Priložnostni kovanci Republike Slovenije - določanje dogodkov

07.12.2016 / Numizmatika

Republika Slovenija v skladu z evropsko zakonodajo in na podlagi Zakona o priložnostnih kovancih (Uradni list RS, št. 53/07) izdaja priložnostne kovance ob političnih, zgodovinskih, znanstvenih, kulturnih, športnih, humanitarnih in drugih dogodkih, ki so splošnega pomena za Slovenijo ali pa imajo širši mednarodni pomen. Priložnostni kovanci se delijo na:

  • spominske kovance za 2 evra, ki so po dimenziji in kemijskih in fizičnih lastnostih enaki tečajnim kovancem za 2 evra. Imajo skupno evropsko stran in nacionalno stran z motivom, s katerim se zaznamuje dogodek širšega mednarodnega pomena oziroma večjega pomena za Slovenijo. Letno se izdajo ob največ dveh dogodkih in so plačilno sredstvo v vseh državah evroobmočja.
  • zbirateljske kovance, ki se izdajajo ob največ dveh dogodkih na leto in so splošnega pomena za Slovenijo. Na območju Republike Slovenije so zakonito plačilno sredstvo po njihovi nominalni vrednosti, v drugih državah pa imajo samo numizmatično vrednost. Prodajajo se po nominalni ali višji vrednosti.

Banka Slovenije opravlja za Republiko Slovenijo strokovne in tehnične naloge v zvezi z izdajo priložnostnih kovancev. Med temi nalogami je tudi zbiranje predlogov dogodkov, ki bi bili primerni za zaznamovanje z izdajo priložnostnih kovancev v posameznem letu. Komisija za izdajo priložnostnih kovancev (imenuje jo guverner v soglasju z ministrom za finance, pripravlja predloge dogodkov in izbira idejne osnutke) med prispelimi predlogi dogodkov pripravi ožji izbor in ga posreduje Ministrstvu za finance v nadaljnje postopke. Odločitev sprejme Vlada Republike Slovenije in objavi uredbo o določitvi dogodkov za izdajo priložnostnih kovancev v Uradnem listu Republike Slovenije.

Izbrani dogodki za izdajo priložnostnih kovancev v letu 2018

Banka Slovenije je s povabilom državnim, izobraževalnim in drugim institucijam ter državljanom zbrala 32 predlogov dogodkov, ki bi lahko bili v letu 2018 zaznamovani z izdajo priložnostnih kovancev. Komisija za izdajo priložnostnih kovancev je pripravila predlog dveh dogodkov in ga posredovala Ministrstvu za finance za nadaljnjo obravnavo na Vladi Republike Slovenije. Ta je z Uredbo o določitvi dogodkov, ob katerih se v letu 2018 izdajo priložnostni kovanci (Uradni list RS, št. 75/16), določila naslednja dogodka:

  • 100. obletnico konca 1. svetovne vojne (spominski kovanec za 2 €)
  • Svetovni dan čebel (zbirateljski kovanci).

Povabilo za predloge dogodkov za izdajo priložnostnih kovancev v letu 2019

Banka Slovenije zbira predloge dogodkov, ki bi bili v letu 2019 primerni, da se zaznamujejo z izdajo priložnostnih kovancev. Zato vas vabimo, da sodelujete pri oblikovanju predloga dogodkov, ki jih bo določila Vlada Republike Slovenije. Dobrodošli so tudi predlogi za naslednja leta. 

Prosimo vas, da predlagate dogodke (s kratko obrazložitvijo), ki so po vašem mnenju primerni za zaznamovanje z izdajo priložnostnih kovancev. To je lahko okrogla obletnica (vendar ne obletnica smrti) ali pomemben, enkraten dogodek. 

Prosimo, da vaše predloge pošljete do 30. junija 2017 na naslov: 

Banka Slovenije, Gotovinsko poslovanje

Slovenska cesta 35, 1505 Ljubljana