Banner BS
English Prijava
Natisni stran Manjše črke Večje črke
Napredno iskanje

Banka Slovenije

Zakoni in predpisi

Monetarna politika

Finančna stabilnost

Nadzor bančnega sistema

Jamstvo za vloge v bankah

Reševanje bank

Plačilni in poravnalni sistemi

Statistika

Publikacije

Bankovci in kovanci

Poročanje BS

 

Poudarki

Informacije za vlagatelje družbe Moja Delnica BPD

Obveščanje o kršitvah

Nadzorniška razkritja

Statistika evroobmočja

Poročilo BS o vzrokih za nastali kapitalski primanjkljaj bank, marec 2015

Pogled BS na strateške izzive ekonomske politike v 2015

Stresni testi 2013 - 2014

Evro, ANFA

 

Za prebivalce

Jamstvo za vloge v bankah

Informacije za potrošnike  Problematika CHF

Ukinitev registrskih računov

Nadomestila za plačilne storitve

Seznam bank, hranilnic, plačilnih institucij

Pogosta vprašanja: 
Evro 
Računi in plačilne storitve 
Bankovci in kovanci

Seznam numizmatičnih izdelkov

Knjižnica Banke Slovenije

Izobraževalna gradiva

Register transakcijskih računov

 

Za komitente

Poslovanje s komitenti

 

Za medije

Sporočila za javnost

Kontakt

V središču
PREGLED FINANČNIH RAČUNOV SLOVENIJE 2010-2015: ZADOLŽENOST PODJETIJ SE JE MOČNO ZMANJŠALA
22. julij 2016

Posojila nefinančnih družb so konec leta 2015 znašala 24,8 mrd EUR. Zgolj v letu 2015 so se zmanjšala za 4,2 mrd EUR, v obdobju 2010-2015 pa skupno za 8,8 mrd EUR oziroma 26%.
Več: Pregled finančnih računov Slovenije 2010-2015

Aktualno
OBJAVLJENI REZULTATI STRESNIH TESTOV EVROPSKEGA BANČNEGA ORGANA EBA
29. julij 2016

OBVESTILO O SPLETNI PREVARI
29. julij 2016

Banka Slovenije opozarja na spletno prevaro. Več: Obvestilo 
 

ZAJAMČENE TERJATVE VLAGATELJEM DRUŽBE MOJA DELNICA BPH V STEČAJU BODO IZPLAČANE PRI NLB
26. julij 2016

Banka Slovenije je za banko prevzemnico, pri kateri bodo vlagatelji družbe Moja delnica BPH v stečaju dobili izplačane zajamčene terjatve, določila Novo Ljubljansko banko d. d. Sporočilo za javnost
 

ODLOČITEV SODIŠČA EU - POTRJENA STALIŠČA BANKE SLOVENIJE
19. julij 2016

Sodišče EU v svoji današnji sodbi glede razlage prava EU v zvezi z vprašanji Ustavnega sodišča RS potrjuje stališča, ki jih je v dosedanjih postopkih, tako pred nacionalnimi sodišči kot pred Sodiščem EU, navajala Banka Slovenije. Več: Sporočilo BS
 

DEMANTI NAVEDB V ČLANKU NA PORTALU SiolNET, 19.7.2016
19. julij 2016

Namigovanje novinarja v članku "Guverner Jazbec policiji ne bo več pomagal preiskovati bančne luknje", da naj bi se guverner Banke Slovenije zaradi kriminalistične preiskave "ukinil" Posebno inšpekcijsko skupino (PIS), nikakor ne držijo. Celoten odziv
 

PRESEŽEK BLAGOVNE MENJAVE V PRVIH PETIH MESECIH 814 MIO EUR
14. julij 2016

Presežek blagovne menjave je v prvih petih mesecih 2016 znašal 814 mio EUR in je bil za 337 mio EUR večji kot v enakem obdobju 2015. Publikacija: Ekonomski odnosi Slovenije s tujino - maj 2016
 

