Ekonomski odnosi Slovenije s tujino, junij 2022 © Banka Slovenije

Ekonomski odnosi Slovenije s tujino, junij 2022

12.08.2022 / Publikacije

V prvih šestih mesecih 2022 je primanjkljaj tekočega računa znašal 121 mio EUR, v primerjavi z 1,3 mrd EUR presežka v enakem obdobju 2021. Najbolj je na primanjkljaj tekočega računa vplivala blagovna menjava z 2 mrd EUR nižjim saldom (presežek se je prevesil v primanjkljaj). Storitvena menjava ohranja presežek in ga je glede na enako obdobje lani povečala za 562 mio EUR.

Listina o enakosti, raznolikosti in vključenosti © Adobe Stock

Listina o enakosti, raznolikosti in vključenosti

26.07.2022 / Sporočilo za javnost

V Evropskem sistemu centralnih bank spodbujamo delovno okolje, ki temelji na spoštovanju in dostojanstvu vsakega posameznika. Zato smo pripravili Listino o enakosti, raznolikosti in vključenosti, ki pomeni vodilo pri tem, kako izkoristiti raznolikost ekip in okrepiti vključujočo delovno kulturo. Pobudi smo se pridružili tudi v Banki Slovenije, s čimer želimo prispevati k strpni in odprti družbi.

Izjava guvernerja po monetarni seji Sveta ECB © Banka Slovenije

Izjava guvernerja po monetarni seji Sveta ECB

22.07.2022 / Sporočilo za javnost

Člani Sveta ECB smo se odločili, da naredimo naslednji korak pri normalizaciji denarne politike in dvignemo ključne obrestne mere za 50 bazičnih točk. Dvigi obrestnih mer in njihov vpliv na pogoje financiranja bodo preprečili, da bi se trenutni inflacijski pritiski podaljšali preko srednjega roka. Za ohranjanje enotne in homogene transmisije naravnanosti denarne politike čez celotno evrsko območje pa smo sprejeli tudi nov instrument (TPI).

Prijava na novice

Strinjati se morate s pogoji. Vnesite pravi e-mail naslov.
Pojasnilo: Banka Slovenije bo elektronske naslove skrbno varovala v skladu z zakonom, ki ureja varstvo osebnih podatkov. Banka Slovenije za prijavo na novice uporablja strogi sistem predhodne odobritve uporabe e naslova (t. i. opt-in), kar pomeni, da pošilja elektronsko pošto zgolj osebam, ki se izrecno strinjajo, da želijo prejemati elektronska obvestila. O novih sporočilih za javnost, spremembah in novih publikacijah vas bomo obvestili največ enkrat na dan.

OBRESTNE MERE ECB

Datum: 27.07.2022

Operacije glavnega refinanciranja: 0,50

DEVIZNI TEČAJI

Datum: 12.08.2022

EUR/USD 1,0285
EUR/CHF 0,9689

STOPNJA INFLACIJE indeks HICP (medletna rast v %)

Datum: 31.07.2022

  • 2,0 % je leta 2021 v povprečju znašala inflacija, merjena s HICP.

  • 9,4 mrd €je ob koncu leta 2021 znašala presežna likvidnost v slovenskem bančnem sistemu.

  • 1,2 %je konec leta 2021 znašal delež nedonosnih izpostavljenosti na ravni bančnega sistema.

  • 12,9 mrd €gotovine neto je Banka Slovenije dala v obtok od uvedbe evra do konca leta 2021.

ALI VAS ZANIMA

... kje lahko kupite numizmatične izdelke, kako je urejeno jamstvo za vloge, koliko znašajo nadomestila bank za storitve plačilnega prometa, ali lahko v Banki Slovenije zamenjate tuje valute, kako se lahko prijavite na izobraževalni dan in podobno.
Preberi več
ALI VAS ZANIMA
Video

Ali veste, katere so ključne štiri naloge Banke Slovenije?

V Banki Slovenije dajemo velik poudarek finančnemu opismenjevanju, saj v zadnjih nekaj letih močno odzvanja potreba, da se prebivalstvu ponudi širok nabor izobraževalnih možnosti s finančnega področja. Kot del naših prizadevanj na tem področju smo pripravili tudi kratko animacijo, ki predstavlja ključne naloge Banke Slovenije.