Zakon o plačilnih storitvah, storitvah izdajanja elektronskega denarja in plačilnih sistemih

1. julija 2018 je pričelo veljati 11. poglavje Zakona o plačilnih storitvah, storitvah izdajanja elektronskega denarja in plačilnih sistemih (ZPlaSSIED), ki ureja register transakcijskih računov. To določa zahteve glede zagotavljanja podatkov o transakcijskih računih za namen javnega in brezplačnega dostopa do teh podatkov v Registru transakcijskih računov, ki ga vodi AJPES. 31. oktobra 2018 pa stopi v veljavo še poglavje o primerljivosti nadomestil, povezanih s plačilnimi računi, skladno s katerim bo Banka Slovenije vzpostavila spletno primerjalno mesto nadomestil za storitve, prepoznane kot najbolj reprezentativne na ravni Evropske unije.

ZPlaSSIED, ki v nacionalni pravni red prenaša Direktivo o plačilnih storitvah na notranjem trgu (PSD2), razen izjemoma velja od 22. februarja 2018. 1. julija 2018 je pričelo veljati še 11. poglavje, ki ureja register transakcijskih računov. To med drugim določa, da fizične osebe ponudnikom plačilnih storitev, ki vodijo njihove transakcijske račune, za namen javnega in brezplačnega dostopa do podatkov v Registru transakcijskih računov, ki ga vodi AJPES, zagotavljajo podatek, ali se transakcijski račun uporablja tudi za opravljanje dejavnosti, in sicer preden začnejo transakcijske račune uporabljati za opravljanje dejavnosti.

31. oktobra 2018 pa stopi v veljavo tudi podpoglavje 8.1 o primerljivosti nadomestil, povezanih s plačilnimi računi, ki med drugim zavezuje Banko Slovenije k vzpostavitvi spletnega primerjalnega mesta nadomestil za storitve, prepoznane kot najbolj reprezentativne na ravni Evropske unije. Cilj vzpostavitve spletnega primerjalnega mesta nadomestil reprezentativnih storitev je omogočiti potrošnikom primerjavo nadomestil na ravni Evropske unije ter jim olajšati izbiro ponudnika plačilnih storitev.