Banner BS
English Prijava
Natisni stran Manjše črke Večje črke
Napredno iskanje

Banka Slovenije

Zakoni in predpisi

Monetarna politika

Finančna stabilnost

Nadzor bančnega sistema

Jamstvo za vloge v bankah

Sklad za reševanje bank

Plačilni in poravnalni sistemi

Statistika

Publikacije

Bankovci in kovanci

Poročanje BS

 

Poudarki

Obveščanje o kršitvah

Statistika evroobmočja

Izrečeni nadzorniški ukrepi

Pogled BS na strateške izzive ekonomske politike v 2015

Stresni testi 2013 - 2014

 

 

Za prebivalce

Jamstvo za vloge v bankah

Informacije za potrošnike  Problematika CHF

Nadomestila za plačilne storitve

Seznam bank in hranilnic, plačilnih institucij in družb za izdajo elektronskega denarja

Pogosta vprašanja: 
Evro 
Računi in plačilne storitve 
Bankovci in kovanci

Seznam numizmatičnih izdelkov

Knjižnica Banke Slovenije

Izobraževalna gradiva

Register transakcijskih računov

 

Za komitente

Poslovanje s komitenti

 

Za medije

Sporočila za javnost

Kontakt

V središču
BANKE MORAJO PRI KREDITIRANJU BOLJ UPOŠTEVATI RAZNOLIKOSTI MALIH IN SREDNJIH PODJETIJ
26. januar 2016

Visoka zadolženost podjetij se je po letih vztrajnega razdolževanja v mnogih dejavnostih vrnila na ravni pred začetkom hitrega naraščanja finančnega vzvoda.
Večja previdnost bank je prisotna pri kreditiranju majhnih in srednjih podjetij (MSP), kar se odraža v naraščanju razlike v obrestnih pribitkih v primerjavi z velikimi podjetji. V bankah je pri kreditiranju potrebna večja diverzifikacija komitentov glede na njihove posebnosti. Več...
Publikaciji: Poročilo o finančni stabilnosti, januar 2016; Mesečna informacija o poslovanju bank, januar 2016
 

Aktualno
NEFINANČNE DRUŽBE KONEC 3. ČETRT. 2015 S 27,6 MRD EUR NAJETIH POSOJIL
5. februar 2016

Nefinančne družbe so imele konec tretjega četrtletja 2015 najetih za 27,6 mrd EUR posojil, kar je za 1,8 mrd EUR manj kot konec leta 2014. Največ posojil so imela najetih pri bankah in v tujini.
Statistična publikacije: Četrtletna informacija Finančni računi Slovenije, februar 2016
 

IZŠLA STATISTIČNA PUBLIKACIJA: Bilten, januar 2016
29. januar 2016

Statistične tabele: Denar in finančne institucije, Finančni trgi in plačilni sistemi, Ekonomski odnosi s tujino, Javne finance, Finančni računi
Nefinančni računi in splošna ekonomska statistika.
Statistična publikacija: Bilten, januar 2016

NOVOST: NA VOLJO ČASOVNE VRSTE IZBRANIH PODATKOV IZ BILANCE BANK
27. januar 2016

Na spletni strani Banke Slovenije so po novem v rubriki Statistika med Podatkovnimi serijami na voljo Izbrani podatki iz bilance bank. Gre za podatke iz bilance stanja in iz izkaza poslovnega izida bank. Vabljeni k uporabi!
 

V SLOVENIJI LANI IZ OBTOKA UMAKNJENIH MANJ PONAREJENIH EVROBANKOVCEV
27. januar 2016

V Sloveniji je bilo v letu 2015 iz obtoka umaknjenih 1.653 kosov ponarejenih evrobankovcev, kar je 32,2 % manj kot v letu 2014. V celotnem Eurosistemu je pa bilo lani iz obtoka umaknjenih okoli 899 tisoč ponarejenih evrobankovcev. Več...
 

