Samo še dobra 2 meseca za vložitev zahteve za izplačilo sredstev, ki so bila konec junija 2002 na zaprtih žiro računih

04/19/2004 / Press release

Konec junija 2002, ko je Agencija RS za plačilni promet (APP) prenehala opravljati plačilni promet za pravne osebe, je APP po uradni dolžnosti zaprla žiro račune pravnih oseb in sredstva z zaprtih žiro računov prenesla na zbirni račun Banke Slovenije ter dokumentacijo v zvezi s temi žiro računi predala Banki Slovenije.

Zakon o plačilnem prometu (Uradni list RS št. 30/02) določa, da pravne osebe, katerim je APP konec junija 2002 zaprla žiro račune po uradni dolžnosti, lahko zahtevajo sredstva z žiro računov do 30. junija 2004. Zakon tudi določa, da mora Banka Slovenije prenesti v proračun RS sredstva, ki jih pravne osebe ne bodo zahtevale do 30. junija 2004. Banka Slovenije ugotavlja, da je iz naslova zaprtih žiro računov še 186,8 mio SIT, od tega pripada več kot 86 mio SIT tridesetim pravnim osebam. Hkrati Banka Slovenije opozarja, da imajo pravne osebe na voljo le še 2 meseca in pol, da prevzamejo ta sredstva. Po 1. juliju 2004 pravne osebe ne bodo več imele pravice do teh sredstev.

Vse pravne osebe so bile o zaprtih žiro računih konec junija 2002 uradno obveščene in lahko od 1. julija 2002 do 30. junija 2004 zahtevajo sredstva pri bankah, s katerimi so imele sklenjeno deponentno pogodbo za odprtje žiro računa v APP.