Stičišče Banke Slovenije za finteh inovacije

Od 1. oktobra 2019 v okviru Banke Slovenije deluje Stičišče Banke Slovenije za finteh inovacije, ki predstavlja enotno kontaktno točko za pridobivanje pojasnil glede regulatornih zahtev s področij, ki so povezana z inovacijami, ki temeljijo na finančnih tehnologijah (finteh) ter so hkrati v pristojnosti Banke Slovenije.

Stičišče Banke Slovenije za finteh inovacije je namenjeno tako novim kot obstoječim tržnim subjektom, ki razvijajo inovativne rešitve s področja finteha, pa tudi tehnološkim podjetjem, ki pri razvoju inovativnih storitev sodelujejo s finančnimi institucijami. Finteh je skovanka besed FINančne TEHnologije, predstavlja pa tehnološko pogojene inovacije na širšem področju finančnih storitev (plačevanje, prenos sredstev, načrtovanje proračuna, poročanje regulatorju in podobno). Med tematikami, ki jih središče obravnava, so na primer vprašanja, povezana z alternativnimi metodami plačevanja, ponujanje storitev, povezanih s kripto imetji, ter vprašanja, povezana z drugimi tehnologijami in rešitvami, ki so povezane s finančnimi storitvami in so hkrati v pristojnosti Banke Slovenije. Dodatne informacije in podrobnejša navodila glede vzpostavitve stika s stičiščem so dosegljiva na spletnih straneh Banke Slovenije.