Banner BS
English Prijava
Natisni stran Manjše črke Večje črke
Napredno iskanje

Banka Slovenije

Zakoni in predpisi

Monetarna politika

Finančna stabilnost

Nadzor bančnega sistema

Jamstvo za vloge v bankah

Sklad za reševanje bank

Plačilni in poravnalni sistemi

Statistika

Publikacije

Bankovci in kovanci

Poročanje BS

 

Poudarki

Obveščanje o kršitvah

Izrečeni nadzorniški ukrepi

Stresni testi 2013 - 2014

Reorganizacija bančnega sistema

Poročilo BS za Državni zbor o vzrokih za nastali kapitalski primanjkljaj bank

Pogled BS na strateške izzive ekonomske politike

 

Za prebivalce

Jamstvo za vloge v bankah

Informacije za potrošnike  Problematika CHF

Nadomestila za plačilne storitve

Seznam bank in hranilnic, plačilnih institucij in družb za izdajo elektronskega denarja

Pogosta vprašanja: 
Evro 
Računi in plačilne storitve 
Bankovci in kovanci

Seznam numizmatičnih izdelkov

Knjižnica Banke Slovenije

Izobraževalna gradiva

Register transakcijskih računov

 

Za komitente

Poslovanje s komitenti

 

Za medije

Sporočila za javnost

Kontakt

V središču
SPREJETI UKREPI SO BILI NUJNI ZA OHRANITEV FINANČNE STABILNOSTI V REPUBLIKI SLOVENIJI
30. november 2015

Banka Slovenije bo na jutrišnji obravnavi pred Sodiščem EU podrobno predstavila okoliščine v zvezi s potrebnostjo sprejetih izrednih ukrepov glede na finančni položaj petih bank, ki so bile deležne teh ukrepov v letu 2013, in glede ene banke v letu 2014. 
Te banke so glede na bilančno vsoto predstavljale polovico celotnega domačega bančnega sektorja, njihov hkratni stečaj zaradi insolventnosti pa bi povzročil, da bi propadle tudi nekatere preostale banke, kar bi povzročilo neobvladljive posledice za gospodarstvo, politično stabilnost in ne nazadnje socialne pravice. Več...

OBJAVLJEN OBSEG NEDONOSNIH IZPOSTAVLJENOSTI BANK IN HRANILNIC, SKLADEN Z NOVO DEFINICIJO EBE
24. november 2015

Evropski bančni organ (EBA) je zaradi različnih praks v državah članicah opredelil enotno definicijo nedonosnih izpostavljenosti bank in hranilnic.  Ebina definicija med nedonosne izpostavljenosti vključuje tudi izpostavljenosti z "majhno verjetnostjo plačila", med katere sodijo zlasti restrukturirane izpostavljenosti. Več...

 Sporočilo za javnost EBE (v angl.)

 

Aktualno
NACIONALNI SVET ZA PLAČILA O OBLIKOVANJU REŠITVE ZA FINANCIRANJE TERJATEV DOBAVITELJEV - FACTORING
30. november 2015

Na seji Nacionalnega sveta za plačila (NSP) je bil predstavljen predlog rešitve, ki bi na državni ravni omogočila harmoniziran način financiranja terjatev dobaviteljev (factoring) ob izkoriščanju že vzpostavljene rešitve za izmenjavo e-računov pri družbi Bankart d. o. o.. Več...
 

POSOJILNE OBRESTNE MERE SE V LETU 2015 ZNIŽUJEJO HITREJE KOT V PRETEKLEM LETU
25. november 2015

Posojilne obrestne mere se v letu 2015 znižujejo hitreje kot v preteklem letu in hitreje kot v evroobmočju. Banke spodbujajo najemanje posojil gospodinjstev tudi z večjo ponudbo posojil s fiksno obrestno mero, ki za dolžnike pomenijo nižje obrestno tveganje. Več ...