ECB: SKLEP O DENARNI POLITIKI
21. januar 2016

Svet ECB je na današnji seji sklenil, da pusti obrestno mero za operacije glavnega refinanciranja ter obrestni meri za odprto ponudbo mejnega posojila in odprto ponudbo mejnega depozita nespremenjene na ravni 0,05%, 0,30% in –0,30%. Novinarska konferenca po seji
 

PRESEŽEK TEKOČEGA RAČUNA KONEC NOVEMBRA 2015 2,7 MRD EUR
20. januar 2016

V prvih enajstih mesecih leta 2015 je presežek tekočega računa znašal 2,7 mrd EUR, kar je za 369 mio EUR več kot v enakem obdobju predhodnega leta. 
Statistična publikacija: Ekonomski odnosi Slovenije s tujino - november 2015

PREDSEDNICA NADZORNEGA ODBORA ENOTNEGA MEHANIZMA NADZORA NA OBISKU V SLOVENIJI
18. januar 2016

Dvodnevni obisk v Sloveniji danes začenja predsednica Nadzornega odbora Enotnega mehanizma nadzora (EMN) v Evropski centralni banki Danièle Nouy. Obisk je tehnične narave, namenjen zlasti seznanitvi s sektorjem Nadzora Banke Slovenije in zaposlenimi, ki sodelujejo v skupnih nadzorniških skupinah. Več...
 

ODZIV BANKE SLOVENIJE NA ČLANEK V DELU
16. januar 2016

V časniku Delo je bil 9. januarja 2016 objavljen komentar nekdanjega finančnega ministra (2008-2012) dr. Franca Križaniča z naslovom Zakaj je potrebna revizija "sanacije" bank. V Banki Slovenije z dr. Križaničem ne želimo odpirati polemike, zaradi navedb pa moramo (vnovič) opozoriti na nekaj dejstev, povezanih s sanacijo bank 2013-2014.
Odziv Banke Slovenije, objavljen v Delu 16. januarja 2016
 

PODJETJA ZMERNO POVEČUJEJO INVESTICIJE V OPREMO IN STROJE
12. januar 2016

Pri podjetjih se kaže obrat v zmerno rast investicij v opremo in stroje, ki ga omogoča visok finančni presežek podjetij. Podjetja so svoj presežek usmerjala tudi v zmanjševanje dolga, gospodinjstva pa v gotovino in vloge pri bankah. Rast potrošnje gospodinjstev se je nadaljevala, a je ostala med nižjimi v evrskem območju.

Več: Sporočilo za javnostGospodarska in finančna gibanja, januar 2016, Povzetek makroekonomskih gibanj, januar 2016

PREDNOSTNE NALOGE ECB ZA LETO 2016 V OKVIRU BANČNEGA NADZORA
6. januar 2016

Evropska centralna banka (ECB) je objavila prednostne naloge na področju nadzora pomembnih bank v euroobmočju za leto 2016. Najvišje je ocenjeno tveganje v zvezi s poslovnimi modeli in dobičkonosnostjo. Več: Sporočilo za javnost ECB, Publikacija
 

POPLAČILO DEPOZITOV FACTOR BANKE IN PROBANKE
28. december 2015

Banka Slovenije je Factor banki in Probanki izdala navodilo, da v okviru postopka urejenega prenehanja poslovanja predčasno poplačata vse preostale vloge deponentov, razen vlog iz "sektorja država". Več ...
 

Črt Lenarčič, Milan Damjanović: SLOVENE RESIDENTIAL PROPERTY PRICES MISALIGNMENT WITH FUNDAMENTALS
22. december 2015

Ključne ugotovitve analize so, da agregatni kazalnik nakazuje veliko precenjenost nepremičninskega trga v primerjavi s fundamenti v obdobju pregrevanja slovenskega gospodarstva med leti 2004 in 2008. Nasprotno pa v zadnjem obdobju agregatni kazalnik nakazuje na podcenjenost nepremičnin.
Več: Slovene residential property prices misalignment with fundamentals

 

SPOROČILA ZA JAVNOST BANKE SLOVENIJE>>

Finančni podatki
Devizni tečaji 5.2.2016
EUR/USD 1,1202
EUR/CHF 1,1101
 
Obrestne mere ECB 9.12.2015
Operacije glavnega refinanciranja, fiksna obrestna mera 0,05

Devizni tečaji in plemenite kovine

Obrestne mere

Euro Run

Nacionalni svet za plačila

V številkah

27,6
mrd EUR so znašala vsa najeta posojila nefinančnih družb konec 3. četrtletja 2015.

