12. seja Nacionalnega sveta za plačila

6. decembra 2018 je potekala 12. seja Nacionalnega sveta za plačila (NSP), na kateri so člani NSP med drugim obravnavali in potrdili načrt aktivnosti NSP za obdobje od 2019 do 2020 (načrt aktivnosti). S potrditvijo načrta aktivnosti, vključno z roki za izvedbo posameznih aktivnosti v njem, so se deležniki NSP zavezali k njegovem izvajanju, s ciljem spodbujati uravnotežen in trajnosten razvoj povezanega, varnega in učinkovitega trga plačil v Sloveniji.

Aktivnosti, opredeljene v načrtu, temeljijo na Viziji NSP za razvoj trga plačil v Sloveniji oziroma sedmih prednostnih področij dela NSP: varnosti, učinkovitosti, dostopnosti, harmonizaciji, sodelovanju, pravočasnosti in komunikaciji. V skladu z načrtom aktivnosti se bo NSP v letih 2019 in 2020 osredotočal predvsem na izboljšanje komunikacije z uporabniki o novostih na področju plačevanja, o možnih s tem povezanih tveganjih ter o načinih zaščite pred slednjimi. Poleg tega se bo NSP posvečal tudi iskanju odgovorov na vprašanja, kakšne so zahteve uporabnikov, s ciljem spodbuditi razvoj in ponudbo učinkovitih načinov plačevanja, ki bodo čim bolj odražali pričakovanja uporabnikov – tudi takšnih s posebnimi potrebami.

Več o poteku 12. seje NSP si lahko preberete v sporočilu za javnost, objavljenem po seji, ter v gradivih NSP, dostopnih na tej povezavi.