Ugodna gospodarska aktivnost v prvem letošnjem četrtletju © Banka Slovenije

Ugodna gospodarska aktivnost v prvem letošnjem četrtletju

16.05.2023 / Sporočilo za javnost

Po visoki rasti v lanskem letu se je gospodarska aktivnost v začetku letošnjega leta po pričakovanjih umirila, a ostala ugodna. Gospodarsko rast še naprej pomembno podpira domače povpraševanje, kar se odraža predvsem v storitvah (brez trgovine) in gradbeni aktivnosti. K rasti BDP je pozitivno prispevala tudi neto izvozna aktivnost, povezana zlasti z uresničevanjem preteklih naročil in posledičnem močnem upadu zalog.

Ekonomski odnosi Slovenije s tujino, marec 2023 © Banka Slovenije

Ekonomski odnosi Slovenije s tujino, marec 2023

15.05.2023 / Publikacije

V prvih treh mesecih 2023 je tekoči račun plačilne bilance izkazoval presežek v znesku 0,8 mrd EUR, kar je izboljšanje v primerjavi z 0,3 mrd EUR primanjkljaja v enakem obdobju 2022. Na izboljšanje salda tekočega računa je najbolj vplivala blagovna menjava, ki je iz primanjkljaja prešla v presežek (izboljšanje za 0,8 mrd EUR) in za 0,2 mrd EUR večji presežek storitvene menjave.

Poročilo o finančni stabilnosti: Finančni sistem v Sloveniji ostaja robusten; posamezna tveganja ostajajo povišana © Banka Slovenije

Poročilo o finančni stabilnosti: Finančni sistem v Sloveniji ostaja robusten; posamezna tveganja ostajajo povišana

08.05.2023 / Sporočilo za javnost

Zaradi hitre dinamike sprememb, ki v zadnjem obdobju krepijo negotovost, v Banki Slovenije ocenjujemo kot povišana naslednja tveganja: (i) obrestno tveganje, (ii) kreditno tveganje in (iii) tveganje, povezano s trgom nepremičnin. Ob tem odpornost bančnega sistema na morebitno uresničitev tveganj ostaja robustna – v segmentu solventnosti in dobičkonosnosti je ocenjena kot srednja, v segmentu likvidnosti pa visoka.

Prijava na novice

Strinjati se morate s pogoji. Vnesite pravi e-mail naslov.
Pojasnilo: Banka Slovenije bo elektronske naslove skrbno varovala v skladu z zakonom, ki ureja varstvo osebnih podatkov. Banka Slovenije za prijavo na novice uporablja strogi sistem predhodne odobritve uporabe e naslova (t. i. opt-in), kar pomeni, da pošilja elektronsko pošto zgolj osebam, ki se izrecno strinjajo, da želijo prejemati elektronska obvestila. O novih sporočilih za javnost, spremembah in novih publikacijah vas bomo obvestili največ enkrat na dan.

OBRESTNE MERE ECB

Datum: 10.05.2023

Operacije glavnega refinanciranja: 3,75

DEVIZNI TEČAJI

Datum: 26.05.2023

EUR/USD 1,0751
EUR/CHF 0,9707

STOPNJA INFLACIJE indeks HICP (medletna rast v %)

Datum: 30.04.2023

  • 2,0 % je leta 2021 v povprečju znašala inflacija, merjena s HICP.

  • 9,4 mrd €je ob koncu leta 2021 znašala presežna likvidnost v slovenskem bančnem sistemu.

  • 1,2 %je konec leta 2021 znašal delež nedonosnih izpostavljenosti na ravni bančnega sistema.

  • 12,9 mrd €gotovine neto je Banka Slovenije dala v obtok od uvedbe evra do konca leta 2021.

ALI VAS ZANIMA

... kje lahko kupite numizmatične izdelke, kako je urejeno jamstvo za vloge, koliko znašajo nadomestila bank za storitve plačilnega prometa, ali lahko v Banki Slovenije zamenjate tuje valute, kako se lahko prijavite na izobraževalni dan in podobno.
Preberi več
ALI VAS ZANIMA
Video

Ali veste, katere so ključne štiri naloge Banke Slovenije?

V Banki Slovenije dajemo velik poudarek finančnemu opismenjevanju, saj v zadnjih nekaj letih močno odzvanja potreba, da se prebivalstvu ponudi širok nabor izobraževalnih možnosti s finančnega področja. Kot del naših prizadevanj na tem področju smo pripravili tudi kratko animacijo, ki predstavlja ključne naloge Banke Slovenije.