Pravila za delovanje, pristop in sodelovanje v standard. storitvi za izmenjavo podatkov za vseevropska mobilna plačila med dvema fizičnima osebama

V marcu sprejeta pravila predstavljajo pomemben korak k doseganju vseevropske povezljivosti rešitev, ki omogočajo mobilna plačila med dvema fizičnima osebama (tako imenovana P2P (person-to-person) plačila) in s tem plačnikom P2P plačevanje na vseevropski ravni. Preden pa bo storitev zaživela v praksi, bodo potrebni še določeni dodatni koraki.

Trg mobilnih plačil je v Evropi razdrobljen, pri čemer je uporaba rešitev za mobilno plačevanje običajno omejena zgolj na (nacionalni) trg, kjer je bila rešitev vzpostavljena. Kljub temu, da obseg mobilnega plačevanja vztrajno narašča, pa razpoložljive harmonizirane rešitve za tovrstno plačevanje na ravni Evropske unije (še) ni.

Z namenom zagotoviti interoperabilnost pri mobilnem P2P plačevanju je bila že leta 2014 v okviru Odbora za plačila malih vrednosti v evrih ustanovljena delovna skupina za mobilna P2P plačila. Skupina je mobilna P2P plačila definirala kot plačila med dvema posameznikoma, ki so iniciirana, potrjena in prejeta preko mobilne naprave in za katere se plačilni nalog in plačilni podatki prav tako prenesejo preko mobilne naprave, ter za katere je prejemnikov plačilni račun identificiran s telefonsko številko (lahko pa tudi npr. z naslovom elektronske pošte). Tovrstna identifikacija omogoča plačniku enostavnejšo odreditev plačila, saj prejemnika plačila identificira le s telefonsko številko iz svojega telefonskega imenika. Za izvršitev plačila plačnikom tako ni potrebno vedeti oziroma vnašati številke plačilnega računa prejemnika plačila (IBAN) v plačilni nalog.

Oblikovanje storitve, za katero je Evropski svet za plačila (EPC) objavil pravila, bo tako v praksi omogočilo izmenjavo podatkov (tj. IBAN in telefonske številke), potrebnih za P2P plačila, med posameznimi nacionalnimi P2P rešitvami. Tako bo lahko vsak uporabnik P2P rešitve izvedel plačilo (ali pa sam prejel plačilo) kateremu koli drugemu uporabniku druge P2P rešitve v Evropi, saj bo zagotovljena povezljivost med posameznimi rešitvami (med rešitvami, pri katerih je IBAN vezan na telefonsko številko). Pravila EPC predstavljajo zgolj prvi, toda pomemben korak za oblikovanje storitve za harmonizirano izmenjavo potrebnih podatkov za vseevropsko P2P plačevanje. Ob vzpostavitvi storitve bo potrebno oblikovati tudi shemo, ki bo podrobno definirala pravila in postopek za izmenjavo podatkov ter način upravljanja tovrstne storitve.