Splošna ekonomska statistika

Sklep o četrtletnem poročanju podatkov o poslovanju poslovnih subjektov (Uradni list RS, št. 20/2011)

Navodilo o vsebini in načinu poročanja statističnih podatkov za Četrtletno raziskovanje o poslovanju poslovnih subjektov (POSL-P/ČL) (Uradni list RS, št. 20/2011 in 23/2012)