7. seja Nacionalnega sveta za plačila

20. aprila 2017 je potekala 7. seja Nacionalnega sveta za plačila, na kateri je bilo med drugim obravnavano in potrjeno tudi Letno poročilo o delu Nacionalnega sveta za plačila v letu 2016. Gradiva seje so dostopna na tej povezavi.

Poleg letnega poročila so bile na 7. seji obravnavane vsebine, povezane s prenosom Direktive o plačilnih storitvah na notranjem trgu (PSD2) v slovenski pravni red. Nadalje so člani Nacionalnega sveta za plačila obravnavali tematiko takojšnjih plačil, in sicer tako z vidika vzpostavitve infrastruktur za poravnavo in kliring takojšnjih plačil kot tudi z vidika aktivnosti bank iz naslova ponudbe takojšnjih plačil uporabnikom plačilnih storitev. V informacijo prisotnim so bili predstavljeni tudi razlogi, zakaj ni bila potrebna sprememba načina izračuna višine primernega nadomestila za zagotavljanje osnovnega plačilnega računa, in napredek na področju uvedbe optično čitljive kode na obrazec univerzalnega plačilnega naloga (UPN QR). Na njegov sprejem, in sicer tako v elektronski obliki kot tudi na bančnih okencih in večini bankomatov, so vse (slovenske) banke in hranilnice pripravljene že od 3. aprila 2017.

Zapisnik 7. seje Nacionalnega sveta za plačila s povzetki razprav je dostopen na spletni strani Banke Slovenije.

Naslednja seja Nacionalnega sveta za plačila bo predvidoma jeseni 2017.