Poročilo o načrtovanih spremembah v delovanju plačilnega sistema

Kdo:

Upravljavci plačilnih sistemov.

 

Do kdaj:

Najkasneje en mesec pred začetkom izvajanja aktivnosti za uvedbo kakršnihkoli sprememb v delovanju plačilnega sistema, ki bi lahko vplivale na obvladovanje tveganj po Sklepu o plačilnih sistemih (Uradni list RS, št. 73/09).

 

Zakoni in sklepi:

 

Navodila:

 

Kontakti:

Elektronski naslov: [email protected]

 

 Ime in priimek:

Telefon: 

Samo Lučev

01 471 95 78