Banner BS
English Prijava
Natisni stran Manjše črke Večje črke
Napredno iskanje

Banka Slovenije

Zakoni in predpisi

Monetarna politika

Finančna stabilnost

Nadzor bančnega sistema

Jamstvo za vloge v bankah

Sklad za reševanje bank

Plačilni in poravnalni sistemi

Statistika

Publikacije

Bankovci in kovanci

Poročanje BS

 

Poudarki

Stresni testi 2013 - 2014

Reorganizacija bančnega sistema

Poročilo BS za Državni zbor o vzrokih za nastali kapitalski primanjkljaj bank

Pogled BS na strateške izzive ekonomske politike

 

Za prebivalce

Jamstvo za vloge v bankah

Informacije za potrošnike  Problematika CHF

Nadomestila za plačilne storitve

Seznam bank in hranilnic, plačilnih institucij in družb za izdajo elektronskega denarja

Pogosta vprašanja: 
· Evro 
· Računi in plačilne storitve 
· Bankovci in kovanci

Seznam numizmatičnih izdelkov

Knjižnica Banke Slovenije

Izobraževalna gradiva

Register transakcijskih računov

 

Za medije

Sporočila za javnost

Kontakt

V središču
NEPOSREDNA IZPOSTAVLJENOST SLOVENSKEGA BANČNEGA SISTEMA DO GRČIJE JE 372.000 EUR
29. junij 2015

Neposredna izpostavljenost slovenskega bančnega sistema do Grčije (do grškega zasebnega sektorja) je 372.000 EUR. Ta podatek potrjuje, da slovenske banke niso ogrožene, je poudaril guverner Banke Slovenije Boštjan Jazbec v današnji izjavi na javnost.
Celotna izjava: Izjava guvernerja Boštjana Jazbeca o vplivu dogajanj v Grčiji na slovenski bančni sistem, Sporočilo za javnost ECB

EKONOMSKI BILTEN ECB: NEBANČNO FINANCIRANJE V NEFINANČNIH DRUŽBAH EUROOBMOČJA V ČASU KRIZE
17. junij 2015

Analiza ECB in Evropske komisije o dostopu podjetij do financiranja (SAFE) potrjuje, da so kapitalski trgi kot pomemben alternativen vir financiranja dostopni predvsem večjim podjetjem z visokimi bonitetnimi ocenami, ki se praviloma nahajajo v večjih državah z razvitejšimi finančnimi trgi.
Več: Prispevki iz biltena ECB, Ekonomski bilten ECB
 

Aktualno
ZAČETEK DELOVANJA PORAVNALNE PLATFORME TARGET2-Securities
22. junij 2015

V ponedeljek, 22. junija 2015, je začela prva skupina centralnih depotnih družb  uporabljati enotno tehnično platformo za poravnavo vrednostnih papirjev TARGET2-Securities (T2S), ki je v lasti Evrosistema. Slovenska KDD - Centralna klirinško depotna družba bo platformo začela uporabljati februarja 2017.
Podrobneje: Plačilni in poravnalni sistemi - Pogosta vprašanja: T2S.
 

OBJAVLJENA MERILA ZA DOLOČITEV POMEMBNE BANKE
15. junij 2015

V Uradnem listu RS št. 41/15 z dne 12. 6. 2015 je objavljen Sklep o merilih za določitev pomembne banke. Sklep, ki ga je izdal svet Banke Slovenije, določa podrobna merila, na podlagi katerih Banka Slovenije določa pomembne banke.
 

POSODOBLJEN SEZNAM NUMIZMATIČNIH IZDELKOV
17. junij 2015

Na spletni strani Banke Slovenije je v rubriki Bankovci in kovanci objavljen posodobljen seznam numizmatičnih izdelkov Republike Slovenije in Banke Slovenije. 
 

NOVI ZBIRATELJSKI KOVANCI V PRODAJO IN OBTOK 15. JUNIJA 2015
15. junij 2015

Od 15. junija 2015 so v prodaji in obtoku zbirateljski kovanci, izdani ob 500. obletnici prvega slovenskega tiskanega besedila. Gre za 1500 zlatnikov z nominalno vrednostjo 100 evrov, 2500 srebrnikov z nominalno vrednostjo 30 evrov in 138.000 dvokovinskih kovancev z nominalno vrednostjo 3 evre.
Več v Sporočilo za javnost

Priprave na novi bankovec za 20€
8. junij 2015

V Banki Slovenije je potekal nacionalni seminar na temo izdaje novega bankovca za 20€ serije Evropa, ki ga bo Evrosistem dal v obtok 25. novembra 2015. Več v Sporočilo za javnost.

