 • 6. izdajanje garancij in drugih jamstev
 • 7. trgovanje za svoj račun ali za račun strank:
  • s tujimi plačilnimi sredstvi, vključno z menjalniškimi posli,
  • s standardiziranimi terminskimi pogodbami in opcijami, 
  • z valutnimi in obrestnimi finančnimi instrumenti;
  trgovanje za svoj račun:
  • z instrumenti denarnega trga
 • 13. kreditne bonitetne storitve: zbiranje, analiza in posredovanje informacij o kreditni sposobnosti