Banner BS
English Prijava
Natisni stran Manjše črke Večje črke
Napredno iskanje

Banka Slovenije

Zakoni in predpisi

Monetarna politika

Finančna stabilnost

Nadzor bančnega sistema

Jamstvo za vloge v bankah

Sklad za reševanje bank

Plačilni in poravnalni sistemi

Statistika

Publikacije

Bankovci in kovanci

Poročanje BS

 

Poudarki

Stresni testi 2013 - 2014

Reorganizacija bančnega sistema

Poročilo BS za Državni zbor o vzrokih za nastali kapitalski primanjkljaj bank

Pogled BS na strateške izzive ekonomske politike

 

Za prebivalce

Jamstvo za vloge v bankah

Informacije za potrošnike  Problematika CHF

Nadomestila za plačilne storitve

Seznam bank in hranilnic, plačilnih institucij in družb za izdajo elektronskega denarja

Pogosta vprašanja: 
Evro 
Računi in plačilne storitve 
Bankovci in kovanci

Seznam numizmatičnih izdelkov

Knjižnica Banke Slovenije

Izobraževalna gradiva

Register transakcijskih računov

 

Za komitente

Poslovanje s komitenti

 

Za medije

Sporočila za javnost

Kontakt

V središču
ODZIV NA NAVEDBE VZMD
1. oktober 2015

Zadnje javne izjave Vseslovenskega združenja malih delničarjev (VZMD) glede stališča Evropske komisije o nezavezujoči naravi Sporočila o bančništvu, ki je bilo podlaga za izbris delnic in podrejenih instrumentov ob sanaciji slovenskih bank, temeljijo na izvlečkih stališča Evropske komisije in ti izvečki ne dajo celovite informacije o stališču Evropske komisije. Več...
 

PREDČASNO POPLAČILO DEPOZITOV FACTOR BANKE IN PROBANKE
16. september 2015

Banka Slovenije je 13. avgusta 2015 izdala Factor banki d. d. in Probanki d. d. navodilo, da predčasno poplačata vse vloge vlagateljev, katerih vloge štejejo za zajamčene, ne glede na znesek.
Več: Izjava za javnost - Predčasno poplačilo depozitov Factor banke d. d. in Probanke d. d.

 

Aktualno
BANKA SLOVENIJE PREDALA DODATNA GRADIVA PREISKOVALNI KOMISIJI DZ
13. oktober 2015

Banka Slovenije je 28. septembra 2015 preiskovalni komisiji DZ o ugotavljanju zlorab v bančnem sistemu ter ugotavljanju vzrokov in odgovornosti za že drugo sanacijo bančnega sistema v samostojni Sloveniji posredovala 7.602 strani dodatno zahtevane dokumentacije. Dodatno dokumentacijo je Banka Slovenije posredovala na podlagi poziva komisije, naj posreduje tri sklope gradiv. Več...

LETNO ZASEDANJE MDS IN SKUPINE SVETOVNE BANKE
8. oktober 2015

Od 9. do 11. oktobra bo v Limi (Peru) potekalo letno zasedanje Mednarodnega denarnega sklada (MDS) in skupine Svetovne banke (SB), ki se ga udeležuje tudi guverner Boštjan Jazbec. Več... 
 

MEDNARODNA KONFERENCA 1st Policy Research Conference of the European Central Bank Network
1. oktober 2015

V soorganizaciji Banke Slovenije in Centra za raziskave ekonomske politike (CEPR) 1. in 2. oktobra  v Ljubljani poteka mednarodna konferenca 1st Policy Research Conference of the European Central Bank Network. Osrednja tema: kreditiranje pred in po recesiji - učinki na gospodarstvo. Svoje analize in pogled bo predstavilo 21 raziskovalcev iz evropskih centralnih bank.
Program konference s predstavitvijo sodelujočih je na voljo TUKAJ.
Uvodni nagovor guvernerja, Fotografije
 

IZZIVI PRESTRUKTURIRANJA IN FINANCIRANJA MALIH IN SREDNJE VELIKIH PODJETIJ
23. september 2015

V organizaciji Banke Slovenije in Predstavništva Evropske komisije v Sloveniji poteka danes v Ljubljani konferenca na temo Izzivi prestrukturiranja in financiranja malih in srednje velikih podjetij (MSP). Osrednji temi sta reševanje slabih posojil MSP v bankah in alternativni viri financiranja za MSP. Več...
 

