Sporočilo za javnost: Sprememba pri Dnevni tečajnici – referenčni devizni tečaji ECB

12/07/2015 / Press release

Devizni tečaji v dnevni tečajnici Banke Slovenije so povzeti po referenčnih deviznih tečajih, ki jih dnevno objavlja ECB. ECB s 1. 7. 2016 spreminja čas objave referenčnih deviznih tečajev s 14:30 na 16:00. Metodologija za določanje referenčnih tečajev ostaja nespremenjena in bo tudi v prihodnje temeljila na stanju na valutnih trgih ob 14:15.

Cilj novega časa objave je okrepiti razlikovanje med uporabo referenčnih deviznih tečajev privatnih ponudnikov za transakcijske namene in tečajnice ECB, ki je objavljena za informativne namene. S kasnejšo objavo želi ECB destimulirati uporabo referenčnih deviznih tečajev ECB za transakcijske namene.

Posledično se bo zamaknila tudi objava dnevne tečajnice Banke Slovenije in sicer s 14:40 na predvidoma 16:15.

Čas objave mesečne tečajnice Banke Slovenije ostaja nespremenjen.

Več informacij o referenčnih deviznih tečajih ECB je na voljo na spletni strani http://www.ecb.europa.eu/press/pr/date/2015/html/pr151207.sl.html.