Predlog spremembe Uredbe o čezmejnih plačilih v Skupnosti

S predlogom spremembe uredbe Evropska komisija predlaga Evropskemu parlamentu in Svetu izenačitev nadomestil za čezmejne transakcije v evrih z nadomestili za evrske transakcije znotraj države, in sicer v vseh državah članicah Evropske unije, ter povečanje preglednosti nadomestil za potrošnike na področju zamenjave valut.

Skladno z Uredbo o čezmejnih plačilih v Skupnosti (Uredba) so vsa nadomestila, ki jih ponudniki plačilnih storitev v državah članicah evroobmočja in tistih, ki so priglasile namero o razširitvi uporabe Uredbe na svojo nacionalno valuto, zaračunavajo uporabnikom za čezmejna plačila, enaka nadomestilom za istovrstna plačila znotraj države. Obveznost za izenačitev teh nadomestil je spodbudila zadevne ponudnike plačilnih storitev k znižanju (visokih) nadomestil za čezmejne transakcije.

Vendar pa po oceni Evropske komisije Uredba na države članice, ki niso v evroobmočju, ni učinkovala (izjemi sta Švedska in Romunija, ki sta pristopili k uporabi Uredbe in izenačili nadomestila za čezmejna plačila v švedskih kronah oziroma romunskih levih z nadomestili za istovrstna plačila znotraj države). V teh državah uporabniki še vedno plačujejo visoka nadomestila za izvršitev tako domačih kot tudi čezmejnih (evrskih) transakcij. Visoki stroški plačevanja po navedbah Evropske komisije posledično zavirajo menjavo med državami članicami evroobmočja in tistimi izven njega, saj postavljajo uporabnike iz držav članic izven evroobmočja v neenakopraven položaj v primerjavi s tistimi iz evroobmočja.

Cilj predloga Evropske komisije je torej razširiti uporabo Uredbe na evrska plačila, ki jih bodo izvršili ponudniki plačilnih storitev v državah članicah izven evroobmočja, odpraviti visoke stroške čezmejnih transakcij in spodbuditi čezmejno plačevanje v evrih pod konkurenčnimi pogoji znotraj celotne Evropske unije, s tem pa spodbuditi konkurenco in podpreti delovanje enotnega trga.

Poleg izenačitve nadomestil Evropska komisija s predlogom spremembe Uredbe predlaga tudi ukrepe za zagotovitev večje preglednosti z razkritjem celotnih stroškov za zamenjavo valut pri izvrševanju plačil oziroma dvigovanju gotovine na bankomatih v državah z drugo valuto. V praksi namreč plačniki oziroma potrošniki pogosto ne vedo, kateri menjalni tečaj je zanje najugodnejši, zato se nemalokrat dogaja, da izbirajo tečaje za zamenjavo valut, ki so zanje najmanj ugodni.

Več o vsebini predloga je na voljo na spletni strani Evropske komisije.