MEDNARODNI SEMINAR: Preiskovanje, pregon in sojenje v primerih finančnega kriminala v finančnih institucijah
16. september 2015

V organizaciji Banke Slovenije in Svetovne banke je 15. septembra 2015 v Ljubljani potekal mednarodni seminar na temo preiskovanja, pregona in sojenja primerov finančnega kriminala v finančnih institucijah. Udeležilo se ga je 181 slušateljev. Več...

OBSEG NEDONOSNIH TERJATEV NEREZIDENTOV IN PODJETIJ SE JE ZMANJŠAL
16. september 2015

Kakovost kreditnega portfelja se je julija dodatno izboljšala. Delež terjatev v zamudi nad 90 dni se je julija znižal na 11,1% , obseg teh terjatev se znižuje pri nerezidentih in še posebej v podjetjih predelovalnih dejavnostih in trgovini.
Več: Poslovanje bank v tekočem letu, gibanja na kapitalskem trgu in obrestne mere, september 2015

EKONOMSKI BILTEN ECB: GIBANJA IN OBETI ZA CENE STANOVANJSKIH NEPREMIČNIN
14. september 2015

Cene stanovanjskih nepremičnin v evrskem območju okrevajo. Pozitivne učinke rasti na gospodarsko rast in bančni sektor pa je potrebno oceniti tudi z vidika potencialnih tveganj, ki jih predstavljajo za finančno stabilnost... 
Več: The state of the house price cycle in the euro area; Prispevki iz Ekonomskega biltena ECB, september 2015; Ekonomski bilten ECB, september 2015

ECB: Sklep o denarni politiki
3. september 2015

Svet ECB je na današnji seji sklenil, da pusti obrestno mero za operacije glavnega refinanciranja ter obrestni meri za odprto ponudbo mejnega posojila in odprto ponudbo mejnega depozita nespremenjene na ravni 0,05%, 0,30% in –0,20%. 
 

OKREVANJE DOMAČE POTROŠNJE OSTAJA ZMERNO, GOSPODINJSTVA OKREPILA POVPRAŠEVANJE PO POSOJILIH
25. avgust 2015

Gospodarska rast še naprej večinoma izvira iz rasti izvoza. Po daljšem obdobju upadanja so banke v drugem četrtletju 2015 zaznale porast povpraševanja po posojilih tudi pri gospodinjstvih, kar je predvsem posledica povečanega zaupanja potrošnikov in znižanih obrestnih mer.
Več: Sporočilo za javnost, Povzetek makroekonomskih gibanj, avgust 2015, Poslovanje bank v tekočem letu, gibanja na kapitalskem trgu in obrestne mere, avgust 2015 (1)

V PRVEM POLLETJU SE JE MEDLETNO NAJBOLJ POVEČAL IZVOZ NA POLJSKO
20. avgust 2015

Slovenija je v prvih šestih mesecih letos izvozila za 11,94 mrd EUR blaga. Izvoz v države članice EU je predstavljal 77,6 % celotnega izvoza in se je medletno povečal za 7,9 %. Najbolj se je povečal izvoz na Poljsko (za 12,4 %), kažejo podatki iz junijske publikacije Ekonomski odnosi s tujino.

IZJAVA: Devalvacija juana
14. avgust 2015

Več medijev je na Banko Slovenije v zadnjih dneh naslovilo vprašanja, povezana z devalvacijo kitajskega juana. Mnenje Banke Slovenije z oceno vplivov na Slovenijo objavljamo tukaj.
 

