Svetovni teden denarja smo pričeli z nacionalnim izobraževalnim dogodkom

03/20/2023 / Press release

V sklopu svetovnega tedna izobraževanja o financah smo v Banki Slovenije v sodelovanju z Zavodom za šolstvo RS gostili Nacionalni posvet o finančnem opismenjevanju, namenjen pedagoškim in strokovnim delavcem v šolstvu. Na njem smo različne institucije, ki skrbimo za finančno opismenjevanje v Sloveniji, predstavile pomen finančne pismenosti in svoje delo na tem področju.

Namestnica guvernerja Tina Žumer je v uvodnem nagovoru izpostavila pomen finančnega izobraževanja za vsakega posameznika in širšo družbo ter poudarila, da je za uresničitev ciljev finančnega opismenjevanja v formalnih in neformalnih programih izobraževanja nujno tesno sodelovanja med institucijami. Udeležencem smo med drugim predstavili svojo vlogo pri izvajanju dejavnosti finančnega izobraževanja različnih starostnih skupin. Ob koncu konference pa smo razglasili tudi zmagovalce dijaškega tekmovanja Generacija €vro, ki prav tako predstavlja enega od pomembnih načinov, kako mlade spodbuditi, da razmišljajo o finančnih temah.

Finančne ustanove vsako leto konec marca obeležujemo svetovni teden denarja (Global Money Week), ki se vedno začne z omenjenim nacionalnim izobraževalnim dogodkom za vse izobraževalne in finančne ustanove. V Banki Slovenije s svojimi programi v tem pomembnem izobraževalnem tednu sodelujemo že tretje leto zapored. Tudi tokrat smo pripravili veliko dejavnosti za otroke, mlade in odrasle, saj si prizadevamo za krepitev finančnega izobraževanja vseh starostnih skupin. Med drugim bomo organizirali nagradni kviz, ki bo potekal na naših družabnih omrežjih, in voden ogled Muzeja Banke Slovenije. Učenci in dijaki se bodo lahko udeležili bančnih ur ter sodelovali na likovnem natečaju na temo Kamen na kamen palača. Svoje delo pa bomo v tem tednu predstavljali tudi na dogodkih drugih institucij in na več okroglih mizah razpravljali o prihodnjih izzivih na področju finančnega opismenjevanja.