Publikaciji: Mesečna informacija o poslovanju bank, november 2015Povzetek makroekonomskih gibanj, november 2015

SPOROČILO ZA JAVNOST ECB: OD DANES V OBTOKU NOVI BANKOVEC ZA 20 €
25. november 2015

Danes prihaja v obtok novi bankovec za 20 €, ki je tretji iz serije Evropa. Bankovec ima prenovljen videz in je živahnejših barv ter vključuje nov zaščitni element, tj. »portretno okence« pri vrhu holograma. Več: Sporočilo za javnost ECB
 

SPOMINSKI KOVANEC ZA 2 € OB 30. OBLETNICI ZASTAVE EU V OBTOK 7. DECEMBRA
25. november 2015

Evropska komisija je konec leta 2014 sprejela odločitev, da države članice evroobmočja v letu 2015 izdajo spominski kovanec za 2 € z enotnim motivom za zaznamovanje 30. obletnice zastave Evropske unije. Spominski kovanec z izpisano državo izdajateljico "SLOVENIJA", bo izročen v obtok 7. decembra 2015.
Več: Sporočilo za javnost, 30. obletnica zastave Evropske unije

NEFINANČNE DRUŽBE V 1. POLLETJU ZNIŽALE OBVEZNOSTI IZ POSOJIL
19. november 2015

Nefinančne družbe so imele konec prvega polletja letos najetih za 28,7 mrd EUR posojil, od tega največ pri bankah (39%) in v tujini (26%). Obveznosti iz posojil so glede na konec 2014 zmanjšale za 662 mio EUR, največ do bank, države in znotraj lastnega sektorja.
Več: Četrtletna informacija, Finančni računi Slovenije, november 2015
 

PRESEŽEK BLAGOVNE MENJAVE MEDLETNO VEČJI ZA 41,3 %
16. november 2015

V prvih devetih mesecih se je glede na enako obdobje lani izvoz povečal za 5 %, uvoz pa za 3 %. Posledično je bil presežek blagovne menjave za 41,3 % večji kot v enakem obdobju leta 2014;  zrasel je iz 889 mio na 1,257 mrd EUR. Zadolženost so medletno  zmanjšali vsi sektorji razen države. Več: Ekonomski odnosi Slovenije s tujino - september 2015
 

SPOROČILO ZA JAVNOST ECB: KONČANA CELOVITA OCENA DEVETIH BANK
14. november 2015

ECB je danes objavila rezultate poglobljenega pregleda devetih bank, med njimi tudi Unicredit Banke Slovenija, ki ga je opravila od marca do novembra 2015. Podrobneje: Sporočilo za javnost ECB, Rezultati
 

VZPOSTAVLJEN SISTEM OBVEŠČANJA O KRŠITVAH
13. november 2015

Banka Slovenije je v skladu z 239. členom Zakona o bančništvu (ZBan-2) vzpostavila sistem obveščanja o kršitvah predpisov s področja bančništva, ki je namenjen zlasti zaposlenim v bankah. Za prijavo kršitev je na spletni strani Banke Slovenije objavljen obrazec, ki prijavitelja vodi skozi vprašanja pomembna za preiskavo kršitve. Več... 

FINANČNA SREDSTVA NEFINANČNIH DRUŽB V OBDOBJU 2009-2014 UPADLA ZA 13 ODSTOTKOV
13. november 2015

Finančna sredstva nefinančnih družb v Sloveniji so konec leta 2014 znašala 41,4 mrd EUR in so se glede na konec leta 2013 zmanjšala za 2 mrd EUR, glede na konec leta 2009 pa za 6,2 mrd EUR oz. za 13%. Več...

ZAČETEK PRODAJE NUMIZMATIČNIH IZDELKOV EMONA - LJUBLJANA
9. november 2015

Z 9. novembrom 2015 so dani v prodajo in obtok spominski kovanci izdani ob dogodku Emona - Ljubljana  in ostali numizmatični izdelki z letnico 2015. Nakup - tudi starejših izdaj - je mogoč na Deželni banki Slovenije in blagajni Banke Slovenije ob delovnikih med 9:00 in 13:00 uro, le v sredo med 14:00 in 15:30 uro.
Več: Sporočilo za javnost