 

ODZIV BANKE SLOVENIJE NA ODGOVOR GENERALNEGA DRŽAVNEGA TOŽILCA PREDSEDNIKU ECB
13. julij 2016

Ponovno poudarjamo, da je v predkazenskem postopku Banka Slovenije po opravljenih razgovorih z uslužbenci Banke Slovenije posredovala več kot 100 dokumentov  in dodatno pisno in ustno odgovorila na vsa prejeta vprašanja, nikoli ni odklonila odgovorov, ali predaje kateregakoli dokumenta ter dodatno sama še posebej ponudila možnost sestankov.... Celoten odziv
 

BANKE PO PETIH MESECIH Z 245 MIO EUR DOBIČKA PRED OBDAVČITVIJO
12. julij 2016

Banke so v prvem četrtletju 2016 poslovale z dobičkom pred obdavčitvijo v višini 245 mio EUR. Več: Sporočilo za javnostMesečna informacija o poslovanju bank, julij 2016  
Gospodarska in finančna gibanja, junij 2016, Povzetek makroekonomskih gibanj, julij 2016  

DEMANTI NAVEDB V ČLANKU V FINANCAH, 11.7.2016
12. julij 2016

Zaradi neresničnih navedb v članku  "Ima guverner že svoj jazbexit?" (Finance, 11. 7. 2016), ponavljamo: Guverner Boštjan Jazbec - kot smo novinarki navedli pred objavo članka - ni nameraval in ne namerava odstopiti. Demanti
 

INFORMACIJA ZA VLAGATELJE DRUŽBE MOJA DELNICA BPH D.D.
11. julij 2016

Obveznost izplačila zajamčenih terjatev vlagateljem družbe Moja delnica borzno posredniška hiša, d. d.  v stečaju prevzame Banka Slovenije, ki bo na svojih spletnih straneh objavljala vse pomembne informacije za vlagatelje. Več...
 

DEMANTI NAVEDB VODJE SPECIALIZIRANEGA DRŽAVNEGA TOŽILSTVA
7. julij 2016

Banka Slovenije ni nikoli zavrnila izročitev katerihkoli s strani policije zaprošenih dokumentov. Ne drži trditev g. Furlana na novinarski konferenci, da bi se guverner skliceval na imuniteto... Celoten Demanti izjave vodje specializiranega državnega tožilstva na današnji novinarski konferenci
 

PREISKAVA V BANKI SLOVENIJE
6. julij 2016

V prostorih Banke Slovenije zoper nekatere zaposlene na Banki Slovenije poteka preiskovalno dejanje v predkazenskem postopku. Zaradi interesa preiskave podrobnejših informacij ne moremo posredovati. 
Odziva ECB: pismo predsedniku Evropske komisije, pismo Generalnemu državnemu tožilcu   (v angl.)
 

ECB JE RAZKRILA NOVI BANKOVEC ZA 50 €
5. julij 2016

Evropska centralna banka je danes razkrila novi bankovec za 50 €, ki bo v obtok prišel 4. aprila 2017. Več...
 

 

NOV DELOVNI ZVEZEK BS: UČINKI FINANČNEGA VZVODA IN TUJEGA FINANCIRANJA NA USPEŠNOST SLOVENSKIH PODJETIJ
4. julij 2016

Članek preučuje učinke finančnega vzvoda in tujega financiranja na uspešnost slovenskih podjetij pred in med nedavno krizo.
M. Gabrijelčič, U. Herman, A. Lenarčič: Firm performance and (foreign) debt financing before and during the crisis: evidence from firm-level data 1/2016

 

 

 

VSA SPOROČILA ZA JAVNOST >> 

ODPRTI RAZPISI
19. julij 2016

Odprti so razpisi (m/ž)  za mesta Direktor ARC in Strokovnjak na področju programiranja. Več v rubriki Zaposlitev.