BANKA SLOVENIJE PREDALA GRADIVA PREISKOVALNI KOMISIJI DZ
4. avgust 2015

Banka Slovenije je danes predsedniku Preiskovalne komisije o ugotavljanju zlorab v slovenskem bančnem sistemu ter ugotavljanju vzrokov in odgovornosti za že drugo sanacijo bančnega sistema v samostojni Sloveniji mag. Anžetu Logarju predala zahtevana gradiva. Več...
 

NOVI DELOVNI ZVEZEK BS: The role of firm size and age in employment growth: evidence for Slovenia, 1996-2013 (B. Banerjee, M. Jesenko).
21. julij 2015

Članek obravnava vlogo velikosti in starosti podjetij pri neto rasti zaposlovanja ter različnem odzivanju podjetij na gospodarski cikel. Avtorja ugotavljata, da mlada podjetja izkazujejo višje stopnje ustvarjanja in ukinjanja delovnih mest ter višje stopnje neto rasti zaposlovanja kot zrela podjetja. Mala in mlada podjetja so z vidika neto rasti zaposlovanja bolj občutljiva za ciklični upad gospodarske aktivnosti kot velika in stara podjetja. Več...

ZAČETEK DELOVANJA PORAVNALNE PLATFORME TARGET2-Securities
21. julij 2015

V ponedeljek, 22. junija 2015, je začela prva skupina centralnih depotnih družb  uporabljati enotno tehnično platformo za poravnavo vrednostnih papirjev TARGET2-Securities, ki je v lasti Evrosistema. Slovenska KDD - Centralna klirinško depotna družba se bo vključila februarja 2017.
Več:  Pogosta vprašanja: T2S, Sporočilo za javnost po seji Sveta BS 21. julija 2015
 

IZJAVA ZA JAVNOST BANKE SLOVENIJE O KAZENSKI OVADBI
14. julij 2015

Banka Slovenije se je seznanila z vsebino kazenske ovadbe zoper člane Sveta Banke Slovenije in direktorico pravnega oddelka, ki jo je na svojih spletnih straneh objavilo Vseslovensko združenje malih delničarjev – VZMD.
Čeprav je legitimna pravica vseh posameznikov in združenj, da uveljavljajo svoje pravice z uporabo vseh pravnih poti in tudi z nagovarjanjem javnosti, pa Banka Slovenije meni, da gre v konkretnem primeru z objavo ovadbe za nadaljevanje neosnovanih in neupravičenih diskreditacij. Več...
 

ODPRT KADROVSKI RAZPIS
7. oktober 2015

Odprt je  razpis za mesto DIREKTOR (M/Ž) ODDELKA FINANČNA STABILNOST IN MAKROBONITETNA POLITIKA. Več v rubriki Zaposlitev.

Finančni podatki
Devizni tečaji 13.10.2015
EUR/USD 1,1374
EUR/CHF 1,0910
 
Obrestne mere ECB 10.9.2014
Operacije glavnega refinanciranja, fiksna obrestna mera 0,05

Devizni tečaji in plemenite kovine

Obrestne mere

Nacionalni svet za plačila

Nov bankovec za 20 €

V številkah

37.483

mio EUR je bila bilančna vsota slovenskega bančnega sistema konec julija 2015.
 
Vir: Poslovanje bank v tekočem letu, september 2015

182,3

mio EUR dobička pred obdavčitvijo je imel slovenski bančni sistem konec julija 2015.
 
Vir: Poslovanje bank v tekočem letu, september 2015

11,1 %

nedonosnih terjatev so imele slovenske banke v portfeljih konec julija 2015
 
Vir: Poslovanje bank v tekočem letu, september 2015

2,6 %

je bila julija  letos pri slovenskih bankah povprečna obrestna mera za posojila podjetjem nad 1 mio EUR  (pri bankah EMU: 1,6 %).
 
Vir: Poslovanje bank v tekočem letu, september 2015

2,10 %

je bila julija 2015 obrestna marža v bančnem sistemu.
 
Vir: Poslovanje bank v tekočem letu, september 2015

776
mio EUR je v prvih šestih mesecih 2015 znašal presežek blagovne menjave, kar je za 33,9 % več kot v enakem obdobju 2014.

