Sporočilo za javnost z 279. seje Sveta Banke Slovenije z dne 20.11.2003

11/20/2003 / Press release

Svet Banke Slovenije (SBS) je na svoji 279. redni seji 20.11.2003 med drugim obravnaval naslednje zadeve in sprejel naslednje sklepe:

  1. Obravnaval je gradivo Evropske centralne banke z naslovom Makroekonomska in finančna stabilnost, ki je bilo obravnavano na nedavnem sestanku na visoki ravni med Ekonomskim in finančnim odborom (Economic and Financial Committee) in državami pristopnicami. Gradivo obravnava tveganja, ki se pojavljajo v državah pristopnicah pri vstopanju v ERM 2 in prevzemanju evra. Posebej pomembna je v gradivu analiza inflacije v državah pristopnicah. Med njimi je nekaj držav, ki imajo izjemno nizko rast cen ali celo deflacijo.ECB ob tem ugotavlja, da pri pristopnicah z inflacijo blizu nič ali z negativno stopnjo inflacije taka stopnja ni vzdržna in ni zaželena kot cilj denarne politike.
  2. Bank Austria Creditantalt d.d. Ljubljana je izdal dovoljenje za opravljanje drugih finančnih storitev, konkretno za opravljanje skrbniških storite