Javna objava povabila k naročilu numizmatičnih izdelkov za leto 2022

28.01.2022 / Numizmatika

Vse interesente za nakup novih izdaj numizmatičnih izdelkov z letnico 2022, ki jih daje v prodajo Banka Slovenije (v nadaljevanju: BS), obveščamo, da je BS 27. 1. 2022 začela zbirati prijave za njihov nakup prek novega sistema spletnega naročanja, ki je na voljo na sledeči spletni povezavi. Mogoče je tudi naročilo v pisni obliki po pošti, in sicer prek spletnega obrazca »Naročilo numizmatičnih izdelkov za leto 2022«, ki ga bo vsak interesent natisnil in ga izpolnjenega poslal priporočeno s povratnico na naslov: Banka Slovenije, Gotovinsko poslovanje, Slovenska 35, 1000 Ljubljana, s pripisom »NE ODPIRAJ – NAROČILO NUMIZMATIKA«.

Za prodajo v letu 2022 bodo predvidoma na voljo naslednji izdelki:

  1. zlatnik (150. obletnica rojstva slikarja Matije Jame);
  2. srebrnik (150. obletnica rojstva slikarja Matije Jame);
  3. 3-evrski zbirateljski kovanec – navadno kovanje (150. obletnica rojstva slikarja Matije Jame);
  4. 3-evrski zbirateljski kovanec v tehniki visokega sijaja – proof (150. obletnica rojstva slikarja Matije Jame);
  5. 2-evrski slovenski spominski kovanec – navadno kovanje (150. obletnica rojstva arhitekta Jožeta Plečnika);
  6. 2-evrski slovenski spominski kovanec v tehniki visokega sijaja – proof (150. obletnica rojstva arhitekta Jožeta Plečnika);
  7. 2-evrski skupni evropski spominski kovanec – navadno kovanje (35. obletnica programa Erasmus);
  8. 2-evrski skupni evropski spominski kovanec v tehniki visokega sijaja – proof (35. obletnica programa Erasmus);
  9. zbirka kovancev 2022 – navadno kovanje in
  10. zbirka kovancev 2022 v tehniki visokega sijaja – proof.

Kovane količine in prodajne cene navedenih numizmatičnih izdelkov, ki so naprodaj v letu 2022, so objavljene na sledeči spletni povezavi. Če bo na posameznem prodajnem mestu za prodajo razpoložljivih več numizmatičnih izdelkov, kot bo evidentiranih naročil, jih bodo zainteresirani kupci lahko prosto kupovali, kljub postavljenim količinskim omejitvam ob prijavi.

Količine naročanja numizmatičnih izdelkov so za fizične in pravne osebe omejene, omejitve pa so razvidne iz Splošnih pogojev za naročila numizmatičnih izdelkov za leto 2022. Če bo numizmatičnih izdelkov dovolj za vsa prejeta naročila, bo BS za vsakega naročnika naročeno količino izdelkov rezervirala. Pri izdelkih, pri katerih bi morebiti naročila presegla razpoložljivo količino za prodajo, bodo izdelki razdeljeni med prijavljene kupce z žrebom (za izžrebane kupce se numizmatični izdelki rezervirajo).

Izdelki, ki jih izžrebani kupci ne bodo prevzeli v dogovorjenem roku za prevzem, bodo dani v prodajo prek obstoječih prodajnih mest.

Rok za prijavo k naročilu je enaindvajset (21) dni, in sicer od 27. 1. 2022 do 16. 2. 2022. Prepozne prijave se ne bodo upoštevale. Prijave po pošti bodo štele kot pravočasne, če bodo v BS prispele najkasneje do 18. 2. 2022 do 12. ure.

Prevzem in nakup rezerviranih izdelkov bosta mogoča štirinajst (14) dni, in sicer od 2. 3. 2022 do 15. 3. 2022, skladno z izbranim prevzemnim mestom ob prijavi k naročilu. Prevzem v navedenem roku bo možen za vse izdelke, razen za 2-evrski spominski kovanec izdan ob 35. obletnici programa Erasmus, ki bo izdan predvidoma v juliju 2022.

Da bi se izognili preveliki gneči na prevzemnih mestih, naročnike vljudno naprošamo, da za svoj prihod na izbrano lokacijo ter plačilo in prevzem izdelkov ne izberejo prvega dne prevzemnega roka, saj bodo naročeni izdelki zanje rezervirani vse do izteka tega roka.

Podrobnejši pogoji za prijavo k naročilu numizmatičnih izdelkov BS so objavljeni v dokumentu Splošni pogoji za naročila numizmatičnih izdelkov za leto 2022.