Banner BS
English Prijava
Natisni stran Manjše črke Večje črke
Napredno iskanje

Banka Slovenije

Zakoni in predpisi

Monetarna politika

Finančna stabilnost

Nadzor bančnega sistema

Jamstvo za vloge v bankah

Sklad za reševanje bank

Plačilni in poravnalni sistemi

Statistika

Publikacije

Bankovci in kovanci

Poročanje BS

 

Poudarki

Stresni testi 2013 - 2014

Reorganizacija bančnega sistema

Poročilo BS za Državni zbor o vzrokih za nastali kapitalski primanjkljaj bank

Pogled BS na strateške izzive ekonomske politike

 

Za prebivalce

Jamstvo za vloge v bankah

Informacije za potrošnike  Problematika CHF

Nadomestila za plačilne storitve

Seznam bank in hranilnic, plačilnih institucij in družb za izdajo elektronskega denarja

Pogosta vprašanja: 
· Evro 
· Računi in plačilne storitve 
· Bankovci in kovanci

Seznam numizmatičnih izdelkov

Knjižnica Banke Slovenije

Izobraževalna gradiva

Register transakcijskih računov

 

Za komitente

Poslovanje s komitenti

 

Za medije

Sporočila za javnost

Kontakt

V središču
OKREVANJE DOMAČE POTROŠNJE OSTAJA ZMERNO, GOSPODINJSTVA OKREPILA POVPRAŠEVANJE PO POSOJILIH
25. avgust 2015

Gospodarska rast še naprej večinoma izvira iz rasti izvoza, medtem ko okrevanje domače potrošnje z izjemo nakupov trajnih proizvodov (rabljena stanovanja) ostaja zelo zmerno. Po daljšem obdobju upadanja so banke v drugem četrtletju 2015 zaznale porast povpraševanja po posojilih tudi pri gospodinjstvih, kar je predvsem posledica povečanega zaupanja potrošnikov in znižanih obrestnih mer.
Več: Sporočilo za javnost, Povzetek makroekonomskih gibanj, avgust 2015, Poslovanje bank v tekočem letu, gibanja na kapitalskem trgu in obrestne mere, avgust 2015 (1)

BANKA SLOVENIJE PREDALA GRADIVA PREISKOVALNI KOMISIJI DZ
4. avgust 2015

Banka Slovenije je danes predsedniku Preiskovalne komisije o ugotavljanju zlorab v slovenskem bančnem sistemu ter ugotavljanju vzrokov in odgovornosti za že drugo sanacijo bančnega sistema v samostojni Sloveniji mag. Anžetu Logarju predala zahtevana gradiva. Več...
 

Aktualno
V PRVEM POLLETJU SE JE MEDLETNO NAJBOLJ POVEČAL IZVOZ NA POLJSKO
20. avgust 2015

Slovenija je v prvih šestih mesecih letos izvozila za 11,94 mrd EUR blaga. Izvoz v države članice EU je predstavljal 77,6 % celotnega izvoza in se je medletno povečal za 7,9 %. Najbolj se je povečal izvoz na Poljsko (za 12,4 %), kažejo podatki iz junijske publikacije Ekonomski odnosi s tujino.

IZJAVA: Devalvacija juana
14. avgust 2015

Več medijev je na Banko Slovenije v zadnjih dneh naslovilo vprašanja, povezana z devalvacijo kitajskega juana. Mnenje Banke Slovenije z oceno vplivov na Slovenijo objavljamo tukaj.
 

NOVI DELOVNI ZVEZEK BS: The role of firm size and age in employment growth: evidence for Slovenia, 1996-2013 (B. Banerjee, M. Jesenko).
21. julij 2015

Članek obravnava vlogo velikosti in starosti podjetij pri neto rasti zaposlovanja ter različnem odzivanju podjetij na gospodarski cikel. Avtorja ugotavljata, da mlada podjetja izkazujejo višje stopnje ustvarjanja in ukinjanja delovnih mest ter višje stopnje neto rasti zaposlovanja kot zrela podjetja. Mala in mlada podjetja so z vidika neto rasti zaposlovanja bolj občutljiva za ciklični upad gospodarske aktivnosti kot velika in stara podjetja. Več...

