Banner BS
English Prijava
Natisni stran Manjše črke Večje črke
Napredno iskanje

Banka Slovenije

Zakoni in predpisi

Monetarna politika

Finančna stabilnost

Nadzor bančnega sistema

Kreditne institucije ter registra plačilnih institucij in družb za izdajo elektronskega denarja

Enotni mehanizem nadzora (EMN)

Nadzorniška razkritja

CRD IV/CRR

EMIR

SFTR

Stresni testi

Jamstvo za vloge v bankah

Sklad za reševanje bank

Plačilni in poravnalni sistemi

Statistika

Publikacije

Bankovci in kovanci

Poročanje BS

Domov  > Nadzor bančnega sistema  > Stresni testi  

Stresni testi

Stresni testi 2014

Razkritje odločb o izrednih ukrepih 2013 in 2014

Banka Slovenije se je na podlagi določb bančne zakonodaje o razkritjih bank odločila za razkritje odločb o izrednih ukrepih, ki so bile 17. decembra 2013 izdane NLB d.d., Novi KBM d.d., Abanki Vipa d.d., Probanki d.d. in Factor banki d.d.. Za razkritje konkretnih odločb nesporno obstaja tudi interes javnosti saj je bila dokapitalizacije bank izvršena s sredstvi države. Banka Slovenije je ocenila, da so bile razmere v bančnem sitemu takoj po izreku izrednih ukrepov še nestabilne in niso omogočale objavo podrobnosti o stanju v bankah in sistemu.
Po našem razumevanju naj bi o tem odločala Vlada RS, a je ocenila, da Banka Slovenije lahko samostojno odloči o razkritju.

Delno je bila vsebina odločb o izrednih ukrepih že objavljena v povzetkih odločb, objavljenih v skladu z Zakonom o bančništvu, v tem obsegu pa so bile zainteresirani javnosti razkrite tudi same odločbe (iz povezav spodaj je razvidno, da je bil velik del odločb že razkrit). 

Banka Slovenije se je na podlagi določb bančne zakonodaje o razkritjih bank odločila za razkritje Odredbe o posebnih ukrepih nadzora in Odločbe o izrednih ukrepih, ki ju je izdala Banki Celje d.d. dne 19. 11. 2014 oziroma dne 16. 12. 2014.

Podobno kot v primeru razkritij celotnih odločb o izrednih ukrepih, ki jih je Banka Slovenije izdala decembra 2013 NLB d. d., Novi KBM d. d., Abanki Vipa d. d., Probanki d. d. in Factor banki d. d. je Banka Slovenije tudi v primeru Banke Celje d.d. ocenila, da so bile razmere v bančnem sitemu takoj po izreku izrednega ukrepa še nestabilne in niso omogočale objavo podrobnosti o stanju v banki in sistemu. Za razkritje odredbe in odločbe obstaja tudi interes javnosti saj je bila dokapitalizacije bank izvršena s sredstvi države, poleg tega pa se v zadnjem času izpostavljajo očitki Banki Slovenije v zvezi z njenim neustreznim delovanjem in prikrivanjem ob izrednih ukrepih v Banki Celje d. d.
Delno je bila vsebina odločbe o izrednih ukrepih že objavljena v povzetku odločbe, nekaj podatkov iz odredbe in odločbe pa je objavila tudi Banka Celje d. d. Z objavo je umaknjena oznaka zaupnosti obeh dokumentov.

Skrbni pregled bančnega sistema in ukrepi 2013

Poslovanje bank po stanju na dan 31. 12. 2012 in 30. 6. 2013 skladno z metodologijo EBA

Kapitalski testi 2011 in 2012

Vseevropski obremenitveni testi 2011

Vseevropski obremenitveni testi 2010

Makro stres testi za slovenski bančni sistem 2007

 

Banka Slovenije
Slovenska 35
1505 Ljubljana
Slovenija
Tel: 01 471 90 00
Fax: 01 251 55 16

Kazalo
Kontakt
Novosti
Razpisi
Javna naročila
Povezave

Enotno območje plačil v evrih

 

Pogoji uporabe | Varovanje zasebnosti