Delovni obisk vodje misije Mednarodnega denarnega sklada v Ljubljani

07/08/2004 / Press release

Na delovnem obisku v Sloveniji je Biswait Banerjee, vodja misije Mednarodnega denarnega sklada za Slovenijo za posvetovanja po členu IV. Statuta Mednarodnega denarnega sklada. Omenjeni člen statuta določa vsakoletne konzultacije o vodenju politik držav članic s pravili sklada o konvertibilnosti, na podlagi katerih potem sklad pripravi letno poročilo za vsako državo članico. Namen tokratnega delovnega obiska, ki je bil dogovorjen ob januarski redni misiji Mednarodnega denarnega sklada v Sloveniji, je informiranje predstavnikov sklada o inflacijskih gibanjih in doseganju maastrichtskih kriterijev in ocena gibanj v plačilni bilanci. Glede na nedavni vstop Slovenije v ERM2 bodo posredovane tudi prve izkušnje delovanja denarne in tečajne politike v pogojih ERM2. V okviru obiska v Sloveniji se bo g. Banerjee pogovarjal s predstavniki Banke Slovenije, Ministrstva za finance, Gospodarske zbornice Slovenije, predstavniki sindikatov in vladnega urada za makroekonomske analize in razvoj ter statističnega urada.