Predviden datum izdaje numizmatičnih izdelkov za leto 2020 v prodajo in obtok

10.02.2020 / Numizmatika

Banka Slovenije bo v letu 2020 v prodajo in obtok izdala naslednje numizmatične izdelke:

PREDVIDEN DATUM IZDAJE

DOGODEK

IZDELEK

NOMINALNA VREDNOST

PREDVIDENA NAKLADA

December 2020 Zbirka evrokovancev 2020 navadna tehnika kovanja 8,88 EUR 7.000
proof 8,88 EUR 500

December 2020

500. obletnica rojstva Adama Bohoriča

spominski kovanec navadna tehnika kovanja

2 EUR

990.500

spominski kovanec proof

2 EUR

2.000

December 2020 30. obletnica plebiscita o samostojnosti in neodvisnosti Republike Slovenije zlatnik 100 EUR 500
srebrnik 30 EUR 1.000
dvokovinski kovanec navadna tehnika kovanja 3 EUR 40.000
dvokovinski kovanec proof 3 EUR 750