Banner BS
English Prijava
Natisni stran Manjše črke Večje črke
Napredno iskanje

Banka Slovenije

Zakoni in predpisi

Monetarna politika

Finančna stabilnost

Nadzor bančnega sistema

Jamstvo za vloge v bankah

Sklad za reševanje bank

Plačilni in poravnalni sistemi

Statistika

Publikacije

Bankovci in kovanci

Poročanje BS

 

Poudarki

Stresni testi 2013 - 2014

Reorganizacija bančnega sistema

Poročilo BS za Državni zbor o vzrokih za nastali kapitalski primanjkljaj bank

Pogled BS na strateške izzive ekonomske politike

 

Za prebivalce

Jamstvo za vloge v bankah

Informacije za potrošnike  Problematika CHF

Nadomestila za plačilne storitve

Pogosta vprašanja:
- Evro 
- Računi in plačilne storitve 
- Bankovci in kovanci

Izobraževalna gradiva

Seznam bank in hranilnic, plačilnih institucij in družb za izdajo elektronskega denarja

Register transakcijskih računov

 

Za medije

Sporočila za javnost

Kontakt

V središču
VELJATI JE ZAČEL PRENOVLJEN ZAKON O BANČNIŠTVU ZBan-2
13. maj 2015

Veljati je začel prenovljen Zakon o bančništvu (ZBan-2), ki ureja ustanavljanje, delovanje in nadzor bank v Sloveniji. 
ZBan-2 prinaša dodatne oblike nadzorniških ukrepov, ki jih lahko izreče Banka Slovenije ob hitrem slabšanju finančnega položaja bank. Banke morajo oblikovati in objaviti politiko izbora primernih kandidatov za člane uprav in nadzornih svetov. Hkrati morajo Banka Slovenije in banke vzpostaviti sisteme za prijavo kršitev (žvižgači).
Več: Sporočilo za javnost , ZBan-2.

Razmerje med posojili in vlogami nebančnega sektorja v bankah se stabilizira
6. maj 2015

Junija 2014 je Banka Slovenije uvedla makrobonitetni instrument GLTDF s ciljem ublažiti in omejiti neskladja v ročnostni strukturi in likvidnosti bank. Slabo leto po uvedbi instrumenta se je upočasnilo zniževanje razmerja med posojili in vlogami nebančnega sektorja (LTD).
Podrobneje o učinkih: Pregled učinkov makrobonitetnega instrumenta GLTDF, april 2015.

Aktualno
NACIONALNI SVET ZA PLAČILA ZA NADGRADNJO OPTIČNO ČITLJIVE KODE ZA UPN IN e-SOGLASJA
19. maj 2015

Nacionalni svet za plačila (NSP), ki skrbi za uravnotežen in trajnosten razvoj trga varnih in učinkovitih plačilnih storitev v Sloveniji, je na zadnji seji odprl več aktualnih tematik s področja plačilnih storitev. Med drugim je podprl nadaljnji razvoj optično čitljivih elementov na obrazcu UPN (t. i. univerzalni plačilni nalog) s ciljem učinkovitejšega zajema podatkov s papirnega plačilnega naloga.
Podrobnejše informacije: Obvestilo za javnost po tretji seji NSP

JUNIJA ZAČETEK DELOVANJA PORAVNALNE PLATFORME TARGET2-Securities
8. maj 2015

V skladu s projektnim načrtom bo 22. junija 2015 začela delovati enotna tehnična platforma za poravnavo vrednostnih papirjev TARGET2-Securities (T2S), ki je v lasti Evrosistema. Platformo, ki bo med drugim zagotavljala hkratno poravnavo vrednostnih papirjev na računih pri centralnih depotnih družbah in denarja v evrih na denarnih računih pri centralnih bankah, bo začela uporabljati prva skupina centralnih depotnih družb iz Italije, Grčije, Romunije, Malte in Švice. Slovenska centralna depotna družba (KDD - Centralna klirinško depotna družba) bo T2S začela uporabljati februarja 2017.
Podrobna pojasnila v poglavju Plačilni in poravnalni sistemi - Pogosta vprašanja: T2S.

