Sprememba direktive o preprečevanju pranja denarja in financiranju terorizma

9. julija 2018 je začela veljati sprememba direktive o preprečevanju pranja denarja in financiranju terorizma (Direktiva 2018/843 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 30. maja 2018 o spremembi Direktive (EU) 2015/849 o preprečevanju uporabe finančnega sistema za pranje denarja ali financiranje terorizma ter o spremembi direktiv 2009/138/ES in 2013/36/EU; novela AMLD), ki med drugim zagotavlja večjo preglednost glede dejanskega lastništva podjetij in določa strožje zahteve v povezavi s preprečevanjem pranja denarja in financiranja terorizma.

Novela AMLD predstavlja prvi ukrep Evropske komisije v okviru Akcijskega načrta za okrepitev boja proti financiranju terorizma ter na področju obsežnejših prizadevanj za izboljšanje davčne preglednosti in preprečevanje davčnih zlorab. Strožja pravila glede preglednosti med drugim zadevajo poln javni dostop do registrov dejanskih lastnikov podjetij, večjo preglednost registrov dejanskih lastnikov investicijskih skladov in povezanost obeh. Nova pravila določajo strožje zahteve glede preverjanja strank iz tretjih držav z visokim tveganjem ter pravno podlago za izmenjavo zaupnih informacij in sodelovanje med pristojnimi organi na področju preprečevanja pranja denarja in financiranja terorizma, ki nadzorujejo kreditne in finančne institucije, ter bonitetnimi nadzorniki, vključno z Evropsko centralno banko.

Z vidika plačevanja in povezanih storitev novela AMLD širi zahteve za izvajanje skrbnega pregleda strank tudi na področje virtualnih valut (iz več razlogov sicer Evropska komisija, Evropski bančni organ in Evropska centralna banka v letu 2018 opuščajo uporabo izraza virtualne valute in vpeljujejo v uporabo pojem kripto imetja), na področju uporabe elektronskega denarja pa za to določa strožja pravila. Po novem bodo menjalnice virtualnih valut, ki sodelujejo pri storitvah menjav med virtualnimi valutami in zakonito uvedenimi (fiat) valutami, ter ponudniki skrbniških denarnic, ki zagotavljajo storitve varovanja zasebnih kriptografskih ključev v imenu svojih strank, za hranjenje, shranjevanje in prenos virtualnih valut, zavezani k identifikaciji svojih strank ter poročanju pristojnim organom o sumljivih transakcijah. Na področju elektronskega denarja pa novela AMLD znižuje mejo za njegovo anonimno uporabo. Po novem bo anonimnost brez identifikacije plačnika dopuščena le v dveh primerih, in sicer:

(i) za plačilo na fizičnem prodajnem mestu (npr. v trgovini) v znesku do največ 150 EUR in

(ii) za spletno plačilo v znesku pod 50 EUR.

Več o glavnih spremembah AMLD, ki jo morajo države članice Evropske unije prenesti v nacionalne pravne rede do 10. januarja 2020, si lahko preberete v povzetku (ang. Factsheet on the main changes of the 5th Anti-Money Laundering Directive), ki ga je objavila Evropska komisija.