Evropska centralna banka: Peto poročilo o kartičnih zlorabah

ECB je 26. septembra 2018 objavila peto poročilo o kartičnih zlorabah (angl. Fifth report on card fraud, September 2018; poročilo ECB), ki temelji na podatkih iz obdobja od 2012 do 2016, o trendih na področju kartičnih zlorab v območju SEPA. Vrednost kartičnih zlorab znotraj SEPA je v letu 2016 znašala 1,8 milijarde evrov, kar predstavlja 0,4-odstotno zmanjšanje glede na leto 2015 in 35-odstotno povečanje glede na leto 2012.

Od vseh zlorab v letu 2016 je bilo 73 odstotkov zlorab zaznanih pri transakcijah prek interneta, pošte ali telefona (t. i. CNP plačila; angl. card-not-present), 19 odstotkov iz naslova transakcij na POS terminalih in 8 odstotkov iz naslova transakcij na bankomatih. Primerjava podatkov za leto 2016 glede na leto 2015 je pokazala upad zlorab pri transakcijah na bankomatih (za 12,4 odstotka) in na POS terminalih (za 3 odstotke), medtem kot je bila pri CNP plačilih zaznana rast obsega zlorab (za 2,1 odstotka).

Z geografskega vidika je bilo v letu 2016 90 odstotkov vseh kartičnih transakcij domačih, 8 odstotkov je bilo čezmejnih transakcij znotraj SEPA in 2 odstotka transakcij izven SEPA. Od vseh zlorab kartičnih transakcij je bil največji delež zlorab pri čezmejnih transakcijah znotraj SEPA, s 35 odstotki so sledile zlorabe pri domačih transakcijah, najmanjši delež zlorab pa je bil pri transakcijah izven SEPA. 

Porazdelitev kartičnih transakcij in zlorab (po vrednosti)

Vir: Fifth report on card fraud – Evropska centralna banka

V letu 2016 je bilo v Sloveniji gledano s strani izdajateljev plačilnih kartic največ zlorab (po vrednosti) zaznanih v segmentu CNP plačil (delež zlorab po tem kanalu v vseh zlorabah je znašal 62 odstotkov), z 28 odstotki sledijo zlorabe pri transakcijah na POS terminalih in z 10 odstotki zlorabe pri transakcijah na bankomatih.

Deleži kartičnih zlorab (po vrednosti) glede na tržni kanal in primerjava po državah

 

Vir: Fifth report on card fraud – Evropska centralna banka

V Sloveniji je bil v letu 2016 delež kartičnih zlorab na posamezno kartično transakcijo močno pod povprečjem SEPA, saj je po številu ta delež znašal le 0,007 odstotka (SEPA 0,023 odstotka) oziroma po vrednosti 0,012 odstotka (SEPA 0,041 odstotka).