Vir: Ekonomski odnosi Slovenije s tujino - junij 2015

 

 

 

 

 

 

 

 

 

43 %

podjetij je sposobno odplačati svoj neto finančni dolg v petih letih.

Vir: Poročilo o finančni stabilnosti, maj 2015

1,3
mrd EUR je v prvih šestih mesecih 2015 znašal presežek tekočega računa plačilne bilance, kar je za 7,3 % več kot v enakem obdobju 2014.

Vir: Ekonomski odnosi Slovenije s tujino - junij 2015

 

 

.

 

 

 

 

 

 

15.365
mio EUR vlog so imela gospodinjstva konec julija 
v bankah in hranilnicah v Sloveniji. 

Vir: Poslovanje bank v tekočem letu, september 2015

41,6
mrd EUR finančnih sredstev so imela slovenska gospodinjstva konec leta 2014 (to je 2,5 mrd EUR več kot konec leta 2013).  

Vir: Finančni računi Slovenije, april 2015

 

 

827
mio EUR finančnih obveznosti do Evrosistema so imele slovenske banke konec julija 2015 . 
 
Vir: Poslovanje bank v tekočem letu, september 2015

191,07
mio EUR ustanovnih sredstev ima sklad za reševanje bank.
 
Vir: Banka Slovenije - Sklad za reševanje bank 

0,5 %
se bo letos po oceni Banke Slovenije realno povečala zasebna potrošnja.

Vir: Gospodarska in finančna gibanja s projekcijami, april 2015

2,2 %
bo letos zrasel slovenski BDP po zadnji oceni Banke Slovenije.

Vir: Gospodarska in finančna gibanja s projekcijami, april 2015

988,8
mio EUR čistega dobička je v letu 2014 izkazala ECB (v 2013: 1.440 mio EUR).

Vir: Letno poročilo ECB 2014

74,8

mio EUR presežka prihodkov nad odhodki je v letu 2014 imela Banka Slovenije. 
 
Vir: Letno poročilo 2014

1.016,5
mrd EUR je bila skupna vrednost vseh evrskih bankovcev v obtoku konec leta 2014, približno četrina se jih uporablja zunaj Evroobmočja.

Vir: Letno poročilo ECB 2014

23
ukrepov na področju upravljanja (od skupaj izrečenih 34) je Banka Slovenija v letih 2008-2014  izrekla največjim bankam v državni lasti.
 

Vir: Poročilo BS za DZ, marec 2015 

Nove publikacije

Bilten, september 2015

Poslovanje bank v tekočem letu, gibanja na kapitalskem trgu in obrestne mere, september 2015

Ekonomski bilten ECB, september 2015 s članki:
·The state of the house price cycle in the euro area
·Anketno merilo neizkoriščenega gospodarskega potenciala v euroobmočju 
·Nedavna gibanja in obeti za cene surovin razen nafte
·Posodobljene trgovinske uteži za efektivne devizne tečaje eura kažejo, da postajajo nastajajoča tržna gospodarstva vedno pomembnejša
·The fiscal impact of financial sector support during the crisis

Povzetek makroekonomskih gibanj, avgust 2015

Ekonomski odnosi Slovenije s tujino - junij 2015

Biswajit Banerjee, Manca Jesenko: The role of firm size and age in employment growth: evidence for Slovenia, 1996-2013, 2/2015 

Arjana Brezigar-Masten, Igor Masten, Matjaž Volk: Discretionary credit rating and bank stability in a financial crisis 1/2015

Gospodarska in finančna gibanja, julij 2015

 


 

Banka Slovenije
Slovenska 35
1505 Ljubljana
Slovenija
Tel: 01 471 90 00
Fax: 01 251 55 16

Kazalo
Kontakt
Novosti
Izobraževalna gradiva
Vabilo gospodarstvu
Razpisi

Javna naročila
Nadzorniška razkritja
Enotno območje plačil v evrih
Povezave
Pogoji uporabe | Varovanje zasebnosti