Ekonomski odnosi Slovenije s tujino, julij 2022 © Banka Slovenije

Ekonomski odnosi Slovenije s tujino, julij 2022

13.09.2022 / Publikacije

Presežek storitvene menjave je v prvih sedmih mesecih 2022 znašal 1,9 mrd EUR, kar je za 705 mio EUR več kot v enakem obdobju leta 2021. Izvoz storitev se je v prvih sedmih mesecih 2022 glede na enako obdobje 2021 povečal za 36,3 %, uvoz pa za 27,7 %. Izrazito okrevanje kažejo potovanja, katerih presežek se je od vseh storitev najbolj povečal in je v sedmih mesecih trikrat večji kot v enakem obdobju lani.

Zakon o sodnem varstvu imetnikov kvalificiranih obveznosti bank: sodba Sodišča EU © Banka Slovenije

Zakon o sodnem varstvu imetnikov kvalificiranih obveznosti bank: sodba Sodišča EU

13.09.2022 / Sporočilo za javnost

Sodišče EU je danes razglasilo sodbo glede Zakona o sodnem varstvu imetnikov kvalificiranih obveznosti bank. V Banki Slovenije ugotavljamo, da sodba pritrjuje našim stališčem, in sicer da je zakon sporen z vidika monetarnega financiranja in finančne neodvisnosti centralne banke. Ob tem dodajamo, da je zato nujna priprava nove zakonske rešitve, ki bo celovito urejala omenjeno področje in bo skladna z evropskim pravnim redom in ustavno ureditvijo Republike Slovenije.

Izjava guvernerja po monetarni seji Sveta ECB © ECB

Izjava guvernerja po monetarni seji Sveta ECB

09.09.2022 / Sporočilo za javnost

Člani Sveta Evropske centralne banke nadaljujemo z odločno normalizacijo denarne politike. Ključne obrestne mere ECB smo dvignili za 75 bazičnih točk, kar je po dolgem obdobju nespremenjenih obrestnih mer letošnji drugi zaporedni dvig. Dvigi obrestnih mer in njihov vpliv na pogoje financiranja bodo prispevali k temu, da se trenutni inflacijski pritiski ne bodo podaljšali preko srednjega roka.

Prijava na novice

Strinjati se morate s pogoji. Vnesite pravi e-mail naslov.
Pojasnilo: Banka Slovenije bo elektronske naslove skrbno varovala v skladu z zakonom, ki ureja varstvo osebnih podatkov. Banka Slovenije za prijavo na novice uporablja strogi sistem predhodne odobritve uporabe e naslova (t. i. opt-in), kar pomeni, da pošilja elektronsko pošto zgolj osebam, ki se izrecno strinjajo, da želijo prejemati elektronska obvestila. O novih sporočilih za javnost, spremembah in novih publikacijah vas bomo obvestili največ enkrat na dan.

OBRESTNE MERE ECB

Datum: 14.09.2022

Operacije glavnega refinanciranja: 1,25

DEVIZNI TEČAJI

Datum: 23.09.2022

EUR/USD 0,9754
EUR/CHF 0,9565

STOPNJA INFLACIJE indeks HICP (medletna rast v %)

Datum: 31.08.2022

  • 2,0 % je leta 2021 v povprečju znašala inflacija, merjena s HICP.

  • 9,4 mrd €je ob koncu leta 2021 znašala presežna likvidnost v slovenskem bančnem sistemu.

  • 1,2 %je konec leta 2021 znašal delež nedonosnih izpostavljenosti na ravni bančnega sistema.

  • 12,9 mrd €gotovine neto je Banka Slovenije dala v obtok od uvedbe evra do konca leta 2021.

ALI VAS ZANIMA

... kje lahko kupite numizmatične izdelke, kako je urejeno jamstvo za vloge, koliko znašajo nadomestila bank za storitve plačilnega prometa, ali lahko v Banki Slovenije zamenjate tuje valute, kako se lahko prijavite na izobraževalni dan in podobno.
Preberi več
ALI VAS ZANIMA
Video

Ali veste, katere so ključne štiri naloge Banke Slovenije?

V Banki Slovenije dajemo velik poudarek finančnemu opismenjevanju, saj v zadnjih nekaj letih močno odzvanja potreba, da se prebivalstvu ponudi širok nabor izobraževalnih možnosti s finančnega področja. Kot del naših prizadevanj na tem področju smo pripravili tudi kratko animacijo, ki predstavlja ključne naloge Banke Slovenije.