Obvestilo za javnost po 6. seji Nacionalnega sveta za plačila

11/25/2016 / Press release

V Banki Slovenije je 25. novembra 2016 potekala 6. seja Nacionalnega sveta za plačila (NSP). NSP združuje strani ponudbe in povpraševanja na trgu plačilnih storitev, njegov cilj pa je podpirati uravnotežen in trajnosten razvoj trga varnih in učinkovitih plačilnih storitev v Sloveniji ter zagotoviti prilagoditve trga spremembam v mednarodnem okolju.

1. Prisotni na seji so se seznanili z novostmi, ki jih na področju plačilnih storitev prinašata dva pravna akta. Predstavnica Banke Slovenije je predstavila novosti, ki jih prinaša Direktiva o plačilnih storitvah na notranjem trgu (PDS2), in implementacijo te direktive v slovenski pravni red, ki mora biti izvedena do 13. januarja 2018. Glavni cilji PSD2 so predvsem z okrepljenimi varnostnimi zahtevami izboljšati zaščito potrošnikov pred goljufijami in možnimi zlorabami, spodbuditi konkurenco z ureditvijo statusa novih akterjev na trgu ter z razvojem inovativnih mobilnih in internetnih plačil dodatno prispevati k integraciji in učinkovitosti evropskega trga plačil, spodbujati nižjo ceno plačil ter izboljšati konkurenčne pogoje za vse ponudnike plačilnih storitev. Z namenom, da se zainteresirane člane NSP čim bolj vključi v pripravo zakona, ki bo implementiral PSD2, je bil na seji sprejet predlog za oblikovanje delovne skupine v okviru NSP.

Predstavnica Urada RS za preprečevanja pranja denarja pa je predstavila bistvene poudarke novega Zakona o preprečevanju pranja denarja in financiranja terorizma, ki se uporablja od 19. novembra 2016 in s katerim Slovenija v svoj pravni red prenaša novo Direktivo o preprečevanju uporabe finančnega sistema za pranje denarja ali financiranja terorizma.

2. Člani NSP so obravnavali vzpostavitev rešitev za takojšnja plačila v Sloveniji. Takojšnja plačila so elektronska plačila malih vrednosti, ki so na voljo neprestano (24/7/365) in pri katerih se takoj ali skoraj takoj po odreditvi plačilnega naloga s strani plačnika izvrši tudi odobritev računa prejemnika plačila oziroma je slednjemu dan na razpolago znesek plačila. Predstavnika družb Bankart in Banke Koper sta predstavila aktivnosti, ki ju v obeh družbah izvajajo za vzpostavitev rešitev za takojšnja plačila.

3. Predstavnika Združenja bank Slovenije (ZBS) sta predstavila napredek na področjih (i) uvedbe nove optično čitljive kode (QR) na obrazec univerzalnega plačilnega naloga (UPN) in (ii) oblikovanja rešitve za elektronska soglasja v shemah direktnih obremenitev SEPA v Sloveniji. V skladu s časovnico bo novi obrazec UPN QR, ki bo vseboval optično čitljive elemente, uporabnikom na voljo od aprila 2017. Glede vzpostavitve rešitve oziroma modela za uporabo elektronskih soglasij pa so bili člani NSP seznanjeni, da je bil v okviru ZBS pripravljen predlog rešitve za sklepanje in urejanje (ukinitev ali spremembo) soglasij za direktne obremenitve SEPA na elektronski način in da je bil model v oktobru predstavljen 50 največjim podjetjem kot prejemnikom plačil.

Vsa podporna gradiva, ki so bila obravnavana na 6. seji NSP, so dostopna na tej povezavi.