IZOBRAŽEVANJE

2007

magistrica javne uprave, Univerza v Ljubljani, Fakulteta za družbene vede

1992 diplomirana ekonomistka, Univerza v Ljubljani, Ekonomska fakulteta
1994 - 2001 različna izobraževanja pri institucijah De Nederlandsche Bank, Mednarodni denarni sklad, Banca d' Italia, Banka za mednarodne poravnave, Oesterreichische Nationalbank, Center za razvoj financ (CEF), Združenje bank Slovenije


POKLICNA POT

od 2015

viceguvernerka, Banka Slovenije

2011 - 2015

namestnica direktorja, Združenje bank Slovenije

2006 - 2011 vodja Sektorja za finančni sistem, Ministrstvo za finance
2007 generalna direktorica Direktorata za finančni sistem, Ministrstvo za finance
2002 - 2006 namestnica vodje Sektorja za spremljanje državnih pomoči, Ministrstvo za finance
1999 - 2002 višja svetovalka, Nadzor bančnega poslovanja, Banka Slovenije
1994 - 1999 samostojna analitičarka, Analitsko raziskovalni center, Banka Slovenije
1991 - 1994 svetovalka, Oddelek za gospodarsko politiko, Gospodarska zbornica Slovenije


ČLANSTVO V ORGANIH

od 2015 namestnica guvernerja pri Mednarodnem denarnem skladu in Svetovni banki
članica Ekonomsko-finančnega odbora, Svet Evropske unije
namestnica guvernerja pri Centru za razvoj financ (CEF)
2011 - 2015 namestnica člana Izvršnega odbora, Evropsko bančno združenje, Bruselj
namestnica člana Strateške skupine za EMN, Evropsko bančno združenje, Bruselj
2011 - 2015 članica nadzornega sveta, Slovenski podjetniški sklad, Maribor
2010 - 2011 članica Odbora za finančne trge, OECD, Pariz
članica Odbora za zavarovalništvo in zasebne pokojnine, OECD, Pariz
2006 - 2009 članica nadzornega sveta, Abanka Vipa d. d., Ljubljana
2006 - 2011

članica Odbora za finančne storitve, Svet Evropske unije, Bruselj
članica delovne skupine na visoki ravni za obvladovanje kriz, Ekonomsko-finančni odbor, Bruselj
članica Evropskega odbora za bančništvo, Evropska komisija, Bruselj
članica delovnih skupin za zgodnje posredovanje, sistem jamstva za vloge in direktivo o kapitalskih zahtevah, Evropska komisija, Bruselj

 

2002 - 2005 članica delovne skupine za državno pomoč, Evropska komisija, Bruselj


SVETOVANJE

2005 - 2006 strokovnjakinja EU za državno pomoč, Evropska agencija za obnovo, »Približevanje trgovinske zakonodaje – državna pomoč«, Makedonija, Skopje
2010 - 2011 mednarodna strokovnjakinja za finančne storitve in prosti pretok kapitala, »Priprava EU strategije za Ministrstvo za finance Republike Srbije«, Beograd