ECB: Sklep o denarni politiki
3. junij 2015

Svet ECB je sklenil, da pusti obrestne mere za operacije glavnega refinanciranja ter za odprto ponudbo mejnega posojila in odprto ponudbo mejnega depozita nespremenjene na ravni 0,05%, 0,30% in –0,20%.

GLTDF: Razmerje med posojili in vlogami v bankah se stabilizira
6. maj 2015

Slabo leto po uvedbi makrobonitetnega instrumenat GLTDF se je upočasnilo zniževanje razmerja med posojili in vlogami nebančnega sektorja (LTD).
Več: Pregled učinkov makrobonitetnega instrumenta GLTDF, april 2015.
 

Odprta razpisa za štipendiji in nagrade
8. junij 2015

Objavljena sta Razpis kadrovskih štipendij za študijsko leto 2015/16 in Razpis nagrad Banke Slovenije za magistrska in doktorska dela v letu 2015. Več v rubriki Banka Slovenije - Razpisi.

NOVA ANALIZA NADOMESTIL BANK IN HRANILNIC - 2014
26. maj 2015

Banka Slovenije od leta 2009 pripravlja analize nadomestil, ki jih strankam zaračunavajo banke in hranilnice. Na višino nadomestil Banka Slovenije neposredno ne more vplivati.
Nova analiza kaže, da so se leta 2014 zvišala povprečna nadomestila za 17 od skupno 20 analiziranih storitev, na dodatne podražitve je vplival dvig davka na finančne storitve s 1. 1. 2015. A vsi ponudniki niso dražili.
Podrobneje v Sporočilo za javnost.

Obseg nedonosnih terjatev se manjša
27. maj 2015

Banke in hranilnice so imele konec marca letos v portfeljih 11,4 % oziroma 4.199 mio EUR terjatev, katerih plačilo je zamujalo nad 90 dni. Obseg nedonosnih terjatev se manjša od drugega polletja 2014. Upadajo tudi obrestne mere za nova posojila podjetjem, je razvidno iz majske publikacije Poslovanje bank v tekočem letu.

Veljati je začel prenovljen ZBan-2
13. maj 2015

Prenovljen Zakon o bančništvu (ZBan-2), ki velja od 13. maja 2015, prinaša dodatne oblike nadzorniških ukrepov, ki jih lahko izreče Banka Slovenije ob hitrem slabšanju finančnega položaja bank. Banka Slovenije in banke morajo vzpostaviti sisteme za prijavo kršitev (žvižgači). Več: Sporočilo za javnost , ZBan-2.

Zmagovalka tekmovanja generacija €uro je ekipa II. gimnazije Maribor
9. april 2015

V Banki Slovenije je 9. aprila potekal zaključni krog letošnjega dijaškega tekmovanja Generacija €uro. Zmagala je ekipa II. gimnazije Maribor (na fotografiji z guvernerjem Boštjanom Jazbecem).
Več o tekmovanju, ki letos poteka v enajstih centralnih bankah Evroobmočja, v Sporočilu za javnost.

Finančni podatki
Devizni tečaji 30.6.2015
EUR/USD 1,1189
EUR/CHF 1,0413
 
Obrestne mere ECB 10.9.2014
Operacije glavnega refinanciranja, fiksna obrestna mera 0,05

Devizni tečaji in plemenite kovine

Obrestne mere

V številkah

2,58
mrd EUR gotovine je dala Banka Slovenije v obtok od uvedbe evra do konca leta 2014 (od tega 2,53 mrd EUR bankovcev in 57,61 mio EUR kovancev).

Vira: Letno poročilo BS 2014

 

 

 

 

 

38.230

mio EUR je bila bilančna vsota slovenskega bančnega sistema konec marca 2015.
 
