Nadaljnji koraki ECB pri vključitvi podnebnih sprememb v izvajanje denarne politike © pixabay

Nadaljnji koraki ECB pri vključitvi podnebnih sprememb v izvajanje denarne politike

04.07.2022 / Sporočilo za javnost

V okviru Evropske centralne banke smo sprejeli nadaljnje ukrepe za vključevanje podnebnih sprememb v operacije denarne politike. Ti predvidevajo, da bomo v skladu z našim akcijskim načrtom podnebne spremembe upoštevali pri nakupih podjetniških obveznic, sistemu zavarovanja terjatev ter zahtevah po razkritjih in upravljanju tveganj.

Guverner se je udeležil predstavitve poročila OECD za Slovenijo © Banka Slovenije

Guverner se je udeležil predstavitve poročila OECD za Slovenijo

04.07.2022 / Sporočilo za javnost

Guverner Boštjan Vasle se je udeležil predstavitve Ekonomskega pregleda za Slovenijo 2022, ki je v organizaciji Ministrstva za finance RS potekala na Brdu pri Kranju. Poročilo sta s strani Organizacije za gospodarsko sodelovanje in razvoj (OECD) predstavila direktor za študije držav Alvaro Santos Pereira in ekonomist Jens Christian Høj.

Prijavite najboljša magistrska in doktorska dela © Banka Slovenije

Prijavite najboljša magistrska in doktorska dela

04.07.2022 / Sporočilo za javnost

V Banki Slovenije se zavedamo, da je znanje pomemben element uspešnosti posameznika. Zato že od leta 1992 podeljujemo nagrade za najboljša magistrska in doktorska dela s področja ekonomije, bančništva, zavarovalništva, financ in finančnega prava. Tudi letos pozivamo vse, ki ste zagovarjali svoja dela med 1. julijem 2021 in 1. julijem 2022, k prijavi vaših nalog. Rok za prijavo je 12. avgust 2022.

Prijava na novice

Strinjati se morate s pogoji. Vnesite pravi e-mail naslov.
Pojasnilo: Banka Slovenije bo elektronske naslove skrbno varovala v skladu z zakonom, ki ureja varstvo osebnih podatkov. Banka Slovenije za prijavo na novice uporablja strogi sistem predhodne odobritve uporabe e naslova (t. i. opt-in), kar pomeni, da pošilja elektronsko pošto zgolj osebam, ki se izrecno strinjajo, da želijo prejemati elektronska obvestila. O novih sporočilih za javnost, spremembah in novih publikacijah vas bomo obvestili največ enkrat na dan.

OBRESTNE MERE ECB

Datum: 18.09.2019

Operacije glavnega refinanciranja: 0,00

DEVIZNI TEČAJI

Datum: 06.07.2022

EUR/USD 1,0177
EUR/CHF 0,9896

STOPNJA INFLACIJE indeks HICP (medletna rast v %)

Datum: 30.06.2022

  • 2,0 % je leta 2021 v povprečju znašala inflacija, merjena s HICP.

  • 9,4 mrd €je ob koncu leta 2021 znašala presežna likvidnost v slovenskem bančnem sistemu.

  • 1,2 %je konec leta 2021 znašal delež nedonosnih izpostavljenosti na ravni bančnega sistema.

  • 12,9 mrd €gotovine neto je Banka Slovenije dala v obtok od uvedbe evra do konca leta 2021.

ALI VAS ZANIMA

... kje lahko kupite numizmatične izdelke, kako je urejeno jamstvo za vloge, koliko znašajo nadomestila bank za storitve plačilnega prometa, ali lahko v Banki Slovenije zamenjate tuje valute, kako se lahko prijavite na izobraževalni dan in podobno.
Preberi več
ALI VAS ZANIMA
Video

Ali veste, katere so ključne štiri naloge Banke Slovenije?

V Banki Slovenije dajemo velik poudarek finančnemu opismenjevanju, saj v zadnjih nekaj letih močno odzvanja potreba, da se prebivalstvu ponudi širok nabor izobraževalnih možnosti s finančnega področja. Kot del naših prizadevanj na tem področju smo pripravili tudi kratko animacijo, ki predstavlja ključne naloge Banke Slovenije.