mag. Jožef Bradeško, viceguverner

IZOBRAŽEVANJE

2016 magister ekonomije, Univerza v Ljubljani, Ekonomska fakulteta
1991 diplomirani inženir računalništva, Univerza v Ljubljani, Fakulteta za računalništvo in informatiko
od 1991 različna izobraževanja na področju bančništva, centralnega bančništva, zavarovalništva, korporativnega upravljanja in vodenja, ki so jih organizirali centralne banke, MDS, OECD, Združenje bank Slovenije, Združenje nadzornikov Slovenije ipd.


POKLICNA POT

od 2017 viceguverner Banke Slovenije
namestnik člana Sveta Evropske centralne banke
član Odbora za finančno stabilnost
predsednik/član investicijskega odbora, odbora za denarno politiko in revizijskega odbora pri Banki Slovenije
2007 - 2016 SID – Slovenska izvozna in razvojna banka: član uprave, kolektivno vodenje banke, pristojen za tveganja in finance, predsednik/član odbora za upravljanje bilance, kreditnega odbora, odbora za slabe naložbe in drugih internih odborov
namestnik člana nadzornega sveta Združenja bank Slovenije
član protikrizne delovne skupine pri Vladi RS
2008 - 2016 SID – Prva kreditna zavarovalnica: predsednik nadzornega sveta, član revizijske komisije
2005 - 2006 SID – Slovenska izvozna in razvojna banka: direktor Oddelka za upravljanje tveganj
1994 - 2005 Banka Slovenije: Centralnobančne operacije, namestnik direktorice, analitik, glavni dealer
1991 - 1994 Banka Slovenije: Informacijska tehnologija, programer


IZBRANA BIBLIOGRAFIJA

(1) Bradeško, Jožef, "Financial cycles and investment policy”, Bančni vestnik: revija za denarništvo in bančništvo, v pripravi.
(2) Bradeško, Jožef, »Vrzel financiranja malih in srednjih podjetij«, Bančni vestnik: revija za denarništvo in bančništvo, 57, oktober 2008, str. 20–24.
(3) Bradeško, Jožef, »Nepremičnine kot naložba«, Zbornik nepremičninske konference, Portorož, 2007.
(4) Bradeško, Jožef, »Trg nepremičnin in centralna banka«, Zbornik nepremičninske konference, Portorož, 2003.
(5) Bradeško, Jožef, “Adoption of the Eurosystem's Eligibility Criteria for Counterparties”, Surveys and Analyses (december 2002), Banka Slovenije, 2002.
(6) Bradeško, Jožef, in Ferjančič, Cilka, »Vrednostni papirji za zavarovanje terjatev v okviru Evropskega sistema centralnih bank«, Prikazi in analize (julij 2001), Banka Slovenije, 2001.
(7) Bradeško, Jožef, in Plut, Alenka, »Obvezne rezerve v Sloveniji in približevanje EMU«, Prikazi in analize (april 2001), Banka Slovenije, 2001.
(8) Bradeško, Jožef, in Iglič, Damjana, »NSVS in banke«, Zbornik posveta ekonomistov, 2001.
(9) Bradeško, Jožef, »Donosi do dospetja slovenskih bančnih obveznic«, Prikazi in analize (december 1999), Banka Slovenije, 1999.