Poročanje podatkov za namene statistike finančnih računov

OBVESTILO POROČEVALCEM

Obveščamo vas, da podaljšujemo možnost oddaje poročil za namene statistike finančnih računov. Aplikacija na spletni strani AJPES bo odprta do vključno 20.05.2020.

OBVESTILO POROČEVALCEM V RAZMERAH EPIDEMIJE

V Banki Slovenije v času epidemije večina delovnih procesov poteka preko oddaljenih dostopov od doma. Zavedamo se, da trenutne razmere prinašajo določene izzive tudi na področju poročanja podatkov. Kljub temu vas prosimo, da po najboljših močeh izpolnite obveznost poročanja podatkov za namene statistike finančnih računov v skladu z obstoječimi navodili. V primeru, da pri poročanju podatkov pričakujete kakršnekoli težave, vas prosimo, da nas o tem čimprej obvestite. Upoštevaje razvoj razmer vas bomo o morebitnih spremembah glede poročanja pravočasno obvestili. Za dodatne informacije smo vam na voljo preko objavljenih kontaktnih oseb in elektronskega naslova finrac-info@bsi.si. Vnaprej se vam zahvaljujemo za vaše sodelovanje.

Kdo:

Vse institucionalne enote  po SKIS v sektorjih S.11, S.12 in S.13 razen enote:

  • v S.11, katerih bilančna vsota je ob koncu koledarskega leta, pred obdobjem za katerega se poročajo podatki, manjša od 2 milijonov evrov;
  • v S.12, katerih bilančna vsota je ob koncu koledarskega leta, pred obdobjem za katerega se poročajo podatki, manjša od 1 milijona evrov;
  • v S.13, katerih bilančna vsota je ob koncu koledarskega leta, pred obdobjem za katerega se poročajo podatki, manjša od 8 milijonov evrov.

Institucionalne enote, ki so ustanovljene med letom, presojajo obveznost poročanja z ocenjevanjem bilančne vsote ob koncu četrtletja, za katerega se poročajo podatki.

 

Do kdaj:

  • do 10. maja za prvo četrtletje
  • do 10. avgusta za drugo četrtletje
  • do 10. novembra za tretje četrtletje
  • do 20. februarja za zadnje četrtletje

 

Zakoni, sklepi in predpisi:

 

Navodila:

 

Obvestila:

 

Poglejte si še:

Podatki se poročajo preko spletnega programa AJPES pod področjem Statistika finančnih računov, kjer se nahajajo informacije v zvezi z oddajo poročila in telefonske številke strokovnih uslužbencev na AJPES v primeru vprašanj glede delovanja programa SFR in vnosa podatkov. Na omenjeni spletni strani je dosegljiv tudi šifrant Poslovni subjekti po SKIS, v katerem so za vsak poslovni subjekt podatki o nazivu, matični številki in oznaki institucionalnega sektorja.

 

Kontakti za vsebino poročila:

finrac-info@bsi.si 

Matej Brelih, tel.: 01 471 93 16
Saša Kovačič, tel.: 01 471 93 86
Darja Šterk, tel.: 01 471 93 31