Rezultat javnega anonimnega natečaja za oblikovanje likovnih rešitev priložnostnih kovancev, ki bodo izdani v letu 2024

11.08.2023 / Numizmatika

Banka Slovenije je 7. aprila 2023 objavila javni anonimni natečaj za oblikovanje likovnih rešitev priložnostnih kovancev, izdanih v letu 2024. Razpis je bil objavljen v razglasnem delu Uradnega lista RS, št. 42/23, in na spletni strani Banke Slovenije. Do zaključka natečaja 22. maja 2023 je prispelo 32 likovnih rešitev za spominski kovanec ob 250-letnici Narodne in univerzitetne knjižnice in 14 likovnih rešitev za zbirateljske kovance ob 150. obletnici rojstva Rudolfa Maistra.

Komisija za izdajo priložnostnih kovancev, ki sta jo imenovala Banka Slovenije in Ministrstvo za finance, je odločila, da se za spominski kovanec ob 250-letnici Narodne in univerzitetne knjižnice dodelijo naslednje nagrade oz. odkupi:

  1. odkup v višini 4.000 € za likovno rešitev s šifro F3758F – avtorja: Mojca Mlinar in Dominik Košak;
  2. odkup v višini 2.000 € za likovno rešitev s šifro 2525 – avtorici: Jasna Čuk Kolavčič in Mirjam Birsa;
  3. odkup v višini 1.300 € za likovno rešitev s šifro 811065 – avtorja: Neža Novak in Luka Novak.

Likovna rešitev s šifro F3758F od vseh rešitev najbolje izkoristi formo kovanca. Izbran je jasen in prepoznaven motiv stavbe NUK, ki nakazuje na njeno odprtost in vstop v svet znanja. Gre za Plečnikov motiv na vhodnih vratih pročelja stavbe. Avtor je dobro izkoristil likovno polje in vnesel dinamiko ter jo še potenciral z verodostojnim posnetkom lege držke na kljuki. Zato ji je bil dodeljen 1. odkup.

Za zbirateljske kovance ob 150. obletnici rojstva Rudolfa Maistra se dodelijo naslednje nagrade  oz. odkupi:

  1. odkup v višini 4.000 € za likovno rešitev s šifro 382716 – avtor: Edi Berk;
  2. odkup v višini 2.000 € za likovno rešitev s šifro PV-321 – avtor: Andrej Žerovnik;
  3. odkup v višini 1.300 € za likovno rešitev s šifro ERGM01 – avtorja: Mojca Mlinar in Dominik Košak.

Likovna rešitev s šifro 382716 kot nosilni element uporabi portret generala in pesnika Maistra v njegovih najbolj dejavnih letih. Avtor je uporabil močan stilski izraz, ki z obdelavo kovanca nehote povezuje generalovo zavzemanje za narodnost teritorija. Na drugi strani kovanca je s podpisom uspešno odgovoril na pomen drže generala Maistra, zelo dobro pa je izkoristil vse obvezne elemente in jih postavil v kakovosten kompozicijski red.

Likovni rešitvi prvega odkupa sta predvidoma izvedbena projekta, na podlagi katerih bodo izdelani priložnostni kovanci. Izvedbene projekte bo dokončno potrdila Vlada Republike Slovenije.