Rezultat javnega, anonimnega natečaja za oblikovanje idejnih osnutkov priložnostnih kovancev, izdanih v letu 2016

06/18/2015 / Numismatic

Vlada Republike Slovenije je z Uredbo o določitvi dogodkov, ob katerih se v letu 2016 izdajo priložnostni kovanci (Uradni list RS, št. 5/15), odločila, da se v letu 2016 izdajo:

 • spominski kovanec za 2 € ob 25. obletnici osamosvojitve Republike Slovenije in
 • zbirateljski kovanci ob 150. obletnici Rdečega križa na Slovenskem.

Banka Slovenije je 6. marca 2015 objavila Javni, anonimni natečaj za oblikovanje idejnih osnutkov priložnostnih kovancev, ki bodo izdani v letu 2016. Razpis je bil objavljen v razglasnem delu Uradnega lista RS, št. 16/15 in na spletni strani Banke Slovenije. Do zaključka natečaja, 13. aprila 2015, je prispelo 52 idejnih osnutkov za spominski kovanec za 2 €, ki bo izdan za zaznamovanje 25. obletnice osamosvojitve Republike Slovenije in 42 idejnih osnutkov za zbirateljske kovance, izdane ob 150. obletnici Rdečega križa na Slovenskem. Zaradi neizpolnjevanja 3.2. točke natečajnih pogojev (zagotavljanje anonimnosti) so bili izločeni 4 idejni osnutki za projekt 1 in 3 idejni osnutki za projekt 2.

Vlada Republike Slovenije je na predlog Komisije za izdajo priložnostnih kovancev, ki sta jo imenovala Banka Slovenije in Ministrstvo za finance, odločila, da se dodeli:

 • za spominski kovanec za 2 €, izdan ob 25. obletnici osamosvojitve Republike Slovenije 
  • odkup v višini 3.000 € za idejni osnutek s šifro "888zmg - obrazložitev", avtor: Jernej Kejžar
  • odkup v višini 1.500 € za idejni osnutek s šifro "SI99189", avtor: Matej Ramšak
  • odkup v višini 1.000 € za idejni osnutek s šifro "SI03MJ", avtorica: Mojca Jandrok.
 • za zbirateljske kovance, izdane ob 150. obletnici Rdečega križa na Slovenskem 
  • odkup v višini 3.000 € za idejni osnutek s šifro "2308", avtor: Gregor Ivanušič
  • odkup v višini 1.500 € za idejni osnutek s šifro "M01RKJ", avtorica: Mojca Jandrok
  • odkup v višini 1.000 € za idejni osnutek s šifro "999", avtorica: Sava Kosmač.

Idejna osnutka prvega odkupa sta izvedbena projekta, na podlagi katerih bodo izdelani priložnostni kovanci.