Vir: Četrtletna informacija Finančni računi Slovenije, februar 2016

16,2
mrd EUR so konec 3. četrtletja 2015 znašale vloge gospodinjstev; 95% jih je bilo v domačih bankah in 5% v tujini.

Vir: Četrtletna informacija Finančni računi Slovenije, februar 2016

255,5
mio EUR dobička pred obdavčitvijo je imel slovenski bančni sistem konec novembra 2015.
 
Vir: Mesečna informacija o poslovanju bank, januar 2016

38.146
mio EUR je bila bilančna vsota slovenskega bančnega sistema konec novembra 2015.
 
Vir: Mesečna informacija o poslovanju bank, januar 2016

11,2

mrd EUR je novembra 2015 znašal skupni neto zunanji dolg vseh sektorjev (obveznosti – terjatve).

Vir: Ekonomski odnosi Slovenije s tujino - nov.2015

15,43 
mrd EUR vlog so imela gospodinjstva konec novembra v bankah in hranilnicah v Sloveniji. 

Vir: Mesečna informacija o poslovanju bank, januar 2016

10,3 %

nedonosnih terjatev so imele slovenske banke v portfeljih konec oktobra 2015.
 
Vir: Mesečna informacija o poslovanju bank, januar 2016

10,1 

mrd EUR je bila konec leta 2014 vrednost tujih neposrednih naložb
v Sloveniji (medletno: +13,9%).

Vir: Neposredne naložbe 2014

2,6 %

bo letos zrasel slovenski BDP po zadnji oceni Banke Slovenije.

Vir: Gospodarska in finančna gibanja s projekcijami, oktober 2015
 

 

 

 

 

 

2,06 %

je bila novembra 2015 obrestna marža v bančnem sistemu.
 
Vir: Mesečna informacija o poslovanju bank, januar 2016

889
mio EUR finančnih obveznosti do Evrosistema so imele slovenske banke konec novembra 2015 . 
 
Vir: Mesečna informacija o poslovanju bank, januar 2016

776
mio EUR je v prvih šestih mesecih 2015 znašal presežek blagovne menjave, kar je za 33,9 % več kot v enakem obdobju 2014.

Vir: Ekonomski odnosi Slovenije s tujino - junij 2015

 

 

 

 

 

 

 

 

 

191,07
mio EUR ustanovnih sredstev ima sklad za reševanje bank.
 
Vir: Banka Slovenije - Sklad za reševanje bank 

74,8

mio EUR presežka prihodkov nad odhodki je v letu 2014 imela Banka Slovenije. 
 
Vir: Letno poročilo 2014

1.016,5
mrd EUR je bila skupna vrednost vseh evrskih bankovcev v obtoku konec leta 2014, približno četrina se jih uporablja zunaj Evroobmočja.

Vir: Letno poročilo ECB 2014

23
ukrepov na področju upravljanja (od skupaj izrečenih 34) je Banka Slovenija v letih 2008-2014  izrekla največjim bankam v državni lasti.
 

Vir: Poročilo BS za DZ, marec 2015 

Nove publikacije

Četrtletna informacija Finančni računi Slovenije, februar 2016

Bilten, januar 2016

Poročilo o finančni stabilnosti, januar 2016

Mesečna informacija o poslovanju bank, januar 2016

Ekonomski odnosi Slovenije s tujino - november 2015

Gospodarska in finančna gibanja, januar 2016

Povzetek makroekonomskih gibanj, januar 2016

Črt Lenarčič, Milan Damjanović: Slovene residential property prices misalignment with fundamentals  

Ekonomski odnosi Slovenije s tujino - oktober 2015

Ekonomski bilten ECB

Ekonomski bilten ECB - prispevki

Pogled Banke Slovenije na strateške izzive ekonomske politike v Sloveniji v 2015

 

 

Banka Slovenije
Slovenska 35
1505 Ljubljana
Slovenija
Tel: 01 471 90 00
Fax: 01 251 55 16

Kazalo
Kontakt
Novosti
Izobraževalna gradiva
Razpisi

Javna naročila
Nadzorniška razkritja
Enotno območje plačil v evrih
Povezave
Pogoji uporabe | Varovanje zasebnosti