Vir: Poslovanje bank v tekočem letu, maj 2015

69,6

mio EUR dobička po obdavčitvi je imel slovenski bančni sistem po prvem četrtletju 2015
.
 
Vir: Poslovanje bank v tekočem letu, maj 2015

11,4 %

nedonosnih terjatev so imele slovenske banke v portfeljih konec marca 2015 (10 % brez upoštevanja Factor banke in Probanke). 
 
Vir: Poslovanje bank v tekočem letu, maj 2015

2,7 %

je bila marca letos pri slovenskih bankah povprečna obrestna mera za posojila podjetjem nad 1 mio EUR  (pri bankah EMU: 1,4 %).
 
Vir: Poslovanje bank v tekočem letu, maj 2015

2,13 %

je konec marca 2015 znašala obrestna marža v bančnem sistemu.
 
Vir: Poslovanje bank v tekočem letu, maj 2015

40,4
mrd EUR finančnih sredstev so imela slovenska podjetja konec leta 2014 (to je 2,1 mrd EUR manj kot konec leta 2013).  

Vir: Finančni računi Slovenije, april 2015

 

 

 

 

 

 

 

 

 

43 %
podjetij je sposobno odplačati svoj neto finančni dolg v petih letih.

Vir: Poročilo o finančni stabilnosti, maj 2015

41,6
mrd EUR finančnih sredstev so imela slovenska gospodinjstva konec leta 2014 (to je 2,5 mrd EUR več kot konec leta 2013).  

Vir: Finančni računi Slovenije, april 2015

 

 

15.303
mio EUR vlog so imela gospodinjstva konec marca letos v bankah in hranilnicah v Sloveniji. 

Vir: Poslovanje bank v tekočem letu, maj 2015

854
mio EUR finančnih obveznosti do Evrosistema so imele slovenske banke konec marca 2015 . 
 
Vir: Poslovanje bank v tekočem letu, maj 2015

191,07
mio EUR ustanovnih sredstev ima sklad za reševanje bank.
 
Vir: Banka Slovenije - Sklad za reševanje bank 

0,5 %
se bo letos po oceni Banke Slovenije realno povečala zasebna potrošnja.

Vir: Gospodarska in finančna gibanja s projekcijami, april 2015

2,2 %
bo letos zrasel slovenski BDP po zadnji oceni Banke Slovenije.

Vir: Gospodarska in finančna gibanja s projekcijami, april 2015

240,37
mio EUR novih poslov z nepremičninami so v 2014 odobrile lizinške družbe (v 2013: 164,8 mio EUR).
 
Vir: Poslovanje bank, april 2015

988,8
mio EUR čistega dobička je v letu 2014 izkazala ECB (v 2013: 1.440 mio EUR).

Vir: Letno poročilo ECB 2014

1.016,5
mrd EUR je bila skupna vrednost vseh evrskih bankovcev v obtoku konec leta 2014, približno četrina se jih uporablja zunaj Evroobmočja.

Vir: Letno poročilo ECB 2014

23
ukrepov na področju upravljanja (od skupaj izrečenih 34) je Banka Slovenija v letih 2008-2014  izrekla največjim bankam v državni lasti.
 

Vir: Poročilo BS za DZ, marec 2015 

Nove publikacije

· Bilten BS, junij 2015

 · Dokončanje evropske ekonomske in monetarne unije (spletna stran ECB)

· Ekonomski bilten ECB, junij 2015

· Ekonomski bilten ECB, junij 2015 - Prispevka

· Poročilo o finančni stabilnosti, maj 2015

·  Letno poročilo 2014

· Povzetek makroekonomskih gibanj, maj 2015

· Analiza nadomestil bank in hranilnic za plačilne storitve – 2014

· Poslovanje bank v tekočem letu, gibanja na kapitalskem trgu in obrestne mere, maj 2015
 

Nov bankovec za 20 €

Nacionalni svet za plačila

Banka Slovenije
Slovenska 35
1505 Ljubljana
Slovenija
Tel: 01 471 90 00
Fax: 01 251 55 16

Kazalo
Kontakt
Novosti
Izobraževalna gradiva
Vabilo gospodarstvu
Razpisi

Javna naročila
Nadzorniška razkritja
Enotno območje plačil v evrih
Povezave
Pogoji uporabe | Varovanje zasebnosti