Tuje neposredne naložbe višje
24. april 2015

Tuje neposredne naložbe v Sloveniji so se v prvih dveh mesecih leta 2015 povečale za 64 milijonov EUR, od tega slabo polovico v obliki lastniškega kapitala. Domače naložbe v tujini v istem obdobju izkazujejo minimalno znižanje (4,2 mio EUR).
Več podatkov v  Ekonomski odnosi Slovenije s tujino - februar 2015 (str.8).

Letno poročilo ECB 2014
20. april 2015

Napredek pri izvajanju strukturnih reform v državah Evroobmočja je v zadnjih dveh letih izgubil zagon, kar je skrb zbujajoče, navaja Letno poročilo ECB 2014.
ECB je leto 2014 končala z 989 milijoni EUR čistega dobička (v 2013: 1.440 milijonov EUR). Upadli so zlasti prihodki ECB od izdajanja denarja (str. 118).

NAPOVED BS: 2,2% rast BDP v letu 2015
15. april 2015

Zadnje projekcije Banke Slovenije nakazujejo postopno okrevanje gospodarstva. Rast BDP naj bi po lanski 2,6 % rasti letos dosegla 2,2 %, v 2016 pa 1,8 % - predvsem zaradi zmanjšanja investicij države.
Podrobneje: Gospodarska in finančna gibanja s projekcijami; Predstavitev z novinarske konference.

Obseg nedonosnih terjatev manjši
8. april 2015

Banke in hranilnice so imele konec februarja letos v portfeljih 11,8 % oziroma 4.443 mio EUR terjatev, katerih plačilo je zamujalo nad 90 dni. Obseg teh terjatev se od drugega polletja 2014 manjša. Upadajo tudi obrestne mere za nova posojila podjetjem, navaja aprilska publikacija Poslovanje bank v tekočem letu.

Zmagovalka tekmovanja generacija €uro je ekipa II. gimnazije Maribor
9. april 2015

V Banki Slovenije je 9. aprila potekal zaključni krog letošnjega dijaškega tekmovanja Generacija €uro. Zmagala je ekipa II. gimnazije Maribor (na fotografiji z guvernerjem Boštjanom Jazbecem).
Tekmovanje, ki letos poteka v enajstih centralnih bankah Evroobmočja, nudi mladim priložnost, da se interaktivno seznanijo z denarno politiko v območju enotne valute in poglobijo razumevanje dela centralnih bank.
Več v Sporočilu za javnost.

Odprt kadrovski razpis
25. maj 2015

Odprt je razpis za delovno mesto (m/ž):  PROJEKTANT  v oddelku Plačilni in poravnalni sistemi.
Podrobnosti in prijave: tukaj.

POROČILO BANKE SLOVENIJE ZA DRŽAVNI ZBOR, marec 2015
3. marec 2015

Od skupno 34 ukrepov, ki jih je Banka Slovenija v letih 2008-2014 izrekla bankam  na področju upravljanja, jih je 23 izrekla največjim bankam v državni lasti, prejemnicam državne pomoči.
(Poročilo, str.88, in Priloge)

Finančni podatki
Devizni tečaji 22.5.2015
EUR/USD 1,1164
EUR/CHF 1,0417
 
Obrestne mere ECB 10.9.2014
Operacije glavnega refinanciranja, fiksna obrestna mera 0,05

Devizni tečaji in plemenite kovine

Obrestne mere

V številkah

40,4
mrd EUR finančnih sredstev so imela slovenska podjetja konec leta 2014 (to je 2,1 mrd EUR manj kot konec leta 2013).  

Vir: Finančni računi Slovenije, april 2015

 

 

 

 

 

 

 

 

 

79,2
mrd EUR so znašale skupne obveznosti slovenskih podjetij konec leta 2014 (to je 3 mrd EUR manj kot konec leta 2013).  

Vir: Finančni računi Slovenije, april 2015

 

 

.

 

 

 

 

 

 

41,6
mrd EUR finančnih sredstev so imela slovenska gospodinjstva konec leta 2014 (to je 2,5 mrd EUR več kot konec leta 2013).  

