Rezultat javnega, anonimnega natečaja za oblikovanje idejnih osnutkov priložnostnih kovancev, izdanih v letu 2015

17.06.2014 / Numizmatika

Vlada Republike Slovenije je z Uredbo o določitvi dogodkov, ob katerih se v letu 2015 izdajo priložnostni kovanci (Uradni list RS, št. 3/14), odločila, da se v letu 2015 izdajo:

 • spominski kovanec za 2 € ob dogodku Emona - Ljubljana in
 • zbirateljski kovanci ob 500. obletnici prvega slovenskega tiskanega besedila.

Banka Slovenije je 14. februarja 2014 objavila Javni, anonimni natečaj za oblikovanje idejnih osnutkov priložnostnih kovancev, ki bodo izdani v letu 2015. Razpis je bil objavljen v razglasnem delu Uradnega lista RS, št. 12/14 in na spletni strani Banke Slovenije. Do zaključka natečaja, 24. marca 2014, je prispelo 69 idejnih osnutkov za spominski kovanec za 2 € za zaznamovanje dogodka Emona – Ljubljana in 39 idejnih osnutkov za zbirateljske kovance ob 500. obletnici prvega slovenskega tiskanega besedila. 

Vlada Republike Slovenije je na predlog Komisije za izdajo priložnostnih kovancev, ki sta jo imenovala Banka Slovenije in Ministrstvo za finance, odločila, da se dodeli:

 • za spominski kovanec za 2 €, izdan ob dogodku Emona – Ljubljana 
  • odkup v višini 3.000 € za idejni osnutek s šifro "98911", avtor: Matej Ramšak
  • odkup v višini 1.500 € za idejni osnutek s šifro "0015", avtor: Studiobotas
  • odkup v višini 1.000 € za idejni osnutek s šifro "EMO2000NA", avtor: Andrej Demšar. 
 • za zbirateljske kovance, izdane ob 500. obletnici prvega slovenskega tiskanega besedila 
  • odkup v višini 3.000 € za idejni osnutek s šifro "1515-2015", avtor: Edi Berk
  • odkup v višini 1.500 € za idejni osnutek s šifro "98921", avtor: Matej Ramšak
  • odkup v višini 1.000 € za idejni osnutek s šifro "296-76", avtorica: Jagoda Jejčič. 

Idejna osnutka prvega odkupa sta izvedbena projekta, na podlagi katerih bodo izdelani priložnostni kovanci.