Banner BS
English Prijava
Natisni stran Manjše črke Večje črke
Napredno iskanje

Banka Slovenije

Zakoni in predpisi

Monetarna politika

Finančna stabilnost

Nadzor bančnega sistema

Jamstvo za vloge v bankah

Sklad za reševanje bank

Plačilni in poravnalni sistemi

Statistika

Publikacije

Bankovci in kovanci

Poročanje BS

 

Poudarki

Stresni testi 2013 - 2014

Poročilo BS za Državni zbor o vzrokih za nastali kapitalski primanjkljaj bank

Pogled BS na strateške izzive ekonomske politike

 

Za prebivalce

Jamstvo za vloge v bankah

Informacije za potrošnike - Problematika CHF

Nadomestila za plačilne storitve

Kreditne institucije ter registra plačilnih institucij in družb za izdajo elektronskega denarja

Register transakcijskih računov

 

Za medije

Sporočila za javnost

Kontakt

V središču
OKREVANJE DOMAČEGA POVPRAŠEVANJA
15. april 2015

Hitrost okrevanja domačega povpraševanja bo odvisna predvsem od sposobnosti podjetij zasebnega sektorja, da nadomestijo izpad državnih investicij. Rast investicij je bila lani razmeroma visoka izključno zaradi pospešitve javnih investicij, medtem ko so se zasebne investicije realno zmanjšale.
Čeprav del podjetij ostaja prekomerno zadolžen, je možno močnejše investiranje v opremo in stroje od osnovnih predvidevanj. (str. 58-64, Gospodarska in finančna gibanja s projekcijami, april 2015)
 

SPOMLADANSKO ZASEDANJE MDS IN SVETOVNE BANKE
17. april 2015

V Washingtonu se začenja spomladansko zasedanje Mednarodnega denarnega sklada (MDS) in skupine Svetovne banke (SB). Guverner Boštjan Jazbec se udeležuje zasedanja Denarnega in finančnega odbora MDS. Imel bo tudi več bilateralnih srečanj, med drugim z Delio Velculescu, vodjo misije za Slovenijo. Več: Sporočilo za javnost.

ECB: SKLEP O DENARNI POLITIKI
15. april 2015

Svet ECB je na današnji seji sklenil, da pusti obrestno mero za operacije glavnega refinanciranja ter obrestni meri za odprto ponudbo mejnega posojila in odprto ponudbo mejnega depozita nespremenjene na ravni 0,05%, 0,30% in –0,20%.

Aktualno
Zmagovalka dijaškega tekmovanja generacija €uro je ekipa II. gimnazije Maribor
9. april 2015

V Banki Slovenije je 9. aprila potekal zaključni krog letošnjega dijaškega tekmovanja Generacija €uro. Zmagala je ekipa II. gimnazije Maribor (na fotografiji z guvernerjem Boštjanom Jazbecem).
Tekmovanje, ki letos poteka v enajstih centralnih bankah Evroobmočja, nudi mladim priložnost, da se interaktivno seznanijo z denarno politiko v območju enotne valute in poglobijo razumevanje dela centralnih bank.
Več v Sporočilu za javnost.

ODPRTI KADROVSKI RAZPISI
15. april 2015

Odprti so tri novi razpisi za delovna mesta (m/ž):  GLAVNI BANČNI REFERENT, ANALITIK - UPRAVITELJ PREMOŽENJA ali SAMOSTOJNI UPRAVITELJ PREMOŽENJA in PROJEKTANT.
Do petka, 17. aprila je odprt še razpis RAZISKOVALEC. Podrobnosti in prijave: tukaj.

VZPOSTAVLJEN SKLAD ZA REŠEVANJE BANK
2. april 2015

Banka Slovenije je konec marca 2015 vzpostavila poseben sklad za reševanje bank. Iz sklada, v katerega so banke vplačale 191 mio EUR ustanovnih sredstev, se bo financiralo reševanje bank v okviru izrednih ukrepov.
Več v Sporočilu za javnost.

Posojanje obveznic PSPP
7. april 2015

Od 2. aprila 2015 dalje so obveznice, kupljene v okviru programa nakupov obveznic javnega sektorja (Public Sector Purchase Programme - PSPP), na voljo za posojanje.

