Izbrani dogodki za izdajo priložnostnih kovancev v letu 2017 in zbiranje predlogov dogodkov za leti 2018 in 2019

16.01.2017 / Numizmatika

Republika Slovenija v skladu z evropsko zakonodajo in na podlagi Zakona o priložnostnih kovancih (Uradni list RS, št. 53/07) izdaja priložnostne kovance ob političnih, zgodovinskih, znanstvenih, kulturnih, športnih, humanitarnih in drugih dogodkih, ki so splošnega pomena za Slovenijo ali pa imajo širši mednarodni pomen. Priložnostni kovanci se delijo na:

  • spominske kovance za 2 evra, ki so po dimenziji in kemijskih in fizičnih lastnostih enaki tečajnim kovancem za 2 evra. Imajo skupno evropsko stran in nacionalno stran z motivom, s katerim se zaznamuje dogodek širšega mednarodnega pomena oziroma večjega pomena za Slovenijo. Letno se izdajo ob največ dveh dogodkih in so plačilno sredstvo v vseh državah evroobmočja. 
  • zbirateljske kovance, ki se izdajajo ob največ dveh dogodkih na leto in so splošnega pomena za Slovenijo. Na območju Republike Slovenije so zakonito plačilno sredstvo po njihovi nominalni vrednosti, v drugih državah pa imajo samo numizmatično vrednost. Prodajajo se po nominalni ali višji vrednosti.

Banka Slovenije opravlja za Republiko Slovenijo strokovne in tehnične naloge v zvezi z izdajo priložnostnih kovancev. Med te naloge spada tudi zbiranje predlogov dogodkov, ob katerih naj bi se v posameznem letu izdali priložnostni kovanci. Komisija za izdajo priložnostnih kovancev, ki jo je imenoval guverner Banke Slovenije s soglasjem ministra za finance, med prispelimi predlogi dogodkov pripravi ožji izbor in ga posreduje v nadaljnjo obravnavo Ministrstvu za finance. Vlada Republike Slovenije zatem sprejme odločitev o določitvi dogodkov in jo objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Banka Slovenije je od januarja 2014 do junija 2015 zbirala predloge dogodkov, ki bi bili v letu 2017 primerni za zaznamovanje z izdajo priložnostnih kovancev. Prispelo je 32 predlogov dogodkov. Komisija za izdajo priložnostnih kovancev je pripravila predlog, na podlagi katerega je Vlada Republike Slovenije z Uredbo o določitvi dogodkov, ob katerih se v letu 2017 izdajo priložnostni kovanci (Uradni list RS, št. 1/16) določila naslednja dogodka:

  • 10. obletnico uvedbe eura v Sloveniji (spominski kovanec za 2 €) in
  • 100. obletnico Majniške deklaracije (zbirateljski kovanci).

Banka Slovenije zbira predloge dogodkov za leti 2018 in 2019. Zato vas vabimo, da sodelujete pri oblikovanju predloga dogodkov, ob katerih bi se v teh letih izdali priložnostni kovanciDobrodošli so tudi predlogi za nadaljnja leta. Prosimo vas, da nam predlagate dogodke, ki so po vašem mnenju primerni za zaznamovanje z izdajo priložnostnih kovancev (okrogla obletnica oziroma pomemben, enkraten dogodek), vsak predlog pa na kratko utemeljite. 

Vaše pobude in predloge pričakujemo do konca maja 2016, ki jih naslovite na: 

Banka Slovenije, Gotovinsko poslovanje 

Slovenska cesta 35, 1505 Ljubljana