Banner BS
English Prijava
Natisni stran Manjše črke Večje črke
Napredno iskanje

Banka Slovenije

Zakoni in predpisi

Monetarna politika

Finančna stabilnost

Nadzor bančnega sistema

Jamstvo za vloge v bankah

Reševanje bank

Plačilni in poravnalni sistemi

Statistika

Publikacije

Bankovci in kovanci

Poročanje BS

Centralni kreditni register

 

Poudarki

Informacije za vlagatelje družbe Moja Delnica BPH

Obveščanje o kršitvah

Nadzorniška razkritja

Statistika evroobmočja

Poročilo BS o vzrokih za nastali kapitalski primanjkljaj bank, marec 2015

Pogled BS na strateške izzive ekonomske politike v Sloveniji v letu 2016

Stresni testi 2013 - 2014

Evro, ANFA

 

Za prebivalce

Jamstvo za vloge v bankah

Aktualne informacije za potrošnike 

Ukinitev registrskih računov

Nadomestila za plačilne storitve

Seznam bank, hranilnic, plačilnih institucij

Pogosta vprašanja: 
Evro 
Računi in plačilne storitve 
Bankovci in kovanci
Register transakcijskih računov

Izobraževalna gradiva

Numizmatika

Knjižnica Banke Slovenije

Blagajna Banke Slovenije

 

Za komitente

Poslovanje s komitenti

 

Za medije

Sporočila za javnost

Kontakt

V središču
MESEČNA INFORMACIJA O POSLOVANJU BANK, JUNIJ 2017
21. junij 2017

Prirast posojil nefinančnim družbam je bil aprila pozitiven, medletna rast znaša 2,5%. Banke naprej povečujejo kreditno aktivnost do gospodinjstev.

Publikacija: Mesečna informacija o poslovanju bank, junij 2017

NAPOVED MAKROEKONOMSKIH GIBANJ V SLOVENIJI: LETOS 3,5% RAST
13. junij 2017

Letos in v prihodnjih dveh letih pričakujemo, da bo gospodarska rast v Sloveniji med višjimi v evrskem območju - v letu 2017 3,5%, v letu 2018 3,1%, v  letu 2019 3,0%. Več: Sporočilo za javnost 

Publikacija: Napovedi makroekonomskih gibanj v Sloveniji, junij 2017
 

Aktualno
EKONOMSKI ODNOSI S TUJINO - april 2017
16. junij 2017
Izvoz v države članice EU se je v prvih štirih mesecih 2017 v primerjavi s predhodnim letom povečal za 10,5 % oz. 667 mio EUR. Publikacija:  Ekonomski odnosi Slovenije s tujino - april 2017 

 

 

POROČILO O FINANČNI STABILNOSTI, JUNIJ 2017
14. junij 2017

Z boljšim finančnim položajem podjetij in ugodnimi gospodarskimi napovedmi se vzpostavljajo pogoji za nov kreditni cikel, ki lahko podpre začete trende v investiranju. Več: Sporočilo za javnost

Publikacija: Poročilo o finančni stabilnosti, junij 2017

SVET ECB: SKLEPI O DENARNI POLITIKI
8. junij 2017

Sporočilo za javnost ECB
 

ODPRTA RAZPISA ZA KADROVSKE ŠTIPENDIJE TER ZA NAGRADE ZA MAGISTRSKA IN DOKTORSKA DELA
5. junij 2017

Banka Slovenije je objavila razpis za kadrovske štipendije za študijsko leto 2017/18 in razpis za nagrade Banke Slovenije za magistrska in doktorska dela. Podrobnosti: Razpisi 
 

STATISTIČNA PUBLIKACIJA: BILTEN MAJ 2017
30. maj 2017

Bilten, maj 2017

 

ZBIRATELJSKI KOVANCI OB 100. OBLETNICI MAJNIŠKE DEKLARACIJE V PRODAJI IN OBTOKU
29. maj 2017

Ob 100.obletnici Majniške deklaracije so danes, 29. maja,  v prodajo in obtok izročeni zbirateljski kovanci. Več: Napoved izdaje, Numizmatika

 

OBLJAVLJEN KODEKS ENOTNIH STANDARDOV IN NAČEL DEVIZNEGA TRGA
25. maj 2017

Današnja objava Kodeksa enotnih standardov in načel deviznega trga je pomembna globalna pobuda za spodbujanje trdnega, poštenega, likvidnega, odprtega in transparentnega deviznega trga. Več: Sporočilo za javnost 
 

MESEČNA INFORMACIJA O POSLOVANJU BANK
24. maj 2017

Posojila nefinančnim družbam so se po treh mesecih pozitivnih prirastov marca nekoliko znižala (-1%), medtletno pa so ohranila pozitivno rast (2,3%). Več: Sporočilo za javnost