NOVI DELOVNI ZVEZEK BS: Discretionary credit rating and bank stability in a financial crisis 1/2015 (A. Brezigar-Masten, I. Masten, M. Volk)
8. julij 2015

S proučevanjem sposobnosti bonitetnih ocen za napovedovanje neplačila je na primeru slovenskega bančnega sistema pokazano, da banke v času finančne krize težijo k podcenjevanju kreditnega tveganja. Ker so bonitetne ocene tesno povezane s stopnjami oslabitev, analiza kaže, da je podcenjevanje kreditnega tveganja služilo izboljševanju bilanc bank. Več...

IZJAVA ZA JAVNOST BANKE SLOVENIJE O KAZENSKI OVADBI
14. julij 2015

Banka Slovenije se je seznanila z vsebino kazenske ovadbe zoper člane Sveta Banke Slovenije in direktorico pravnega oddelka, ki jo je na svojih spletnih straneh objavilo Vseslovensko združenje malih delničarjev – VZMD.
Čeprav je legitimna pravica vseh posameznikov in združenj, da uveljavljajo svoje pravice z uporabo vseh pravnih poti in tudi z nagovarjanjem javnosti, pa Banka Slovenije meni, da gre v konkretnem primeru z objavo ovadbe za nadaljevanje neosnovanih in neupravičenih diskreditacij. Več...
 

ZAČETEK DELOVANJA PORAVNALNE PLATFORME TARGET2-Securities
21. julij 2015

V ponedeljek, 22. junija 2015, je začela prva skupina centralnih depotnih družb  uporabljati enotno tehnično platformo za poravnavo vrednostnih papirjev TARGET2-Securities, ki je v lasti Evrosistema. Slovenska KDD - Centralna klirinško depotna družba se bo vključila februarja 2017.
Več:  Pogosta vprašanja: T2S, Sporočilo za javnost po seji Sveta BS 21. julija 2015
 

DOMAČA KONČNA POTROŠNJA ŠE NAPREJ ŠIBKA
7. julij 2015

Gospodarska rast je v prvem četrtletju precej presegla rast evrskega območja. Čedalje več zasebnih dejavnosti prihodke postopoma povečuje  tudi na domačem trgu, a predvsem z medpodjetniškim poslovanjem. Okrevanje domače potrošnje sicer še naprej močno zaostaja za evrskim območjem. 
Več: Sporočilo za javnost

IZREDNA LIKVIDNOSTNA POMOČ GRŠKIM BANKAM OSTAJA NESPREMENJENA
6. julij 2015

Svet ECB je po seji 6. julija 2015 objavil Sporočilo za javnost.
O vplivu dogajanj v Grčiji na slovenski bančni sistem se je guverner Banke Slovenije odzval 29. junija 2015 z izjavo: Izjava guvernerja Boštjana Jazbeca o vplivu dogajanj v Grčiji na slovenski bančni sistem, Sporočilo za javnost ECB 28.6.2015 
 

NOVI ZBIRATELJSKI KOVANCI V PRODAJO IN OBTOK 15. JUNIJA 2015
15. junij 2015

Od 15. junija 2015 so v prodaji in obtoku zbirateljski kovanci, izdani ob 500. obletnici prvega slovenskega tiskanega besedila.
Več v Sporočilo za javnost

Na spletni strani Banke Slovenije je sicer  v rubriki Bankovci in kovanci objavljen posodobljen seznam numizmatičnih izdelkov Republike Slovenije in Banke Slovenije.
 

Finančni podatki
Devizni tečaji 3.9.2015
EUR/USD 1,1229
EUR/CHF 1,0903
 
Obrestne mere ECB 10.9.2014
Operacije glavnega refinanciranja, fiksna obrestna mera 0,05

Devizni tečaji in plemenite kovine

Obrestne mere

Nov bankovec za 20 €

Nacionalni svet za plačila

V številkah

37.300

mio EUR je bila bilančna vsota slovenskega bančnega sistema konec junija 2015.
 
Vir: Poslovanje bank v tekočem letu, avgust 2015

139,7

mio EUR dobička pred obdavčitvijo je imel slovenski bančni sistem konec junija 2015.
 
