Poročanje podatkov statistike plačil

Kdo:

Rezidenti - ponudniki plačilnih storitev in druge pravne osebe, ki:

 • so izdajatelji plačilnih kartic,
 • so izdajatelji predplačniških plačilnih kartic,
 • so izvajalci poravnav plačil za mednarodne plačilne kartice izdane v tujini, pri njihovi uporabi v Sloveniji,
 • omogočajo dvige/pologe gotovine z/na plačilni račun
 • izvajajo denarna nakazila,
 • so izdajatelji čekov in ki nudijo možnost unovčevanja čekov tujih izdajateljev,
 • so upravljavci mrež bankomatov, POS terminalov in terminalov za uporabo elektronskega denarja,
 • so izdajatelji elektronskega denarja,
 • so ponudniki storitev elektronskega bančništva,
 • so izvajalci prenosov sredstev, ki so natančneje opredeljeni v Navodilu za izvajanje Sklepa o poročanju podatkov statistike plačil, 
 • so ponudniki možnosti opravljanja brezgotovinskih plačil blaga in storitev preko drugih sodobnih tržnih poti.

 

Do kdaj:

Najkasneje v roku 10 delovnih dni po izteku četrtletja za preteklo četrtletje in ob spremembah in izdaji novih kartic.

 

 

Zakoni, sklepi in predpisi:

Predpisi Evropske centralne banke:
 • Uredba Evropske centralne banke (EU) št.1409/2013 o statistiki plačil (ECB/2013/43) (SL in EN)
 • SMERNICA EVROPSKE CENTRALNE BANKE z dne 4. aprila 2014 o denarni in finančni statistiki (prenovitev) (ECB/2014/15) (SL in EN)
 • Uredba Evropske centralne banke o spremembi Uredbe (EU) št.1409/2013 o statistiki plačil (ECB/2013/43) (ECB/2020/59) (SL in EN)
 • SMERNICA EVROPSKE CENTRALNE BANKE (EU) 2021/832 z dne 26.marca 2021 o zahtevah za poročanje o statistiki plačil (ECB/2021/13) (SL in EN)
 • Manual on payments statistics reporting under the Regulation ECB/2020/59 and the Guideline  ECB/2021/13
 • Smernice o zahtevah poročanja o goljufijah iz člena 96(6) direktive PSD2 (EBA/GL/2018/05); (SL in EN)
 • Smernice  o spremembi smernic EBA/GL/2018/05 o poročanju o goljufijah iz direktive o plačilnih storitvah PSD2 (EBA/GL/2020/01 (SL in EN)

Predpisi Banke Slovenije

 

Navodila:

V uporabi od 01.01.2022

Seznam kartic, ki so eDenar

V uporabi od 01.07.2014 do 31.12.2021:

V uporabi od 01.01.2007 do 30.06.2014:

Tehnična navodila:

Za poročanje do 31.12.2021

Za poročanje od 01.01.2007 do 30.06.2014

 

Kontakti:

Snježana Del Fabro Delević snezana.del-fabro@bsi.si, tel.: 01 47 19 361
Marija Mira Špolar marija.spolar@bsi.si, tel: 01 47 19 303
Renata Progar Zupan renata.progar-zupan@bsi.si, tel 01 47 19 304