Objava povprečnih efektivnih obrestnih mer potrošniških kreditov

06/18/2004 / Press release

Pod rubriko FINANČNI PODATKI Banka Slovenije objavlja v posebni podrubriki Povprečne efektivne obrestne mere potrošniških kreditov. Banka Slovenije bo te obrestne mere objavljala dvakrat letno. Po zakonu o potrošniških kreditih je ta obrestna mera merilo za določanje najvišjih obrestnih mer za kredite, dane s strani kreditodajalcev, ki niso banke oziroma hranilnice. Obrestne mere teh kreditov lahko po zakonu o potrošniških kreditih znašajo največ 200 odstotkov zadnje objavljene povprečne efektivne obrestne mere, ki jo uporabljajo banke in hranilnice.