Rezultat javnega, anonimnega natečaja za oblikovanje idejnih osnutkov priložnostnih kovancev, ki bodo izdani v letu 2017

17.08.2016 / Numizmatika

Vlada Republike Slovenije je z Uredbo o določitvi dogodkov, ob katerih se v letu 2017 izdajo priložnostni kovanci (Uradni list RS, št. 1/16), odločila, da se v letu 2017 izdajo:

 • spominski kovanec za 2 € ob 10. obletnici uvedbe eura v Sloveniji in
 • zbirateljski kovanci ob 100. obletnici Majniške deklaracije.

Banka Slovenije je aprila 2016 objavila Javni, anonimni natečaj za oblikovanje idejnih osnutkov priložnostnih kovancev, ki bodo izdani v letu 2017. Razpis je bil objavljen v razglasnem delu Uradnega lista RS, št. 24/16 in na spletni strani Banke Slovenije. Do zaključka natečaja 13. maja 2016 je prispelo 23 idejnih osnutkov za spominski kovanec za 2 €, ki bo izdan za zaznamovanje 10. obletnice uvedbe eura v Sloveniji in 14 idejnih osnutkov za zbirateljske kovance, izdane ob 100. obletnici Majniške deklaracije.

Vlada Republike Slovenije je na predlog Komisije za izdajo priložnostnih kovancev, ki sta jo imenovala Banka Slovenije in Ministrstvo za finance, odločila, da se dodeli:

 • za spominski kovanec za 2 €, izdan ob 10. obletnici uvedbe eura v Sloveniji
  • odkup v višini 3.000 € za idejni osnutek s šifro 8164L, avtor: Matej Ramšak
  • odkup v višini 1.500 € za idejni osnutek s šifro 9761, avtor: Robert Žvokelj
  • odkup v višini 1.000 € za idejni osnutek s šifro ČIPKA, avtor: Matjaž Učakar. 
    
 • za zbirateljske kovance, izdane ob 100. obletnici Majniške deklaracije
  • odkup v višini 3.000 € za idejni osnutek s šifro SBSCSSDID0, avtorica: Ana Kompara
  • odkup v višini 1.500 € za idejni osnutek s šifro M8051, avtor: Matej Ramšak
  • odkup v višini 1.000 € za idejni osnutek s šifro 356-21, avtorica: Jagoda Jejčič.  

Idejna osnutka prvega odkupa sta izvedbena projekta, na podlagi katerih bodo izdelani priložnostni kovanci.