Finančni podatki
Devizni tečaji 29.7.2016
EUR/USD 1,1113
EUR/CHF 1,0823
 
Obrestne mere ECB 16.3.2016
Operacije glavnega refinanciranja, fiksna obrestna mera 0,00

Devizni tečaji in plemenite kovine

Obrestne mere

Nov bankovec za 20 €

Nacionalni svet za plačila

V številkah

36.830

mio EUR je bila bilančna vsota slovenskega bančnega sistema konec maja 2016.
 
Vir: Mesečna informacija o poslovanju bank, julij 2016

244,9
mio EUR dobička pred obdavčitvijo je imel slovenski bančni sistem konec maja 2016.
 
Vir: Mesečna informacija o poslovanju bank, julij 2016

24,8
mrd EUR so konec 2015 znašala posojila nefinančnih družb, kar je za 8,8 mrd EUR oz. 26% manj kot konec 2010.
 
Vir: Pregled finančnih računov Slovenije 2010-2015

1,9%
rast BDP Slovenije  za leto 2016 napoveduje Banka Slovenije, za leto 2017 2,5%. 

Vir: Napovedi makroekonomskih gibanj v Sloveniji, junij 2016

54,0

mio EUR presežka prihodkov nad odhodki je Banka Slovenije imela v letu 2015.

Vir: Letno poročilo 2015

16.017 
mio EUR vlog so imela gospodinjstva konec maja 2016 v bankah in hranilnicah v Sloveniji. 

Vir: Mesečna informacija o poslovanju bank, julij 2016

10,8 %

nedonosnih izpostavljenosti so imele slovenske banke med vsemi izpostavljenostmi konec marca 2016.
 
Vir: Podatki o nedonosnih izpostavljenostih

1,98 %

je bila v prvih petih mesecih 2016 povprečna obrestna marža v bančnem sistemu.
 
Vir: Mesečna informacija o poslovanju bank, julij 2016
 

12,1
mrd EUR je marca 2016 znašal skupni neto zunanji dolg vseh sektorjev (obveznosti – terjatve).

Vir: Ekonomski odnosi Slovenije s tujino - marec 2016

0,9
mrd EUR so se v obdobju mar.2015/2016 povečale tuje neposredne naložbe v Sloveniji.

Vir: Ekonomski odnosi Slovenije s tujino - marec 2016

 

 

 

 

 

 

 

 

 

191,07
mio EUR ustanovnih sredstev ima sklad za reševanje bank.
 
Vir: Banka Slovenije - Sklad za reševanje bank 

23
ukrepov na področju upravljanja (od skupaj izrečenih 34) je Banka Slovenija v letih 2008-2014  izrekla največjim bankam v državni lasti.
 

Vir: Poročilo BS za DZ, marec 2015 

Nove publikacije

Pregled finančnih računov Slovenije 2010-2015

Ekonomski odnosi Slovenije s tujino - maj 2016

Mesečna informacija o poslovanju bank, julij 2016

Gospodarska in finančna gibanja, julij 2016

Povzetek makroekonomskih gibanj, julij 2016

M. Gabrijelčič, U. Herman, A. Lenarčič: Firm performance and (foreign) debt financing before and during the crisis: evidence from firm-level data 1/2016

Bilten, junij 2016

Poročilo o finančni stabilnosti, junij 2016

--------------------------

POMEMBNO

Poročilo BS za Državni zbor o vzrokih za nastali kapitalski primanjkljaj, marec 2015

Letno poročilo BS 2015

Poročilo o prenehanju Factor banke in Probanke, maj 2016 

Vse publikacije

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Banka Slovenije
Slovenska 35
1505 Ljubljana
Slovenija
Tel: 01 471 90 00
Fax: 01 251 55 16

Kazalo
Kontakt
Novosti
Razpisi
Javna naročila
Povezave

Enotno območje plačil v evrih

 

Pogoji uporabe | Varovanje zasebnosti