Ali ste vedeli?

Ali ste vedeli, da lahko na spletni strani Evropskega bančnega organa (EBA) po novem zastavljate tudi vprašanja in pregledujete odgovore, ki se nanašajo na sprejete tehnične standarde in smernice EBA, pripravljene na podlagi Direktive o plačilnih storitvah na notranjem trgu (PSD2)?

Namen orodja Q & A, ki ga je na svojih spletnih straneh vzpostavil EBA, je podpreti dosledno in učinkovito uporabo regulativnega okvira EU na področju bančništva. Orodje sicer ni novo, novost pa je možnost preglednega in strukturiranega načina zastavljanja vprašanj in iskanja odgovorov, ki se nanašajo na sprejete tehnične standarde in smernice EBA, pripravljene na podlagi PSD2.

Z vzpostavitvijo orodja Q & A je namen EBA v prvi vrsti deležnikom olajšati pridobivanje informacij in tolmačenje pravnih podlag, posredno pa pridobiti vpogled v izzive, s katerimi se pri implementaciji pravnih podlag soočajo relevantni deležniki, ter z odpravo morebitnih regulativnih vrzeli prispevati k izpopolnjevanju zakonodajnega okvira. Proces priprave odgovorov temelji na tesni in tekoči interakciji z Evropsko komisijo, kar zagotavlja skladnost odgovorov z zakonodajnimi besedili EU. Orodje Q & A je sicer primarno namenjeno strokovni javnosti, zavezani k spoštovanju navedenih pravnih podlag, dostopno pa je tudi splošni javnosti.

Orodje Q & A, predvsem v tistem segmentu pravnih podlag, ki se nanaša na področje dela NSP, je uporabno tudi za deležnike, zastopane v njem. Razumevanje izvedbenih aktov EBA, ki se nanašajo na področje dela NSP, s strani njegovih članov je ključno. Po eni strani je cilj zagotoviti pravočasno in ustrezno prilagoditev relevantnih deležnikov zakonodajnim zahtevam, po drugi pa zagotoviti tudi ustrezno obveščenost tistih deležnikov, ki v NSP zastopajo skupine uporabnikov, o novostih, povezanih s plačevanjem – tudi potrošnikov, ki sicer veljajo za najštevilčnejši, a z vidika znanja s področja plačilnih in finančnih storitev pogosto najranljivejši segment uporabnikov.

Več o orodju Q & A je na voljo na spletni strani EBA.