Ekonomski odnosi Slovenije s tujino - januar 2015
30. marec 2015

Publikacija vključuje Stanje mednarodnih naložb po državah, presek podatkov na 16.3.2015 (str. 13)

Raziskava o dostopnosti finančnih virov za podjetja 2014
23. marec 2015

Dostop do virov financiranja za mala in srednja podjetja (MSP) je še vedno otežen, posebej do bančnih virov, vendar se je v letu 2014 stanje izboljšalo, kaže raziskava.  MSP so bolje kot v 2013 ocenili stanje v okolju, poslovne partnerje in stanje svojega podjetja.

F. Drenovec, P. Mohorič Peternelj: Dohodkovna neenakost v Sloveniji je nizka
18. marec 2015

Slovenska stopnja dohodkovne neenakosti je značilno nižja kot v osrednjih evropskih državah (z izjemo Nizozemske). Še bolj navzdol pa odstopa v primerjavi z manj razvitimi »tranzicijskimi« državami.

Problematika izpostavljenosti iz posojil v CHF
11. marec 2015

Konec 2014 sta imela posojilne pogodbe v CHF 16.002 komitenta iz sektorja prebivalstva. Zahtevek za spremembo pogodbe je posredoval 901 komitent, banke so odobrile 726 sprememb.
Več v Izjava za javnost in  Vprašanja in odgovori.

Poročilo Banke Slovenije za Državni zbor, marec 2015
3. marec 2015

Od skupno 34 ukrepov, ki jih je Banka Slovenija v letih 2008-2014 izrekla bankam  na področju upravljanja, jih je 23 izrekla največjim bankam v državni lasti, prejemnicam državne pomoči.
(Poročilo, str.88, in Priloge)

Finančni podatki
Devizni tečaji 17.4.2015
EUR/USD 1,0814
EUR/CHF 1,0297
 
Obrestne mere ECB 10.9.2014
Operacije glavnega refinanciranja, fiksna obrestna mera 0,05

Devizni tečaji in plemenite kovine

Obrestne mere

V številkah

240,37
mio EUR novih poslov z nepremičninami so v 2014 odobrile lizinške družbe (v 2013: 164,8 mio EUR).
 
Vir: Poslovanje bank, april 2015

2,4 %
se bo letos po ocenah Banke Slovenije povečalo tuje povpraševanje.

Vir: Gospodarska in finančna gibanja s projekcijami, april 2015

191,07
mio EUR ustanovnih sredstev ima sklad za reševanje bank.
 
Vir: Banka Slovenije 

0,5 %
se bo letos po oceni Banke Slovenije realno povečala zasebna potrošnja.

Vir: Gospodarska in finančna gibanja s projekcijami, april 2015

792
mio EUR finančnih obveznosti do Evrosistema so imele konec februarja 2015 slovenske banke. 
 
Vir: Poslovanje bank, april 2015

2,9 %
je bila februarja letos pri slovenskih bankah povprečna obrestna mera za posojila podjetjem nad 1 mio EUR  (pri bankah EMU: 1,7 %).
 
Vir: Poslovanje bank, april 2015

51,5
mio EUR dobička po obdavčitvi je imel slovenski bančni sistem po prvih dveh mesecih 2015.
 
Vir: Poslovanje bank, april 2015

2,2 %
bo letos zrasel slovenski BDP po zadnji oceni Banke Slovenije.

Vir: Gospodarska in finančna gibanja s projekcijami, april 2015

2,14 %
je konec februarja 2015 znašala obrestna marža v bančnem sistemu.
 
Vir: Poslovanje bank, april 2015

38.816
mio EUR je bila bilančna vsota slovenskega bančnega sistema konec februarja 2015.
 
Vir: Poslovanje bank, april 2015

15.292
mio EUR vlog so imela gospodinjstva februarja letos v bankah in hranilnicah v Sloveniji. 

Vir: Poslovanje bank, april 2015

Novi publikaciji:

Poslovanje bank v tekočem letu, gibanja na kapitalskem trgu in obrestne mere, april 2015

Gospodarska in finančna gibanja s projekcijami, april 2015

Nacionalni svet za plačila

Nov bankovec za 20 €

Generacija €uro

Banka Slovenije
Slovenska 35
1505 Ljubljana
Slovenija
Tel: 01 471 90 00
Fax: 01 251 55 16

Kazalo
Kontakt
Novosti
Izobraževalna gradiva
Vabilo gospodarstvu
Razpisi

Javna naročila
Nadzorniška razkritja
Enotno območje plačil v evrih
Povezave
Pogoji uporabe | Varovanje zasebnosti