Publikacija: Mesečna informacija o poslovanju bank, maj 2017


 

POVZETEK MAKROEKONOMSKIH GIBANJ, MAJ 2017
23. maj 2017

V Sloveniji se je nadaljevala  rast investicij, pri čemer imajo gospodarske družbe močno oporo v lastnih neto čistih dobičkih, ki so lani znašali 3,2 mrd EUR. Več: Sporočilo za javnost

Publikacija: Povzetek makroekonomskih gibanj, maj 2017

 
 

VSA SPOROČILA ZA JAVNOST>>

 

BANKA SLOVENIJE NAMENJA 43 MIO EUR LANSKEGA PRESEŽKA V PRORAČUN RS
4. maj 2017

V proračun Republike Slovenije se nameni 75% lanskega presežka Banke Slovenije. Več: Sporočilo za javnost

Publikacije:
Letno poročilo Banke Slovenije 2016
Letni poročili za leto 2016 Sklada za jamstvo vlog  in Sklada za rezevanje bank za leto 2016

 

 

NOVI BANKOVEC ZA 50 € V OBTOKU
4. april 2017

Danes, 4. aprila 2017, v obtok prihaja novi bankovec za 50 € z izboljšanimi zaščitnimi elementi. Več...
 

Informativni filmi:
Potovanje novega bankovca
Tiskanje novega bankovca
Novi eurski bankovci.eu
 

 

ODPRTI KADROVSKI RAZPISI
1. junij 2017

Odprti  razpisi so v rubriki Zaposlitev.

Finančni podatki
Devizni tečaji 22.6.2017
EUR/USD 1,1169
EUR/CHF 1,0867
 
Obrestne mere ECB 16.3.2016
Operacije glavnega refinanciranja, fiksna obrestna mera 0,00

Devizni tečaji in plemenite kovine

Obrestne mere

Nacionalni svet za plačila

V številkah

3,5%
rast BDP Slovenije  za leto 2017 napoveduje Banka Slovenije. 

Vir: Napovedi makroekonomskih gibanj v Sloveniji, junij 2017

37.330

mio EUR je bila bilančna vsota slovenskega bančnega sistema konec aprila 2017.
 
Vir: Mesečna informacija o poslovanju bank, junij 2017

166,2
mio EUR dobička pred obdavčitvijo je imel slovenski bančni po prvih štirih mesecih 2017.
 
Vir: Mesečna informacija o poslovanju bank, junij 2017

16.884
mio EUR vlog so imela gospodinjstva konec aprila 2017 v bankah in hranilnicah v Sloveniji. 

Vir: Mesečna informacija o poslovanju bank, junij 2017

8,22 %

nedonosnih izpostavljenosti (definicija EBA) so imele slovenske banke med vsemi izpostavljenostmi konec leta 2016.
 
Vir: Podatki o nedonosnih izpostavljenostih

57,3
mio EUR presežka prihodkov nad odhodki je imela Banka Slovenije v letu 2016, 43 mio EUR ga bo namenila v proračun RS.

Vir: Letno poročilo 2016

1,84 %

je bila v prvih štirih mesecih 2017 povprečna obrestna marža v bančnem sistemu.
 
Vir: Mesečna informacija o poslovanju bank, junij 2017

44,1
mrd EUR je aprila 2017 znašal bruto dolg do tujine, kar je 0,2 mrd EUR manj kot pred enim letom.

Vir: Ekonomski odnosi Slovenije s tujino - april 2017 

Nove publikacije

Ekonomski bilten ECB, junij 2017

Mesečna informacija o poslovanju bank, junij 2017

Ekonomski odnosi Slovenije s tujino - april 2017

Poročilo o finančni stabilnosti, junij 2017

Napovedi makroekonomskih gibanj v Sloveniji, junij 2017

Bilten, maj 2017

Povzetek makroekonomskih gibanj, maj 2017

Četrtletna informacija Finančni računi Slovenije, maj 2017

Letno poročilo 2016

Revidirano letno poročilo Sklada za jamstvo vlog za leto 2016

Revidirano letno poročilo Sklada za reševanje bank za leto 2016

--------------------------

POMEMBNO

Poročilo BS za Državni zbor o vzrokih za nastali kapitalski primanjkljaj, marec 2015

Letno poročilo 2016

Poročilo o prenehanju Factor banke in Probanke, maj 2016 

Vse publikacije

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Banka Slovenije
Slovenska 35
1505 Ljubljana
Slovenija
Tel: 01 471 90 00
Fax: 01 251 55 16

Kazalo
Kontakt
Novosti
Razpisi
Javna naročila
Povezave

Enotno območje plačil v evrih

 

Pogoji uporabe | Varovanje zasebnosti