EBA IN ECB PODROBNEJE O STRESNIH TESTIH LETA 2016
5. november 2015

Evropski bančni organ (EBA) in ECB sta danes objavila metodološke podrobnosti o izvedbi stresnih testov v letu 2016. Več: EBA announces details of 2016 EU-wide stress test in ECB to stress test 39 euro area banks as part of the 2016 EU-wide EBA stress test
 

BANKA SLOVENIJE PODELILA LETOŠNJE NAGRADE ZA MAGISTRSKA IN DOKTORSKA DELA
28. oktober 2015

V Banki Slovenije je danes potekala tradicionalna podelitev nagrad za magistrska in doktorska dela študentov slovenskih univerz. Komisija Sveta Banke Slovenije za raziskovalno delo je na podlagi vseh prejetih del na razpisani natečaj izbrala sedem del. Več ...

 

SKLEP ECB O DENARNI POLITIKI
22. oktober 2015

Svet ECB je na današnji seji, ki je potekala na Malti, sklenil, da pusti obrestno mero za operacije glavnega refinanciranja ter obrestni meri za odprto ponudbo mejnega posojila in odprto ponudbo mejnega depozita nespremenjene na ravni 0,05%, 0,30% in –0,20%.
 

TUJIH NEPOSREDNIH NALOŽB KONEC LETA 2014 ZA 10,1 MILIJARDE EUR
22. oktober 2015

Tujih neposrednih naložb v Sloveniji je bilo konec leta 2014 za 10,1 milijarde EUR, kar je 13,9 % več kot konec leta 2013. Najpomembnejše države investitorice so Avstrija, Italija, Nemčija in Hrvaška. Neposredne naložbe Slovenije v tujini pa so konec leta 2014 znašale 5,3 milijarde EUR, kar je skoraj triodstotno letno zvišanje.
Več: Neposredne naložbe 2014

BANKA SLOVENIJE PROJEKCIJE GOSPODARSKIH GIBANJ POPRAVILA NAVZGOR
14. oktober 2015

Slovenski BDP naj bi se letos po zadnji oceni Banke Slovenije povečal za 2,6 odstotka (aprilska napoved: 2,2 odstotka), v naslednjih dveh letih pa bo rast v povprečju presegala dva odstotka. V domačem okolju največjo negotovost predstavlja obseg investicij države.
Več: Sporočilo za javnost, Gospodarska in finančna gibanja s projekcijami, oktober 2015, Povzetek makroekonomskih gibanj, oktober 2015, Poslovanje bank v tekočem letu, gibanja na kapitalskem trgu in obrestne mere, oktober 2015

BANKA SLOVENIJE PREDALA DODATNA GRADIVA PREISKOVALNI KOMISIJI DZ
13. oktober 2015

Banka Slovenije je 28. septembra 2015 preiskovalni komisiji DZ o ugotavljanju zlorab v bančnem sistemu ter ugotavljanju vzrokov in odgovornosti za že drugo sanacijo bančnega sistema v samostojni Sloveniji posredovala 7.602 strani dodatno zahtevane dokumentacije. Dodatno dokumentacijo je Banka Slovenije posredovala na podlagi poziva komisije, naj posreduje tri sklope gradiv. Več...

SPOROČILA ZA JAVNOST BANKE SLOVENIJE>>

Finančni podatki
Devizni tečaji 30.11.2015
EUR/USD 1,0579
EUR/CHF 1,0903
 
Obrestne mere ECB 10.9.2014
Operacije glavnega refinanciranja, fiksna obrestna mera 0,05

Devizni tečaji in plemenite kovine

Obrestne mere

Nov bankovec za 20 €

Nacionalni svet za plačila

V številkah

37.293
mio EUR je bila bilančna vsota slovenskega bančnega sistema konec septembra 2015.
 
Vir: Poslovanje bank v tekočem letu, november 2015

197,2

mio EUR dobička pred obdavčitvijo je imel slovenski bančni sistem konec septembra 2015.
 
Vir: Poslovanje bank v tekočem letu, november 2015

15.354
mio EUR vlog so imela gospodinjstva konec septembra v bankah in hranilnicah v Sloveniji. 

Vir: Poslovanje bank v tekočem letu, november 2015

10,1 

mrd EUR je bila konec leta 2014 vrednost tujih neposrednih naložb
v Sloveniji (medletno: +13,9%).

