Poročanje podatkov statistike plačil

Kdo:

Rezidenti, ki so:

  • ponudniki plačilnih storitev vključno z izdajatelji elektronskega denarja,
  • upravljavci plačilnih sistemov,
  • ponudniki storitev, za katere se ne uporablja Zakon o plačilnih storitvah, storitvah izdajanja elektronskega denarja in plačilnih sistemih (Uradni list RS, št.7/18, 9/18 – popr. in 102/20) v skladu s 3.členom tega zakona;
  • upravljavci mrež bankomatov, mrež POS terminalov in mrež terminalov za uporabo elektronskega denarja.

Do kdaj:

Najkasneje v roku 20 delovnih dni po izteku četrtletja za preteklo četrtletje in ob spremembah in izdaji novih kartic.

 

 

Zakoni, sklepi in predpisi:

Predpisi Evropske centralne banke (ECB):

Predpisi  Evropskega bančnega organa (EBA):

  • Smernice o zahtevah poročanja o goljufijah iz člena 96(6) direktive PSD2 (EBA/GL/2018/05); (SL in EN)
  • Smernice  o spremembi smernic EBA/GL/2018/05 o poročanju o goljufijah iz direktive o plačilnih storitvah PSD2 (EBA/GL/2020/01 (SL in EN)

Predpisi Banke Slovenije

 

Navodila:

V veljavi od 01.10.2023

V veljavi od 01.01.2022

Seznam kartic, ki so eDenar

V uporabi od 01.07.2014 do 31.12.2021:

V uporabi od 01.01.2007 do 30.06.2014:

Poročanje o goljufijah
 
Kot samostojno poročilo v uporabi za podatke do vključno 2021 (podatki o goljufijah od 2022 naprej so vključeni v osnovno poročilo skladno z; Uredbo Evropske centralne banke o spremembi Uredbe (EU) št.1409/2013 o statistiki plačil (ECB/2013/43) (ECB/2020/59); Sklepom o poročanju podatkov statistike plačil (Uradni list RS 108/2021) in Navodilom za izvajanje Sklepa o poročanju podatkov statistike plačil (Uradni list 153/2021).

 

Tehnična navodila:

Za poročanje od 01.01.2022

Za poročanje do 31.12.2021

Za poročanje od 01.01.2007 do 30.06.2014

 

Kontakti:

Snježana Del Fabro Delević [email protected], tel.: 01 47 19 361
Renata Progar Zupan [email protected], tel 01 47 19 304