Takojšnja plačila

S 30. novembrom 2018 je začela delovati nova vseevropska infrastruktura za poravnavo takojšnjih plačil TARGET Instant Payment Settlement (TIPS). Slovenske banke in hranilnice, ki imajo vzpostavljeno tehnološko podporo za povezavo s TIPS, se vanj lahko vključijo preko Banke Slovenije, ki upravlja slovensko komponento TIPS. Tako lahko ponudniki plačilnih storitev preko TIPS pravnim in fizičnim osebam iz celotne EU omogočijo izmenjavo takojšnjih plačil na vseevropski ravni, če so pristopili k vseevropski shemi za takojšnja plačila SCT Inst, ki jo je oblikoval Evropski svet za plačila, ter v skladu z njo ponujajo takojšnja plačila.

Takojšnja plačila so elektronska plačila malih vrednosti in sinonim za plačila v (skoraj) realnem času. Značilnost takojšnjih plačil, ki temeljijo na shemi SCT Inst, je, da so denarna sredstva prejemniku plačila na voljo na njegovem računu v nekaj sekundah po odreditvi plačilnega naloga, enako hitro kot to velja za pošiljanje elektronske pošte ali kratkih tekstovnih sporočil. Takojšnja plačila so na voljo neprestano in se lahko izvršujejo kadarkoli, 24 ur na dan, vse dni v letu.

Ilustracija takojšnjega plačila

Vir: Spletna stran Evropskega sveta za plačila

V prvi fazi se pričakuje predvsem uveljavitev takojšnjih plačil kot alternative gotovini, in sicer najprej v segmentu plačil med fizičnimi osebami (t. i. plačila "person to person" – P2P), v nadaljevanju pa tudi kot alternativa plačilnim karticam za plačevanje na prodajnih mestih (t. i. plačila "person to merchant" – P2M).

Kako bo dejansko v praksi potekala uveljavitev takojšnjih plačil, bo odvisno tudi in predvsem od tega, v kolikšni meri bodo rešitve (ponudnikov) za takojšnja plačila prilagojene zahtevam uporabnikov. Pomembne so enostavnost, učinkovitost in varnost novih rešitev. Na uveljavitev takojšnjih plačil bo pozitivno vplivala dobra in enotna uporabniška izkušnja, ki pa je odvisna tudi od vsesplošne sprejemljivosti rešitev za takojšnja plačila. Omejena uporaba rešitev za takojšnja plačila, npr. zgolj na določenih prodajnih mestih, kot posledica raznolikih, med seboj nepovezljivih rešitev, namreč uporabnikov ne bo prepričala in spodbudila uporabe takojšnjih plačil, temveč bo lahko celo zavirala njihovo uveljavitev.

Ključno torej je, da se ponudniki plačilnih storitev osredotočijo na razvoj rešitev za takojšnja plačila, ki bodo odraz pričakovanj uporabnikov, in s tem na spodbujanje zagotavljanja pozitivne in enotne uporabniške izkušnje v povezavi s takojšnjimi plačili. Pristop ponudnikov k vseevropski shemi SCT Inst, ki predstavlja temelj za enotno procesiranje takojšnjih plačil, in vzpostavitev TIPS kot vseevropske infrastrukture za poravnavo takojšnjih plačil, sta zgolj nujna in osnovna pogoja za uveljavitev takojšnjih plačil z vseevropsko dosegljivostjo. Rešitve ponudnikov za takojšnja plačila pa so tiste, ki bodo takojšnja plačila približala ljudem in bodisi spodbudile uporabo takojšnjih plačil bodisi uporabnike od nje odvrnile. 

Nacionalni svet za plačila (NSP) z vidika spodbujanja trajnostnega razvoja učinkovitega, povezanega in varnega trga plačil v Sloveniji redno spremlja razvoj na področju takojšnjih plačil. Več o takojšnjih plačilih na splošno si lahko preberete v preteklih številkah E-novic NSP, o ključnih vidikih na temo takojšnjih plačil, izpostavljenih s strani deležnikov, ki so zastopani v NSP, pa v gradivih in zapisnikih NSP.