Vir: Neposredne naložbe 2014

2,6 %

bo letos zrasel slovenski BDP po zadnji oceni Banke Slovenije.

Vir: Gospodarska in finančna gibanja s projekcijami, oktober 2015
 

 

 

 

 

 

11,1 %

nedonosnih terjatev so imele slovenske banke v portfeljih konec septembra 2015
 
Vir: Poslovanje bank v tekočem letu, november 2015

2,08 %

je bila septembra 2015 obrestna marža v bančnem sistemu.
 
Vir: Poslovanje bank v tekočem letu, november 2015

776
mio EUR je v prvih šestih mesecih 2015 znašal presežek blagovne menjave, kar je za 33,9 % več kot v enakem obdobju 2014.

Vir: Ekonomski odnosi Slovenije s tujino - junij 2015

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1,3
mrd EUR je v prvih šestih mesecih 2015 znašal presežek tekočega računa plačilne bilance, kar je za 7,3 % več kot v enakem obdobju 2014.

Vir: Ekonomski odnosi Slovenije s tujino - junij 2015

 

 

.

 

 

 

 

 

 

827
mio EUR finančnih obveznosti do Evrosistema so imele slovenske banke konec julija 2015 . 
 
Vir: Poslovanje bank v tekočem letu, september 2015

191,07
mio EUR ustanovnih sredstev ima sklad za reševanje bank.
 
Vir: Banka Slovenije - Sklad za reševanje bank 

0,5 %
se bo letos po oceni Banke Slovenije realno povečala zasebna potrošnja.

Vir: Gospodarska in finančna gibanja s projekcijami, april 2015

988,8
mio EUR čistega dobička je v letu 2014 izkazala ECB (v 2013: 1.440 mio EUR).

Vir: Letno poročilo ECB 2014

74,8

mio EUR presežka prihodkov nad odhodki je v letu 2014 imela Banka Slovenije. 
 
Vir: Letno poročilo 2014

1.016,5
mrd EUR je bila skupna vrednost vseh evrskih bankovcev v obtoku konec leta 2014, približno četrina se jih uporablja zunaj Evroobmočja.

Vir: Letno poročilo ECB 2014

23
ukrepov na področju upravljanja (od skupaj izrečenih 34) je Banka Slovenija v letih 2008-2014  izrekla največjim bankam v državni lasti.
 

Vir: Poročilo BS za DZ, marec 2015 

Nove publikacije

Bilten, november 2015

Mesečna informacija o poslovanju bank, november 2015

Povzetek makroekonomskih gibanj, november 2015

Četrtletna informacija, Finančni računi Slovenije, november 2015

Ekonomski odnosi Slovenije s tujino - september 2015

Poročilo MDS: Regional Economic Issues: Central, Eastern and Southeastern Europe

Finančni računi Slovenije 2009-2014

Nagovor Guvernerja Banke Slovenije na Dnevu slovenskih bančnikov, 6. novembra 2015

Bilten, oktober 2015

Neposredne naložbe 2014

Poslovanje bank v tekočem letu, gibanja na kapitalskem trgu in obrestne mere, oktober 2015

Gospodarska in finančna gibanja s projekcijami, oktober 2015

Povzetek makroekonomskih gibanj, oktober 2015

Bilten, september 2015

Ekonomski bilten ECB, september 2015 s članki

Povzetek makroekonomskih gibanj, avgust 2015

Biswajit Banerjee, Manca Jesenko: The role of firm size and age in employment growth: evidence for Slovenia, 1996-2013, 2/2015 

Arjana Brezigar-Masten, Igor Masten, Matjaž Volk: Discretionary credit rating and bank stability in a financial crisis 1/2015

 

 


 

Banka Slovenije
Slovenska 35
1505 Ljubljana
Slovenija
Tel: 01 471 90 00
Fax: 01 251 55 16

Kazalo
Kontakt
Novosti
Izobraževalna gradiva
Vabilo gospodarstvu
Razpisi

Javna naročila
Nadzorniška razkritja
Enotno območje plačil v evrih
Povezave
Pogoji uporabe | Varovanje zasebnosti