Dijaško tekmovanje Generacija €uro

Dijaško tekmovanje Generacije €uro je odlična priložnost za spoznavanje ekonomije ter za razumevanje delovanja denarna politika evrskega območja. Tekmovanje organizira Evropska centralna banka in nacionalne centralne banke za dijake srednjih šol evrskega območja. Namen tekmovanja pa je srednješolce ozavestiti o pomembnosti denarne politike in stabilnosti cen.

V Sloveniji tekmovanje organizira Banka Slovenije, na njem pa lahko sodelujejo dijaki višjih letnikov. Tekmovanje poteka ekipno. V eni ekipi je lahko med štiri in pet dijakov ter njihov mentor. Vsi člani ekipe morajo obiskovati isto šoli, ena šola pa lahko vsako leto sodeluje tudi več ekipami.

Tekmovanje poteka v treh fazah:

 • Spletni kviz z vprašanji o monetarni politiki, ECB in Evrosistemu, ki poteka od sredine oktobra do sredine novembra vsako leto.
 • Analiza z napovedjo odločitve Sveta ECB na seji Sveta ECB o višini obrestne mere, vključno z obrazložitvijo odločitve. Referat pripravi skupina štirih ali petih dijakov ob pomoči mentorja (učitelja šole, ki lahko poučuje katerikoli predmet). Rok za oddajo analize je februarja.
 • Predstavitev zaključkov analiz o odločitvi o obrestni meri. Komisija sestavljena iz štirih sodelavcev Banke Slovenije izbere nekaj najboljših referatov za predstavitev v Banki Slovenije. Skupina, ki na predstavitvi najbolje predstavi referat in najbolje odgovori na vprašanja komisije, je zmagovalna skupina. Predstavitev s slavnostno razglasitvijo zmagovalca je vsako leto marca.

Zaključna slovesnost v ECB poteka vsako leto konec aprila ali začetek maja. Na njej se zmagovalne skupine dijakov in mentorjev iz držav evrskega območja sreča s predsednico ECB.

Sklepna slovesnost v BS; po zaključku tekmovanja v Banki Slovenije organiziramo slavnostno prireditev, s katero zaokrožimo tekmovanje. Na dogodek povabimo vse ekipe, ki so sodelovale na tekmovanju, starše in sošolce zmagovalna ekipe, ravnatelje, mentorje, medije in zaposlene v banki. Vsa pozornost je usmerjena na zmagovalno ekipo, ki vsem prisotnim predstavi svojo zmagovalno nalogo in predstavitev ter pridobljeno znanje.

Zaradi pandemije koronavirusa letos ustne predstavitve ni bilo, temveč je tretji krog tekmovanja potekal na podlagi poslanih predstavitev.  Prav tako še ni bilo zaključnih slovesnosti, ki se bodo odvile jeseni, če bo to mogoče.

Več informacij: tekmovanje@bsi.si


Finalisti in zmagovalci tekmovanja Generacija €uro

Zmagovalci so poudarjeni, ostali finalisti so našteti po abecednem redu imena ekip.

2019/20

2018/19

 • Pecunia, Škofijska klasična gimnazija
 • Baltazarji, Ekonomska šola Celje
 • Ekonomci, Ekonomska šola Celje
 • Maturantke, Gimnazija Franceta Prešerna Kranj

2017/18

 • Euconomi, Gimnazija Poljane Ljubljana
 • Ekonomci, Ekonomska šola Celje
 • Jurčič, Srednja šola Josipa Jurčiča Ivančna Gorica
 • Poljanska banka, Gimnazija Poljane Ljubljana
 • Prešernovci, Gimnazija Franceta Prešerna Kranj
 • Škofijke, Škofijska klasična gimnazija

2016/17

 • Škofijci revival, Škofijska klasična gimnazija
 • Euro Girls, Gimnazija in ekonomska srednja šola Trbovlje
 • PÜA, Gimnazija Poljane Ljubljana
 • Svizci, Gimnazija Franceta Prešerna Kranj
 • Tretji a, Srednja šola Josipa Jurčiča Ivančna Gorica

2015/16

 • Škofijci, Škofijska klasična gimnazija
 • Bredex Corporation, Gimnazija Poljane Ljubljana
 • Ekonomistke, Ekonomska gimnazija in srednja šola Radovljica
 • Goldman Sachs, II. gimnazija Maribor

2014/15

 • Euro Lovers, II. gimnazija Maribor
 • EuroDekleta, Gimnazija in ekonomska srednja šola Trbovlje
 • Kokoške, Ekonomska in trgovska šola Brežice
 • Poljane 1, Gimnazija Poljane Ljubljana
 • SCPO, Šolski center Postojna
 • Team SGGOŠ, Srednja gradbena, geodetska in okoljevarstvena šola Ljubljana

2013/14

 • Bežigrad 2, Gimnazija Bežigrad
 • EUROTEAM, Šolski center Postojna
 • GESS 3E, Gimnazija in ekonomska srednja šola Trbovlje
 • Jezni monetaristi, II. gimnazija Maribor
 • Lepotice in zver, Ekonomska gimnazija in srednja šola Radovljica
 • SGGOŠ 2013/14, Srednja gradbena, geodetska in okoljevarstvena šola Ljubljana

2012/13

 • Druga Maribor A, II. gimnazija Maribor
 • 3.e, Gimnazija in ekonomska srednja šola Trbovlje
 • Nominus, Gimnazija Bežigrad
 • Paprike, Ekonomska gimnazija in srednja šola Radovljica
 • Sggoš Ljubljana, Srednja gradbena, geodetska in okoljevarstvena šola Ljubljana

2011/12

 • brez imena, Srednja gradbena, geodetska in ekonomska šola Ljubljana
 • brez imena, Šolski center Postojna
 • brez imena, Gimnazija in ekonomska srednja šola Trbovlje
 • brez imena, Srednja šola Kočevje
 • brez imena, Srednja ekonomska in trgovska šola Nova Gorica
 • brez imena, Srednja ekonomska in trgovska šola Nova Gorica
 • 2. ekipa, Gimnazija Bežigrad
 • Bingobangozglavovstango, Gimnazija Bežigrad
 • Drugi ekonomisti, II. gimnazija Maribor
 • Ekonomisti, ESIC KRANJ, Gimnazija
 • Mali ekonomisti, II. gimnazija Maribor