Objava dejanskih obrestnih mer novih posojil

07/23/2004 / Press release

Banka Slovenije je začela javno objavljati podatke o efektivnih obrestnih merah novih posojil, ki jih mesečno pošilja osem največjih bank po kriteriju bilančne vsote na podlagi sklepa o poročanju o efektivnih obrestnih merah (UL RS, št. 40/03) in navodila za njegovo izvajanje (UL RS, št. 45/03). Nova posojila so vsa na novo odobrena posojila v tekočem mesecu oziroma obstoječa posojila, pri katerih se je spremenila obrestna mera. Informacija o teh obrestnih merah omogoča prebivalstvu in podjetjem vpogled, kakšne so bile pri novih poslih v preteklem mesecu dejansko zaračunane obrestne mere. Za razliko od efektivnih obrestnih mer potrošniških kreditov, ki jih mora Banka Slovenije objavljati dvakrat letno, te obrestne mere ne vključujejo administrativnih stroškov, kot je na primer strošek odobritve.

Obrestne mere novih posojil so objavljene pod rubriko FINANČNI PODATKI. Podatki bodo ažurirani mesečno.