Sporočilo za javnost z 280. seje Sveta Banke Slovenije z dne 04.12.2003

04.12.2003 / Sporočilo za javnost

Svet Banke Slovenije (SBS) je na svoji 280. redni seji 4.12.2003 med drugim obravnaval naslednje zadeve in sprejel naslednje sklepe:

1. Znižal je obrestne mere za depozit čez noč in blagajniške zapise za 270 dni, ter ustrezno prilagodil tudi obrestno mero za lombardno posojilo. Obrestne mere se znižajo za 0,25 odstotne točke, in sicer:

  • za depozit čez noč s 3,25% na 3%
  • za lombardno posojilo s 7,50% na 7,25% in
  • za 270 dnevne tolarske blagajniške zapise s 7,00% na 6,75% letno.

2. Ministrstvu za okolje in prostor je izdal pozitivno mnenje k predlaganemu obsegu pravicza sklepanje varčevalnih pogodb in k višini najnižjega prvega mesečnega obroka varčevanja v nacionalni varčevalni shemi za leto 2004.

3. Sprejel je odločitev o vračilu tolarskih depozitov, vplačanih na račune Banke Slovenije na podlagi Sklepa o depozitih na tuje finančne kredite in depozite v obdobju veljavnosti tega sklepa (februar 1995-januar 1999). Vplačani tolarski depoziti na tej podlagi bodo sproščeni 29.4.2004. O natančnejših postopkih za uresničitev te odločitve bo Banka Slovenije obvestila javnost v februarju 2004.