ITS - Poročanje ITS Banki Slovenije

Tehnična navodila

Datoteka Datum
Tehnična navodila za izmenjavo (B2B) (23.11.2017) 23.11.2017
Tehnična navodila za izmenjavo (e-pošta) (23.11.2017) 23.11.2017
Pojasnila za izpolnjevanje 19.06.2024
SRF tehnična navodila 25.07.2022

 

Šifranti in drugi dokumenti

Datoteka Datum
Funkcije za formule 23.12.2013
Primer XML 23.11.2017
SRF primer XML 13.11.2023
SRF šifrant postavk 13.11.2023
Šifranti (DPM 2.8.1) 15.01.2019
Šifranti (DPM 2.9) 14.02.2020
Šifranti (DPM 2.10) 26.08.2020
Šifranti (DPM 3.0) 29.04.2021
Šifranti (DPM 3.1) 09.11.2021
Šifranti (DPM 3.2) 21.11.2022
Šifranti (DPM 3.3) 20.11.2023
Šifranti (DPM 3.4) 24.05.2024
 

XML sheme

Datoteka Verzija Datum
BSadmin.xsd 1.0 10.12.2013
BSOdgovor.xsd 2.0 21.03.2016
its.xsd 1.0.0 10.12.2013
itsadmin.xsd 4.0.0 14.02.2017
itsutil.xsd 4.0.0 09.12.2019
itspodatki.xsd 2.0.0 09.12.2019
srf.xsd 1.0 21.06.2022
 

Arhiv

Datoteka Datum
Pojasnila za izpolnjevanje (23.11.2017) 09.12.2019
Šifranti (do vključno DPM 2.3.1) 01.06.2015
Šifranti (DPM 2.3.2, samo FINREP_Ind_IFRS) 18.05.2016
Šifranti (DPM 2.4.1) 03.05.2016
Šifranti (DPM 2.5.0) 02.12.2016
Šifranti (DPM 2.6.0)

11.05.2017

Šifranti (DPM 2.7.0) 08.01.2018

Povezano