Javni anonimni natečaj za oblikovanje likovnih rešitev priložnostnih kovancev, ki bodo izdani v 2021

08.06.2020 / Numizmatika

Banka Slovenije razpisuje javni anonimni natečaj za oblikovanje likovnih rešitev priložnostnih kovancev. Vlada Republike Slovenije je v Uradnem listu RS, št. 04/19, objavila Uredbo o določitvi dogodkov, ob katerih se v letu 2021 izdajo priložnostni kovanci. Z Uredbo je odločila, da se z izdajo spominskih kovancev obeleži 200. obletnica ustanovitve Deželnega muzeja za Kranjsko, prvega muzeja na Slovenskem, z zbirateljskimi kovanci pa 300. obletnica Škofjeloškega pasijona.

Razpis natečaja je objavljen v razglasnem delu Uradnega lista RS z dne 5. junij 2020 in na spletni strani Banke Slovenije https://www.bsi.si/razpisi/javna-narocila.