Izbrani dogodki za izdajo priložnostnih kovancev v letu 2020 in zbiranje predlogov dogodkov za leta od 2021 naprej

25.01.2019 / Numizmatika

Republika Slovenija v skladu z evropsko zakonodajo in na podlagi Zakona o priložnostnih kovancih (Uradni list RS, št. 53/07) izdaja priložnostne kovance ob političnih, zgodovinskih, znanstvenih, kulturnih, športnih, humanitarnih in drugih dogodkih, ki so splošnega pomena za Slovenijo ali pa imajo širši mednarodni pomen.

Banka Slovenije opravlja za Republiko Slovenijo strokovne in tehnične naloge v zvezi z izdajo priložnostnih kovancev. Med te naloge spada tudi zbiranje predlogov dogodkov, ob katerih naj bi se v posameznem letu izdali priložnostni kovanci. Komisija za izdajo priložnostnih kovancev pri Banki Slovenije med prispelimi predlogi dogodkov pripravi izbor in ga preko Ministrstva za finance posreduje v nadaljnjo obravnavo Vladi Republike Slovenije, ki odločitev o določitvi dogodkov objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Banka Slovenije je do 30. oktobra 2018 zbirala predloge dogodkov, ki bi bili v letu 2020 primerni za obeležbo z izdajo priložnostnih kovancev. Izmed 20 prispelih predlogov dogodkov je Komisija za izdajo priložnostnih kovancev pripravila predlog, na podlagi katerega je Vlada Republike Slovenije z Uredbo o določitvi dogodkov, ob katerih se v letu 2020 izdajo priložnostni kovanci (Uradni list RS, št. 4/19), določila naslednja dogodka: 

  • 500. obletnica rojstva Adama Bohoriča (spominski kovanec za 2 EUR) in
  • 30. obletnica plebiscita o samostojnosti in neodvisnosti Republike Slovenije (zbirateljski kovanci).

Banka Slovenije zbira predloge dogodkov za leta od vključno 2021 naprej. Zato vas vabimo, da sodelujete pri oblikovanju predloga dogodkov, ob katerih bi se v teh letih izdali priložnostni kovanci. Prosimo vas, da nam predlagate dogodke, ki so po vašem mnenju primerni za obeležbo z izdajo priložnostnih kovancev (okrogla obletnica oziroma pomemben, enkraten dogodek), vsak predlog pa na kratko utemeljite.

Vaše pobude in predloge dogodkov, ki bi se obeležili z izdajo priložnostnih kovancev v letu 2021, pričakujemo do konca avgusta 2019. Naslovite jih na:

Banka Slovenije

Gotovinsko poslovanje

Slovenska cesta 35

1505 Ljubljana