Raziskava MasterIndex o kartičnem plačevanju in nakupovalnih navadah potrošnikov

Avtor prispevka: Boštjan Fabjančič, MasterCard Europe SA, Podružnica v Sloveniji*

Plačevanje s plačilnimi karticami v Sloveniji še naprej ostaja zelo razširjeno in priljubljeno, pri čemer večina (70,5 %) anketirancev meni, da bodo plačilne kartice v naslednjih petih letih postale najbolj zaželeno plačilno sredstvo. Za več kot polovico anketirancev (55,0 %) je pri plačevanju najpomembnejša varnost. To so le nekateri izsledki raziskave MasterIndex, ki je bila izvedena oktobra 2016 na reprezentativnem vzorcu več kot 1000 anketirancev. Namen te raziskave je predstaviti načine uporabe plačilnih kartic in nakupovalnih navad potrošnikov.

Več kot polovica anketirancev plačilne kartice uporablja vsaj trikrat tedensko, 63,0 % pa s kartico opravi vsaj polovico nakupov. Skoraj 60,0 % vprašanih je pripravljenih s kartico plačati tudi zneske, nižje od 5 evrov, medtem ko je ta odstotek v letu 2015 znašal nekaj čez 50,0. Najpogosteje se s kartico še vedno plačujejo vsakodnevne potrebščine (npr. obleka, obutev, hrana) in gorivo.

Plačilne navade slovenskih potrošnikov 

Vir: Raziskava MasterIndex 2016.

Zaradi velike razširjenosti pametnih mobilnih telefonov (86,4% vprašanih uporablja pametni mobilni telefon) skoraj 20,0 % Slovencev verjame v potencial mobilnega plačevanja. 40,0 % vprašanih je tako že opravilo plačilo preko mobilne naprave, pri čemer je šlo predvsem za plačila za storitve javnega prevoza, nakupe v trgovini ter plačila za vstopnice na kulturne in športe dogodke. 36,0 % jih je v anketi odgovorilo, da bi za plačevanje uporabljali mobilno aplikacijo, če bi ta omogočala varen in priročen način plačevanja, upravljanje stroškov ter bi bila uporabniku prijazna.

Izsledki raziskave potrjujejo povečevanje deleža nakupov v spletnih trgovinah. Zaupanje v spletno nakupovanje med Slovenci ostaja visoko, saj ima 89,0 % anketirancev že izkušnje z nakupovanjem na spletu, pri tem pa jih 12,0 % plačilno kartico na spletu uporabi vsaj enkrat na teden. Slovenci najpogosteje na spletu še vedno kupujejo elektronske naprave, oblačila, obutev, modne dodatke, izdelke za gospodinjstvo in potovalne storitve.

Glede kartičnega brezstičnega plačevanja velja, da 95,0 % vprašanih pozna brezstično plačevanje, skoraj 40,0 % pa jih meni, da je to najhitrejši način plačevanja na blagajni. Vse manj ankentirancev namreč meni, da je gotovina najhitrejše plačilno sredstvo (leta 2015 je bil ta odstotek 34,8, leta 2016 28,6, leta 2017 pa le še 20,8). Brezstično plačevanje imetnikom omogoča stalen fizičen stik z njihovo plačilno kartico skozi celoten postopek plačevanja, kar je pomembno dejstvo za 70,0 % vprašanih.

Pri plačevanju Slovencev v tujini velja, da si jih pri potovanju v tujino malo manj kot 60,0 % tujo valuto priskrbi, še preden se odpravijo na pot, manj kot 10,0 % pa s seboj na pot ne vzame plačilnih kartic. Glavne prednosti uporabe kartic v tujini na podlagi odgovorov raziskave ostajajo predvsem široka sprejetost, dobra zaščita pred zlorabo in ugodno menjalno razmerje pri plačevanju. Imetniki približno četrtino svojih nakupov v tujini opravijo s plačilno kartico.

Stališča, izražena v tem prispevku, so stališča avtorja oziroma organizacije, v kateri je zaposlen.