Sporočilo za javnost z 281. seje Sveta Banke Slovenije z dne 17.12.2003

12/17/2003 / Press release

Svet Banke Slovenije (SBS) je na svoji 281. redni seji 17.12.2003 med drugim obravnaval naslednje zadeve in sprejel naslednje sklepe:

  1. Skladno s 3. odstavkom 49. člena Zakona o Banki Slovenije je sprejel finančni načrt Banke Slovenije za leto 2004. Skladno s 6. odstavkom zadevnega zakona bo Banka Slovenije s sprejetim finančnim načrtom seznanila Državni zbor Republike Slovenije.
  2. Sprejel je Sklep o pošiljanju podatkov o uporabi sodobnih plačilnih instrumentov. Sklep bo nadomestil obstoječi Sklep o pošiljanju podatkov o uporabi sodobnih plačilnih instrumentov (U.l. RS 73/95), ter tako na novo definiral poročevalske potrebe skladno z zahtevami t.i. Modre knjige in dokumentov Evropske centralne banke, ki natančneje definirajo zahteve ECB po nadzoru centralnih bank nad uporabo sodobnih plačilnih instrumentov. Omogočil bo predvsem širši in kvalitetnejši nadzor nad hitro razvijajočim se področjem sodobnih plačilnih instrumentov in tržnih poti. Sklep začne veljati 1. aprila 2004. Obvezniki poročanja bodo v skladu s spremenjenim sklepom prvič poslali podatke za drugo četrtletje 2004.
  3. Marjanu Kramarju je izdal dovoljenje za opravljanje funkcije predsednika uprave Nove Ljubljanske banke d.d., Ljubljana.
  4. Seznanil se je z informacijo o podpisu sporazuma o sodelovanju in izmenjavi informacijza nadzor nad skrbnim in varnim poslovanjem bank (Memorandum of Understanding) med Banko Slovenije in Narodno banke Bolgarije 10.12.2003. S tem se je število sklenjenih sporazumov Banke Slovenije s tujimi pooblaščenimi nadzorniki bančnega sektorja povečalo na 10. Sklenjeni sporazumi Banki Slovenije omogočajo opravljanje nadzora bančnih skupin na konsolidirani osnovi.