Četrtletna informacija Finančni računi Slovenije, oktober 2021 © Banka Slovenije

Četrtletna informacija Finančni računi Slovenije, oktober 2021

22.10.2021 / Publikacije

Centralna banka je v okviru ukrepov Evrosistema v zadnjem letu močno povečala nakupe dolžniških vrednostnih papirjev. Naložbe so se povečale za 3,8 mrd EUR in so konec drugega četrtletja 2021 znašale 19,1 mrd EUR, kar je predstavljalo 59 % vseh finančnih sredstev centralne banke.

Prenehanje veljavnosti makrobonitetnega likvidnostnega priporočila (GLTDF) © Banka Slovenije

Prenehanje veljavnosti makrobonitetnega likvidnostnega priporočila (GLTDF)

22.10.2021 / Sporočilo za javnost

V Banki Slovenije smo se odločili za prenehanje veljavnosti makrobonitetnega likvidnostnega priporočila za spremljanje strukture financiranja (GLTDF). Ukrep je bil namreč leta 2014 uveden s ciljem upočasnitve prehitrega zniževanja razmerja med krediti in vlogami z namenom stabilizacije strukture financiranja in vmes večkrat prilagojen

Mesečna informacija o poslovanju bank, oktober 2021 © Banka Slovenije

Mesečna informacija o poslovanju bank, oktober 2021

20.10.2021 / Publikacije

Po hitrem okrevanju gospodarstva v letošnjem letu se pojavljajo znaki umirjanja gospodarske rasti, tveganja za dodatno upočasnitev proti koncu leta pa se povečujejo. Kreditiranje gospodinjstev se je avgusta še okrepilo; to je predvsem posledica ponovnega povečanja stanovanjskih posojil, upad potrošniških posojil pa se je ohranil na enaki ravni kot mesec pred tem. Hkrati kljub manjši upočasnitvi rasti ostaja medletna rast posojil nefinančnim družbam pozitivna.

Prijava na novice

Strinjati se morate s pogoji. Vnesite pravi e-mail naslov.
Pojasnilo: Banka Slovenije bo elektronske naslove skrbno varovala v skladu z zakonom, ki ureja varstvo osebnih podatkov. Banka Slovenije za prijavo na novice uporablja strogi sistem predhodne odobritve uporabe e naslova (t. i. opt-in), kar pomeni, da pošilja elektronsko pošto zgolj osebam, ki se izrecno strinjajo, da želijo prejemati elektronska obvestila. O novih sporočilih za javnost, spremembah in novih publikacijah vas bomo obvestili največ enkrat na dan.

OBRESTNE MERE ECB

Datum: 18.09.2019

Operacije glavnega refinanciranja: 0,00

DEVIZNI TEČAJI

Datum: 22.10.2021

EUR/USD 1,1630
EUR/CHF 1,0668

STOPNJA INFLACIJE indeks HICP (medletna rast v %)

Datum: 30.09.2021

  • 10,8 mrd €gotovine neto je Banka Slovenije od uvedbe evra do konca leta 2020 dala v obtok.

  • 1,9 % je bil konec leta 2020 delež nedonosnih izpostavljenosti na ravni bančnega sistema.

  • 6,7 mrd €je ob koncu leta 2020 znašala presežna likvidnost v slovenskem bančnem sistemu.

  • 0,3 %je leta 2020 v povprečju znašala deflacija, merjena s HICP.

ALI VAS ZANIMA

... kje lahko kupite numizmatične izdelke, kako je urejeno jamstvo za vloge, koliko znašajo nadomestila bank za storitve plačilnega prometa, ali lahko v Banki Slovenije zamenjate tuje valute, kako se lahko prijavite na izobraževalni dan in podobno.
Preberi več
ALI VAS ZANIMA
Video

Ali veste, katere so ključne štiri naloge Banke Slovenije?

V Banki Slovenije dajemo velik poudarek finančnemu opismenjevanju, saj v zadnjih nekaj letih močno odzvanja potreba, da se prebivalstvu ponudi širok nabor izobraževalnih možnosti s finančnega področja. Kot del naših prizadevanj na tem področju smo pripravili tudi kratko animacijo, ki predstavlja ključne naloge Banke Slovenije.