Vir: Poslovanje bank v tekočem letu, avgust 2015

11,6 %

nedonosnih terjatev so imele slovenske banke v portfeljih konec junija 2015
 
Vir: Poslovanje bank v tekočem letu, avgust 2015

2,9 %

je bila junija  letos pri slovenskih bankah povprečna obrestna mera za posojila podjetjem nad 1 mio EUR  (pri bankah EMU: 1,7 %).
 
Vir: Poslovanje bank v tekočem letu, avgust 2015

2,10 %

je bila junija 2015 obrestna marža v bančnem sistemu.
 
Vir: Poslovanje bank v tekočem letu, avgust 2015

776
mio EUR je v prvih šestih mesecih 2015 znašal presežek blagovne menjave, kar je za 33,9 % več kot v enakem obdobju 2014.

Vir: Ekonomski odnosi Slovenije s tujino - junij 2015

 

 

 

 

 

 

 

 

 

43 %

podjetij je sposobno odplačati svoj neto finančni dolg v petih letih.

Vir: Poročilo o finančni stabilnosti, maj 2015

1,3
mrd EUR je v prvih šestih mesecih 2015 znašal presežek tekočega računa plačilne bilance, kar je za 7,3 % več kot v enakem obdobju 2014.

Vir: Ekonomski odnosi Slovenije s tujino - junij 2015

 

 

.

 

 

 

 

 

 

15.284
mio EUR vlog so imela gospodinjstva konec junija 
v bankah in hranilnicah v Sloveniji. 

Vir: Poslovanje bank v tekočem letu, avgust 2015

41,6
mrd EUR finančnih sredstev so imela slovenska gospodinjstva konec leta 2014 (to je 2,5 mrd EUR več kot konec leta 2013).  

Vir: Finančni računi Slovenije, april 2015

 

 

841
mio EUR finančnih obveznosti do Evrosistema so imele slovenske banke konec junija 2015 . 
 
Vir: Poslovanje bank v tekočem letu, avgust 2015

191,07
mio EUR ustanovnih sredstev ima sklad za reševanje bank.
 
Vir: Banka Slovenije - Sklad za reševanje bank 

0,5 %
se bo letos po oceni Banke Slovenije realno povečala zasebna potrošnja.

Vir: Gospodarska in finančna gibanja s projekcijami, april 2015

2,2 %
bo letos zrasel slovenski BDP po zadnji oceni Banke Slovenije.

Vir: Gospodarska in finančna gibanja s projekcijami, april 2015

988,8
mio EUR čistega dobička je v letu 2014 izkazala ECB (v 2013: 1.440 mio EUR).

Vir: Letno poročilo ECB 2014

74,8

mio EUR presežka prihodkov nad odhodki je v letu 2014 imela Banka Slovenije. 
 
Vir: Letno poročilo 2014

1.016,5
mrd EUR je bila skupna vrednost vseh evrskih bankovcev v obtoku konec leta 2014, približno četrina se jih uporablja zunaj Evroobmočja.

Vir: Letno poročilo ECB 2014

23
ukrepov na področju upravljanja (od skupaj izrečenih 34) je Banka Slovenija v letih 2008-2014  izrekla največjim bankam v državni lasti.
 

Vir: Poročilo BS za DZ, marec 2015 

Nove publikacije

Bilten BS, julij-avgust 2015

Poslovanje bank v tekočem letu, gibanja na kapitalskem trgu in obrestne mere, avgust 2015 (1)

Povzetek makroekonomskih gibanj, avgust 2015

Ekonomski odnosi Slovenije s tujino - junij 2015

Biswajit Banerjee, Manca Jesenko: The role of firm size and age in employment growth: evidence for Slovenia, 1996-2013, 2/2015 

Arjana Brezigar-Masten, Igor Masten, Matjaž Volk: Discretionary credit rating and bank stability in a financial crisis 1/2015

Gospodarska in finančna gibanja, julij 2015

Poročilo o finančni stabilnosti, maj 2015

Letno poročilo 2014


 

Banka Slovenije
Slovenska 35
1505 Ljubljana
Slovenija
Tel: 01 471 90 00
Fax: 01 251 55 16

Kazalo
Kontakt
Novosti
Izobraževalna gradiva
Vabilo gospodarstvu
Razpisi

Javna naročila
Nadzorniška razkritja
Enotno območje plačil v evrih
Povezave
Pogoji uporabe | Varovanje zasebnosti