Poročilo o storitveni menjavi in delu blagovne menjave, ter o tekočih / kapitalskih transferih z nerezidenti BST

Kdo

Pravna oseba, ki jo določi Banka Slovenije ter jo o tem pisno obvesti.

 

Do kdaj

Do 20. v mesecu (za pretekli mesec).

Prosimo vas za pravočasno poročanje, v kolikor vam to trenutne razmere povezane z novim koronavirusom omogočajo.
Za morebitna vprašanja in sporočila o nezmožnosti poročanja smo vam na voljo na elektronskem naslovu EOT@bsi.si.
Več informacij:
Obvestilo za poročanje KRD, BST in SN v razmerah koronavirusa (PDF z dne 18.03.2020)
Kontakti v razmerah koronavirusa (PDF)
 

Zakoni in sklepi

 

Navodila

 

Postopek poročanja in tehnična navodila

Pred začetkom oddaje poročila je potrebno prijaviti digitalno potrdilo. Glejte še Navodila za prijavo digitalnega potrdila.

Obvestila za poročevalce

 

Kontakti

Kontakti v razmerah koronavirusa (pdf)