Sporočilo za javnost z 284. seje Sveta Banke Slovenije z dne 05.02.2004

05.02.2004 / Sporočilo za javnost

Svet Banke Slovenije (SBS) je na svoji 284. redni seji 5.2.2004 med drugim obravnaval naslednje zadeve in sprejel naslednje sklepe:

1. Sprejel je Sklep o znižanju obrestnih mer Banke Slovenije za 0,25 odstotne točke z veljavnostjo od vključno 6. februarja 2004, in sicer naslednjih:

  • za lombardno posojilo s 7,00 na 6,75%,
  • za 60-dnevne tolarske blagajniške zapise s 5,75% na 5,50%,
  • za 270-dnevne tolarske blagajniške zapise s 6,50% na 6,25%,
  • za začasni odkup deviz s 2,75% na 2,50% in
  • za začasno prodajo deviz z 1,25% na 1,00% letno.

2. Sprejel je Sklep o spremembi sklepa o poslovnih knjigah in poslovnih poročilih bank in hranilnic. Sklep začne veljati s 1. aprilom t.l. Banke in hranilnice bodo BS prvič sporočile knjigovodske podatke skladno s sprejetim sklepom na dan 30.4.2004.

Gre za manjše spremembe in dopolnitve kontnega okvira, ki so potrebne za zagotavljanje nekaterih dodatnih knjigovodskih podatkov.

3. Seznanil se je z informacijo o ponaredkih gotovine v letu 2003.

Banka Slovenije opravlja strokovne in tehnične naloge v zvezi s prepoznavanjem pristnosti tolarske gotovine, na zahtevo pravosodnih organov tudi pristnost tuje gotovine.

V letu 2003 je bilo odkritih 1.189 kosov ponarejenih tolarskih bankovcev. Največ je bilo ponaredkov tolarskih apoenov za 10.000 (73% vseh ponaredkov) in 1.000 tolarjev (15%). V letu 2003 je bilo ugotovljenih tudi 542 kosov ponaredkov tuje gotovine (od tega 328 kosov ponaredkov evro bankovcev).

V Banki Slovenije je bil konec oktobra 2003 ustanovljen Nacionalni center za ponaredke. Center je vključen v sistem izmenjave podatkov in informacij pri Evropski centralni banki, sodeluje z drugimi nacionalnimi centri za analizo ponaredkov in z Evropskim tehničnim in znanstvenim centrom za analizo evro kovancev.