Vir: Finančni računi Slovenije, april 2015

 

 

15.292
mio EUR vlog so imela gospodinjstva februarja letos v bankah in hranilnicah v Sloveniji. 

Vir: Poslovanje bank, april 2015

191,07
mio EUR ustanovnih sredstev ima sklad za reševanje bank.
 
Vir: Banka Slovenije - Sklad za reševanje bank 

2,4 %
se bo letos po ocenah Banke Slovenije povečalo tuje povpraševanje.

Vir: Gospodarska in finančna gibanja s projekcijami, april 2015

0,5 %
se bo letos po oceni Banke Slovenije realno povečala zasebna potrošnja.

Vir: Gospodarska in finančna gibanja s projekcijami, april 2015

2,2 %
bo letos zrasel slovenski BDP po zadnji oceni Banke Slovenije.

Vir: Gospodarska in finančna gibanja s projekcijami, april 2015

2,9 %
je bila februarja letos pri slovenskih bankah povprečna obrestna mera za posojila podjetjem nad 1 mio EUR  (pri bankah EMU: 1,7 %).
 
Vir: Poslovanje bank, april 2015

2,14 %
je konec februarja 2015 znašala obrestna marža v bančnem sistemu.
 
Vir: Poslovanje bank, april 2015

51,5
mio EUR dobička po obdavčitvi je imel slovenski bančni sistem po prvih dveh mesecih 2015.
 
Vir: Poslovanje bank, april 2015

11,8 %
nedonosnih terjatev so imele slovenske banke v portfeljih konec februarja 2015 (10,4 % brez upoštevanja Factor banke in Probanke). 
 
Vir: Poslovanje bank, april 2015

792
mio EUR finančnih obveznosti do Evrosistema so imele slovenske banke konec februarja 2015 . 
 
Vir: Poslovanje bank, april 2015

38.816
mio EUR je bila bilančna vsota slovenskega bančnega sistema konec februarja 2015.
 
Vir: Poslovanje bank, april 2015

1.133 
mio EUR je bilo slovenskih neposrednih naložb v lastniški kapital na Hrvaškem (marec 2015).

Vir: Ekonomski odnosi Slovenije s tujino

240,37
mio EUR novih poslov z nepremičninami so v 2014 odobrile lizinške družbe (v 2013: 164,8 mio EUR).
 
Vir: Poslovanje bank, april 2015

988,8
mio EUR čistega dobička je v letu 2014 izkazala ECB (v 2013: 1.440 mio EUR).

Vir: Letno poročilo ECB 2014

1.016,5
mrd EUR je bila skupna vrednost vseh evrskih bankovcev v obtoku konec leta 2014, približno četrina se jih uporablja zunaj Evroobmočja.

Vir: Letno poročilo ECB 2014

838.000
ponarejenih evrskih bankovcev je Eurosistem umaknil iz obtoka leta 2014 (največ za 20€ in 50€) . V Sloveniji je bilo umaknjenih 2.439 ponaredkov.

Vira: Letno poročilo ECB 2014, BS

23
ukrepov na področju upravljanja (od skupaj izrečenih 34) je Banka Slovenija v letih 2008-2014  izrekla največjim bankam v državni lasti.
 

Vir: Poročilo BS za DZ, marec 2015 

Nove publikacije

Bilten, april 2015

Ekonomski odnosi Slovenije s tujino

Četrtletna informacija, Finančni računi Slovenije, april 2015

Letno poročilo ECB 2014

Poslovanje bank v tekočem letu, gibanja na kapitalskem trgu in obrestne mere, april 2015

Gospodarska in finančna gibanja s projekcijami, april 2015

Nacionalni svet za plačila

Nov bankovec za 20 €

Generacija €uro

Banka Slovenije
Slovenska 35
1505 Ljubljana
Slovenija
Tel: 01 471 90 00
Fax: 01 251 55 16

Kazalo
Kontakt
Novosti
Izobraževalna gradiva
Vabilo gospodarstvu
Razpisi

Javna naročila
Nadzorniška razkritja
Enotno območje plačil v evrih
Povezave
Pogoji uporabe | Varovanje zasebnosti